Pataluodon koulu - oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opinnoistaan ja kykenee tekemään hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja. Kaikki opettajat ohjaavat oppilaita oman oppiaineensa opiskelussa. Vuosiluokilla 7. – 9. ohjauksesta huolehtivat myös oppilaanohjaajat.

päivitetty 23.9.2021

 

 

Koulumme opinto-ohjaajat (opot):

 

Jari Laukkanen 050 441 2856

Niina Willman 050 441 2855

 

 

 

Työelämään tutustuminen

 

 

Työelämään tutustumisen tarkoituksena on työelämätuntemuksen lisääminen ja ammatteihin tutustuminen.

Tavoitteena on myös, että oppilas kehittää valmiuksiaan tehdä opiskelu- ja uravalintaratkaisuja

sekä saa omakohtaisia kokemuksia työelämästä aidossa työympäristössä.

 

· 9. luokkien TET-viikko on syyslukukaudella

· 8. luokkien TET-viikko on kevätlukukaudella

· 7. luokkien kaksipäiväinen TET on kevätlukukaudella

· Pien- ja monimuotoluokkien oppilaiden työelämään tutustuminen järjestetään luokan oman aikataulun mukaan.

 

TET-päivien pituus on kuusi tuntia sisältäen ruokatauon.

Oppilaat ruokailevat ensisijaisesti TET-paikkaa lähellä sijaitsevalla Joensuun kaupungin koululla.

Oppilaat eivät ole työsuhteessa TET-paikkaan eikä heille makseta palkkaa.

Tutustumisjaksolla noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia määräyksiä.

 

Oppilas voi saada bussikortin koululta TET-matkoja varten,

jos oppilaan kodin ja TET-paikan välinen matka on yli viisi kilometriä

ja TET-paikka sijaitsee Joensuun kantakaupungin alueella.

 

Kaupunki vastaa vakuutusturvasta tutustumisjakson aikana.

Jos oppilas aiheuttaa sääntöjen vastaisella toiminnallaan vahinkoa, on hän korvausvelvollinen.

 

Työpaikan TET-vastuuhenkilö antaa kirjallisen arvion oppilaan työskentelystä.

 

 

 

9.luokkien yhteishaku jatko-opintoihin

 

 

Yhdeksäsluokkalaiset hakevat peruskoulun jälkeiseen koulutukseen yhteishaussa.

OKM vahvistaa vuosittain yhteishaun aikataulun.

Kun aikataulu varmistuu, se ilmoitetaan oppilaille ja huoltajille Wilman välityksellä.

Lisätietoja Opintopolusta: https://opintopolku.fi/wp/fi/

 

 

 

Työjärjestys (opinto-ohjaus ja terveystieto)

 

 

Koulussamme ei ole jaksoja, mutta terveystiedon ja oppilaanohjauksen tunnit rytmittyvät 7. ja 8. luokalla seuraavasti:

 

7. luokalla

· 16.8. – 15.10. 1 tunti viikossa terveystietoa, ei oppilaanohjausta

· 25.10. – 22.12. 1 tunti viikossa oppilaanohjausta, ei terveystietoa

· 10.1. – 26.3. 1 tunti viikossa terveystietoa, ei oppilaanohjausta

· 28.3. – 4.6 1 tunti viikossa oppilaanohjausta, ei terveystietoa

 

8. luokalla

· 16.8. – 15.10. 1 tunti viikossa terveystietoa, 1 tunti oppilaanohjausta

· 25.10. – 22.12. 2 tunti viikossa terveystietoa, ei oppilaanohjausta

· 10.1. – 26.3. 1 tunti viikossa terveystietoa, 1 tunti oppilaanohjausta

· 28.3. – 4.6 2 tunti viikossa terveystietoa, ei oppilaanohjausta

 

Työjärjestyksestä voidaan poiketa vuosisuunnitelman mukaisesti juhla- ja teemapäivinä,

jolloin noudatetaan erillistä suunnitelmaa aikatauluineen.

 

Koulun tapahtumakalenteriin on merkitty myös teema- ja merkkipäiviä,

jotka otetaan koulutyössä huomioon esim. päivänavauksissa,

soveltuvin osin eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä,

yhteisissä tilaisuuksissa tai tapahtumissa.

Poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan Wilman kautta.

Sivu arviointi ja palaute