Pataluodon koulu - oppilastoiminta

päivitetty 13.11.23

Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Luokista valitaan kaksi jäsentä oppilaskunnan hallitukseen, joka edustaa kaikkia koulumme oppilaita. Hallituksen jäsenet keräävät koulun viihtyvyyttä lisääviä ideoita ja kehittelevät yhteistä toimintaa. 

Oppilaskunta ideoi ja järjestää esimerkiksi teemapäiviä ja -viikkoja sekä taksvärkkipäivän. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti joko oppitunnin aikana tai välitunneilla. Hallituksen jäsenet voivat kokoontua tarvittaessa myös pienemmissä ryhmissä.

Yhtenäisessä peruskoulussa sekä alakoulussa että yläkoulussa on omat puheenjohtajat ja sihteerit. 

Oppilaskunnan tavoitteena on lisätä koulun yhteishenkeä sekä jokaisen koulumme oppilaan viihtyvyyttä erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien kautta.

 

Tukioppilaat ja koulukummit

 

Pataluodon yhtenäisessä peruskoulussa toimii tukioppilaiden iloinen ja aktiivinen joukko. Tukioppilaiden lisäksi nimetyt yläkouluryhmät toimivat alakoululuokkien koulukummeina. Tukioppilaat ja koulukummit ovat saaneet koulutuksen tehtäväänsä.

Tukioppilaat ja koulukummit toimivat nuorempien oppilaiden vertaisohjaajina. He ovat mukana alakoululaisten tunneilla ja koulun teemapäivissä alakoululaisten apuna, ja järjestävät erilaisia toimintatunteja, tapahtumia ja puuhastelua omille ryhmilleen. Alakouluryhmien kanssa koulukummit ovat muun muassa apuna lukemisen ja kirjoittamisen harjoituksissa.

Tukioppilas- ja kummitoiminnan tavoitteena on luoda myönteinen, innostava ja turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Toiminnan lähtökohtana on oppilaiden osallistaminen, ja toimintaa rakennetaankin oppilaslähtöisesti.

Tänä lukuvuonna tukioppilaiden ohjaajina toimivat Mirjam Westman ja Hanna Kosunen.

 

Välkkäritoiminta


Koulussamme on tänä syksynä käynnistynyt välkkäritoiminta. Välkkäritoiminnallla pyritään lisäämään liikettä sekä tuomaan yhteisöllisyyttä koulupäivään. Välkkärioppilaat vetävät ohjattua, liikunnallista välituntitoimintaa.

 

Sivu arviointi ja palaute