Pataluodon koulu - oppilastoiminta

Oppilaskunta

 

päivitetty 31.11.2020

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Luokista valitaan jäsenet
oppilaskunnan hallitukseen, joka edustaa kaikkia koulun oppilaita. Hallituksen jäsenet
keräävät koulun viihtyvyyttä lisääviä ideoita ja kehittelevät yhteistä toimintaa. Esimerkkinä
koulutyöhön kuuluvat tai itse ideoidut teemapäivät ja -viikot sekä taksvärkkipäivä.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti joko oppitunnin aikana tai välitunneilla.
Hallituksen jäsenet voivat kokoontua tarvittaessa myös pienemmissä ryhmissä.
Yhtenäisessä peruskoulussa sekä alakoulussa, että yläkoulussa on omat puheenjohtajat
ja sihteerit. Heidät on valittu jo lukuvuodeksi 2020 - 2021.Tavoitteena
pidetään oppilaskunnan hallituksen kokoontumista yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa.

Oppilaskunnasta vastaavat Nina Räsänen ja Karita Hyttinen.

 

 

 

Tukioppilaat ja koulukummit

 

päivitetty 7.9.2020 klo 15.00

Tänä lukuvuonna Pataluodon yhtenäisessä peruskoulussa toimii 15 tukioppilaan iloinen ja
aktiivinen joukko. Tukioppilaiden lisäksi nimetyt yläkouluryhmät  (8c ja 9d) toimivat
alakoululuokkien koulukummeina. Tukioppilaat ja koulukummit ovat saaneet koulutuksen
tehtäväänsä.

Tukioppilaat ja koulukummit toimivat nuorempien oppilaiden vertaisohjaajina. He ovat
mukana alakoululaisten tunneilla ja koulun teemapäivissä alakoululaisten apuna, ja
järjestävät erilaisia toimintatunteja, tapahtumia ja puuhastelua omille ryhmilleen.
Alakouluryhmien kanssa koulukummit ovat muun muassa apuna lukemisen ja
kirjoittamisen harjoituksissa.

Tukioppilas- ja kummitoiminnan tavoitteena on luoda myönteinen, innostava ja turvallinen
opiskeluympäristö kaikille. Toiminnan lähtökohtana on oppilaiden osallistaminen, ja
toimintaa rakennetaankin oppilaslähtöisesti. Tänä lukuvuonna tukioppilaiden ohjaajina
toimivat Mirjam Westman ja Hanna Kosunen

 

 

Paraskoulu (hyvinvointiagentit)

päivitetään

Koulumme on mukana Paraskoulu -hankkeessa yhdessä Itä-Suomen koulun (vetovastuu)
ja Rantakylän Normaalikoulun kanssa. Pataluoto on mukana tavoitealueessa 5, eli
hyvinvointiagenteissa.

Tavoitteena on kehittää kouluun malli, jossa oppilaat toimivat yhteisöllisyyden lisääjinä.
Osallistuvat oppilaat ovat oppilaskunnanhallituksen jäseniä ja tukioppilaita. Heille
järjestetään vertaiskoulutusta tapahtumien järjestämisestä Rantakylän Norssilla.

Hankkeessa toimivat opettajat koulustamme ovat Miia Heiskanen ja Liisa Rahunen.

 

 

Oppilasagentit (digiagentit)

päivitetään
OppilasAgentti-toimintamalli on otettu käyttöön kaupungin kaikissa kouluissa.
OppilasAgenttit jakavat omaa teknologiaosaamista koko koulun käyttöön. Toimintamalli on
valtakunnallinen ja sen tarkoitus on hyödyntää oppilaiden omaa osaamista ja kiinnostusta
tvt-asioissa. OppilasAgenteilla on jo valmiiksi paljon digitaitoja, minkä lisäksi he saavat
lisäkoulutusta, jotta toisten auttaminen olisi vielä sujuvampaa.

Oppilaat voivat olla apuna opettajille ja toisille oppilaille oppituntien aikana. OppilasAgentti-
toiminta voi olla hyvin erilaista eri kouluissa riippuen oppilaiden mielenkiinnokohteista,
mutta pienilläkin teoilla voi olla merkitystä.

Tämän vuoden aikana oppilaat ovat valmistautuneet järjestämään ainakin koodaustunteja
ja auttamaan iPadien, tietokoneiden ja monien ohjelmien kanssa.

 

 

Välkkäritoiminta

päivitetään
Koulussamme on tänä syksynä käynnistynyt välkkäritoiminta. Välkkäritoiminnallla pyritään
lisäämään liikettä sekä tuomaan yhteisöllisyyttä koulupäivään. Välkkärioppilaat vetävät
ohjattua, liikunnallista välituntitoimintaa maanantaista torstaihin klo 11 ja 12 välitunniella
sekä perjantaisin toimintaa ohjaa nuorisotoimeen hankkeen yhteisöohjaaja Jose Martin.

 

 

Tukioppilaiden Touhupaja

 

päivitetty 7.9.2020 klo 15.00
 
Tänä lukuvuonna starttaa taas tukioppilaiden järjestämä kerho Touhupaja. Touhupaja on
koulun ja nuorisotoimen yhteinen kerho, jonka aikuisina ohjaajina toimivat koulun puolelta
tukioppilaiden ohjaajat Mirjam Westman ja Hanna Kosunen, ja nuorisotoimen puolelta
nuoriso-ohjaaja Jose Martin. Touhupajaa ohjaavat koulumme tukioppilaat. Touhupaja
on suunnattu seiskaluokkalaisille nuorille, ja se kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoisin
koulupäivän jälkeen koulun auditoriossa. Osallistuminen on maksutonta.
 
Touhupajassa järjestetään retkiä nuorten toivomiin kohteisiin, ja puuhaillaan kaikkea nuorten ideoimaa ja toivomaa ohjelmaa.

 

 

 

Sivu arviointi ja palaute