Pataluodon koulu - oppilastoiminta

Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Luokista valitaan kaksi jäsentä oppilaskunnan hallitukseen, joka edustaa kaikkia koulumme oppilaita. Hallituksen jäsenet keräävät koulun viihtyvyyttä lisääviä ideoita ja kehittelevät yhteistä toimintaa. 

Oppilaskunta ideoi ja järjestää esimerkiksi teemapäiviä ja -viikkoja sekä taksvärkkipäivän. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti joko oppitunnin aikana tai välitunneilla. Hallituksen jäsenet voivat kokoontua tarvittaessa myös pienemmissä ryhmissä.

Yhtenäisessä peruskoulussa sekä alakoulussa että yläkoulussa on omat puheenjohtajat ja sihteerit. Heidät on valittu jo lukuvuodeksi 2021–2022.

Oppilaskunnan tavoitteena on lisätä koulun yhteishenkeä sekä jokaisen koulumme oppilaan viihtyvyyttä erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien kautta.

Oppilaskunnasta vastaavat Sanna Pitkänen ja Karita Hyttinen.

Tukioppilaat ja koulukummit

Tänä lukuvuonna Pataluodon yhtenäisessä peruskoulussa toimii 16 tukioppilaan iloinen ja aktiivinen joukko. Tukioppilaiden lisäksi nimetyt yläkouluryhmät (8d ja 9c) toimivat alakoululuokkien koulukummeina. Tukioppilaat ja koulukummit ovat saaneet koulutuksen tehtäväänsä.

Tukioppilaat ja koulukummit toimivat nuorempien oppilaiden vertaisohjaajina. He ovat mukana alakoululaisten tunneilla ja koulun teemapäivissä alakoululaisten apuna, ja järjestävät erilaisia toimintatunteja, tapahtumia ja puuhastelua omille ryhmilleen. Alakouluryhmien kanssa koulukummit ovat muun muassa apuna lukemisen ja kirjoittamisen harjoituksissa.

Tänä lukuvuonna starttaa taas tukioppilaiden järjestämä kerho Touhupaja yhteisöohjaaja Jose Martinin johdolla (Rantakylä yhdessä -hanke).

Touhupajaa ohjaavat koulumme tukioppilaat. Touhupaja on suunnattu seiskaluokkalaisille nuorille, ja se kokoontuu kerran viikossa koulupäivän jälkeen koulun auditoriossa. Osallistuminen on maksutonta. Touhupajassa järjestetään retkiä nuorten toivomiin kohteisiin (koronarajoituksilla), ja puuhaillaan kaikkea nuorten ideoimaa ja toivomaa ohjelmaa.

Tukioppilas- ja kummitoiminnan tavoitteena on luoda myönteinen, innostava ja turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Toiminnan lähtökohtana on oppilaiden osallistaminen, ja toimintaa rakennetaankin oppilaslähtöisesti.

Tänä lukuvuonna tukioppilaiden ohjaajina toimivat Mirjam Westman ja Hanna Kosunen.

Digioppilaat

Digioppilaat ovat alakoulun 4.–6.-luokkalaisia oppilaita, jotka jakavat omaa digiosaamista koko koulun käyttöön. Digioppilailla on jo valmiiksi paljon digitaitoja. Sen lisäksi he kookonntuvat viikoittain ja saavat lisäkoulutusta, jotta toisten auttaminen olisi vielä sujuvampaa. Oppilaat voivat olla apuna opettajille ja toisille oppilaille oppituntien aikana. Digioppilaat auttavat alakoulun oppilaita mm. eri palveluihin kirjautumisisessa ja sovellusten käytössä.

Välkkäritoiminta

päivitetään
Koulussamme on tänä syksynä käynnistynyt välkkäritoiminta. Välkkäritoiminnallla pyritään lisäämään liikettä sekä tuomaan yhteisöllisyyttä koulupäivään. Välkkärioppilaat vetävät ohjattua, liikunnallista välituntitoimintaa maanantaista torstaihin klo 11 ja 12 välitunniella sekä perjantaisin toimintaa ohjaa nuorisotoimeen hankkeen yhteisöohjaaja Jose Martin.

päivitetty 7.10.2021

Sivu arviointi ja palaute