Perusopetus

Peruskoulun oppilaalla on oikeus maksuttomaan opetukseen, turvalliseen oppimisympäristöön, oppilaanohjaukseen sekä kouluaterioihin ja vammaisen lapsen kohdalla avustajaan.
 
Huoltajalla on velvollisuus huolehtia, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.
 
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta.  
 
Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.
 
Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Edellytykset tähän selvitetään psykologin kanssa.

 

Kouluuntutustumispäivät keväällä 2019

Koulu Päivä Kellonaika
Mutalan koulu 14.5.   9–11
Pataluodon koulu 1. lk 14.5.  9–11
Pataluodon koulu 7. lk 15.5.   9–12
Rantakylän normaalikoulu 15.5.   9–11
Marjalan koulu 14.5.  9–11
Noljakkan koulu 14.5. 9–11
Kanervalan koulu 14.5. 9–11
Pielisjoen koulu 14.5. 18–19
Utran koulu 14.5. 9–11
Lyseon peruskoulu 16.5. 9–11.30
Karsikon koulu 14.5. 9–11
Karhumäen koulu 15.5. 8.30–10.30
Niittylahden koulu 14.5. 9–11.00
Iiksenvaaran koulu 14.5. 9–11
Suhmuran koulu 14.5. 9–11
Reijolan koulu 14.5. 9–11
Hammaslahden koulu 14.5. 9–11
Rekivaaran koulu 14.5. 9–11
Tuupovaaran koulu 14.5. 8.30–11
Heinävaaran koulu E-1.lk 7.5. 9–11
Heinävaaran koulu 7.lk 14.5. 9–12
Kiihtelysvaaran koulu 14.5. 8.45–11
Uimaharjun koulu 15.5. 9–11
Enon koulu 15.5. 9–11
Louhiojan koulu 14.5. 9–11
Tulliportin normaalikoulu 14.5. 10–12
Nepenmäen koulu 14.5. 9–11

 

Koulutuspalvelut, hallinto

Länsikatu 15, Joensuu
Länsikatu 15
Rakennus 4B, 2. kerros
80110 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute