Perusopetus

Peruskoulun oppilaalla on oikeus maksuttomaan opetukseen, turvalliseen oppimisympäristöön, oppilaanohjaukseen sekä kouluaterioihin ja vammaisen lapsen kohdalla avustajaan.
 
Huoltajalla on velvollisuus huolehtia, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.
 
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta.  
 
Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.
 
Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Edellytykset tähän selvitetään psykologin kanssa.

 

Kouluuntutustumispäivät keväällä 2020

Koulu Päivä Kellonaika
Mutalan koulu    
Pataluodon koulu 1. lk    
Pataluodon koulu 7. lk    
Rantakylän normaalikoulu    
Marjalan koulu    
Noljakkan koulu    
Kanervalan koulu    
Pielisjoen koulu    
Utran koulu    
Lyseon peruskoulu    
Karsikon koulu    
Karhunmäen koulu    
Niittylahden koulu    
Iiksenvaaran koulu    
Suhmuran koulu    
Reijolan koulu    
Hammaslahden koulu    
Rekivaaran koulu    
Tuupovaaran koulu    
Heinävaaran koulu E-1.lk    
Heinävaaran koulu 7.lk    
Kiihtelysvaaran koulu    
Uimaharjun koulu    
Enon koulu    
Louhiojan koulu    
Tulliportin normaalikoulu    
Nepenmäen koulu    

 

Koulutuspalvelut, hallinto

Länsikatu 15, Joensuu
Länsikatu 15
Rakennus 4B, 2. kerros
80110 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute