Pataluodon koulu - oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opinnoistaan ja kykenee tekemään hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja. Kaikki opettajat ohjaavat oppilaita oman oppiaineensa opiskelussa. Vuosiluokilla 7. – 9. ohjauksesta huolehtivat myös oppilaanohjaajat.

päivitetty 29.8.2022

Koulumme opinto-ohjaajat (opot):

Jari Laukkanen, p. 050 441 2856
Niina Willman, p.  050 441 2855

Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustumisen tarkoituksena on työelämätuntemuksen lisääminen ja ammatteihin tutustuminen. Tavoitteena on myös, että oppilas kehittää valmiuksiaan tehdä opiskelu- ja uravalintaratkaisuja sekä saa omakohtaisia kokemuksia työelämästä aidossa työympäristössä.

  • 9. luokkien TET-viikko on syyslukukaudella
  • 8. luokkien TET-viikko on kevätlukukaudella
  • 7. luokkien kaksipäiväinen TET on kevätlukukaudella
  • Pien- ja monimuotoluokkien oppilaiden työelämään tutustuminen järjestetään luokan oman aikataulun mukaan.

TET-päivien pituus on kuusi tuntia sisältäen ruokatauon. Oppilaat ruokailevat ensisijaisesti TET-paikkaa lähellä sijaitsevalla Joensuun kaupungin koululla. Oppilaat eivät ole työsuhteessa TET-paikkaan eikä heille makseta palkkaa. Tutustumisjaksolla noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia määräyksiä.

Oppilas voi saada bussikortin koululta TET-matkoja varten, jos oppilaan kodin ja TET-paikan välinen matka on yli viisi kilometriä ja TET-paikka sijaitsee Joensuun kantakaupungin alueella.

Kaupunki vastaa vakuutusturvasta tutustumisjakson aikana, jos oppilas aiheuttaa sääntöjen vastaisella toiminnallaan vahinkoa, on hän korvausvelvollinen.

Työpaikan TET-vastuuhenkilö antaa kirjallisen arvion oppilaan työskentelystä.

9.luokkien yhteishaku jatko-opintoihin

Yhdeksäsluokkalaiset hakevat peruskoulun jälkeiseen koulutukseen yhteishaussa. OKM vahvistaa vuosittain yhteishaun aikataulun. Kun aikataulu varmistuu, se ilmoitetaan oppilaille ja huoltajille Wilman välityksellä.

Lisätietoja Opintopolusta: https://opintopolku.fi/wp/fi/

Sivu arviointi ja palaute