Pataluodon koulu

 

Pataluodon yhtenäinen peruskoulu toimii Rantakylässä alueen toisena yhtenäisenä peruskouluna.
Pataluodon koulussa on 1.–9. luokkalaisia oppilaita noin 420. Koulussamme on yleisopetuksen luokkia, pienluokkia sekä liikunnan ja draaman erikoisluokat.

Rehtorin tervehdys

päivitetty 14.8.2023

 

Lukuvuosi 2023–2024


Syyslukukausi 2023
Kou­lu al­kaa kes­ki­viik­ko­na 9.8.

Syys­loma vk 42, 16.–20.10.
It­se­näi­syys­päi­vä 6.12.
LAUANTAINA KOULUA 9.12.2023 klo 8-12
Syys­luku­kau­si päät­tyy 21.12.

 

Kevätlukukausi 2024
Kou­lu al­kaa maa­nan­tai­na 8.1.
Tal­vi­loma vk 10, 4.–8.3.
Pää­si­äi­nen 29.3.–1.4.
Vap­pu­päi­vä 1.5.
Hela­tors­tai 9.5.
VAPAAPÄIVÄ pe 10.5.2024
Kou­lu päät­tyy 1.6.

 

Koulupäiviä
Syys­luku­kau­del­la 91
Ke­vät­luku­kau­del­la 97
Yh­teen­sä 188

Syys­luku­kau­del­la 91
Ke­vät­luku­kau­del­la 97
Yh­teen­sä 188

Ajankohtaista-Pataluodon koulu

 

 

Pataluodon koulu

Pataluodonkatu 2, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute