Pataluodon koulu - oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opinnoistaan yläkoulussa ja kykenee tekemään hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja. Kaikki opettajat ohjaavat oppilaita oman oppiaineensa opiskelussa. Yläkoulussa ohjauksesta huolehtivat myös oppilaanohjaajat.

 

OPOT

 

Koulumme opinto-ohjaajat (opot):

Jari Laukkanen 050 441 2856 vastaa luokista 7A, 7C, 7E, 8B, 8D, 9B, 9D   
Niina Willman 050 441 2855 vastaa luokista 7B, 7D, 8A, 8C, 9A, 9C

 

 

Työelämään tutustuminen (TET)

 

Työelämään tutustumisen tarkoituksena on työelämätuntemuksen lisääminen ja ammatteihin tutustuminen. Tavoitteena on myös, että oppilas saa aineksia opiskelu- ja uravalintaratkaisuihinsa ja omakohtaisia kokemuksia työelämästä aidossa työympäristössä.
 

 • 9. luokkien TET viikolla 46 (11.-15.11.2019)
 • 8. luokkien TET viikolla 14 (30.3.-3.4.2020).
 • 7.luokkien kaksipäiväinen TET on 13. - 14. toukokuuta.
 • Pienluokkien oppilaille järjestetään työelämään tutustumista henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

 
TET-päivien pituus on kuusi tuntia sisältäen ruokatauon.

Oppilaat ruokailevat ensisijaisesti TET-paikkaa lähellä sijaitsevalla Joensuun kaupungin koululla.

Oppilaat eivät ole työsuhteessa TET-paikkaan eikä heille makseta palkkaa. Tutustumisjaksolla noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia määräyksiä.

Oppilas voi saada bussiliput koululta TET-matkoja varten, jos oppilaan kodin ja TET-paikan välinen matka on yli viisi kilometriä ja TET-paikka sijaitsee Joensuun kantakaupungin alueella. 

Kaupunki vastaa vakuutusturvasta tutustumisjakson aikana.

Jos oppilas aiheuttaa sääntöjen vastaisella toiminnallaanvahinkoa, on hän korvausvelvollinen.

TET-ohjaaja antaa kirjallisen arvion oppilaan työskentelystä.

 

 

9.luokkien yhteishaku jatko-opintoihin
 

 

 • Yhdeksäsluokkalaiset hakevat peruskoulun jälkeiseen koulutukseen yhteishaussa.
 • Yhteishaku lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin alkoi 18.2.2020 ja on päättynyt 10.3.2020
 • Valintojen tulokset julkistetaan hakijoille aikaisintaan 11.6.2020.
 • Jokainen yhdeksäsluokkalainen on käynyt oppilaanohjaajan kanssa keskustelun jatko-opintosuunnitelmistaan.

 

 

Opiskeluvinkkejä oppilaalle

 

 • Tee läksyt säännöllisesti päivittäin. Varaa läksyjen tekemiseen riittävästi aikaa!
 • Pyydä tarvittaessa tuki- tai erityisopetusta. Auta kaveria!
 • Ole aktiivinen tunneilla – kysy, jos jokin asia jää epäselväksi.
 • Anna itsellesi ja toisille työrauha.
 • Jos olet ollut poissa koulusta, selvitä tunneilla käydyt asiat ja kotitehtävät.
 • Aloita kokeisiin valmistautuminen ajoissa.
 • Nuku riittävästi, varaa aikaa ulkoilulle ja syö monipuolisesti.

Saat tarkempia opiskeluohjeita opettajilta eri oppiaineiden tunneilla. Lisäksi voit
keskustella oppilaanohjaajan kanssa henkilökohtaisessa ohjauksessa oppimiseen ja
koulutyöhön liittyvistä asioista.

 

Sivu arviointi ja palaute