Pataluodon koulu - oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opinnoistaan ja kykenee tekemään hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja. Kaikki opettajat ohjaavat oppilaita oman oppiaineensa opiskelussa. Vuosiluokilla 7. – 9. ohjauksesta huolehtivat myös oppilaanohjaajat.

päivitetty 14.9.2020 klo 14.45

OPOT

 

Koulumme opinto-ohjaajat (opot):

Jari Laukkanen 050 441 2856
Niina Willman 050 441 2855

 

 

Työelämään tutustuminen

 

Työelämään tutustumisen tarkoituksena on työelämätuntemuksen lisääminen ja ammatteihin tutustuminen.

Tavoitteena on myös, että oppilas saa aineksia opiskelu- ja uravalintaratkaisuihinsa

ja omakohtaisia kokemuksia työelämästä aidossa työympäristössä.

 

· 9. luokkien TET-viikko on syyslukukaudella

· 8. luokkien TET-viikko on kevätlukukaudella

· 7. luokkien kaksipäiväinen TET on kevätlukukaudella

· Pien- ja monimuotoluokkien oppilaiden työelämään tutustuminen järjestetään luokan oman aikataulun mukaan.

 

TET-päivien pituus on kuusi tuntia sisältäen ruokatauon.

Oppilaat ruokailevat ensisijaisesti TET-paikkaa lähellä sijaitsevalla Joensuun kaupungin koululla.

Oppilaat eivät ole työsuhteessa TET-paikkaan eikä heille makseta palkkaa.

Tutustumis-jaksolla noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia määräyksiä.

 

Oppilas voi saada bussikortin koululta TET-matkoja varten,

jos oppilaan kodin ja TET-paikan välinen matka on yli viisi kilometriä

ja TET-paikka sijaitsee Joensuun kantakaupungin alueella.

 

Kaupunki vastaa vakuutusturvasta tutustumisjakson aikana.

Jos oppilas aiheuttaa sääntöjen vastaisella toiminnallaan vahinkoa, on hän korvausvelvollinen.

Työpaikan TET-vastuuhenkilö antaa kirjallisen arvion oppilaan työskentelystä.

 

9.luokkien yhteishaku jatko-opintoihin
 

Yhdeksäsluokkalaiset hakevat peruskoulun jälkeiseen koulutukseen yhteishaussa.

Yhteishaku lukioihin, ammatillisiin oppilaitoksiin, erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen alkaa 23.2.2021 ja päättyy 23.3.2021 klo 15.

Valintojen tulokset julkistetaan hakijoille aikaisintaan 17.6.2021.

Lisätietoja Opintopolusta: https://opintopolku.fi/wp/fi/

 

 

 

 

Opiskeluvinkkejä oppilaalle

 

· Tee läksyt säännöllisesti päivittäin. Varaa läksyjen tekemiseen riittävästi aikaa!

· Pyydä tarvittaessa tuki- tai erityisopetusta. Auta kaveria!

· Ole aktiivinen tunneilla – kysy, jos jokin asia jää epäselväksi.

· Anna itsellesi ja toisille työrauha.

· Jos olet ollut poissa koulusta, selvitä tunneilla käydyt asiat ja kotitehtävät.

· Aloita kokeisiin valmistautuminen ajoissa.

· Nuku riittävästi, varaa aikaa ulkoilulle ja syö monipuolisesti.

 

Saat tarkempia opiskeluohjeita opettajilta eri oppiaineiden tunneilla.

Lisäksi voit keskustella oppilaanohjaajan kanssa henkilökohtaisessa

ohjauksessa oppimiseen ja koulutyöhön liittyvistä asioista.

 

Sivu arviointi ja palaute