Pataluodon koulu - erikoisluokat

Draama- ja liikuntaluokat

 

Draamaluokka on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan,
ilmaisukykyään ja esiintymisvarmuuttaan sekä tutustua draaman lajeihin. Tavoitteena on
myös tarjota esiintymismahdollisuuksia koulussa ja koulun ulkopuolella.

Lisätietoja draamaluokasta (linkki)

Liikuntaluokalla on tavoitteena monipuolistaa ja syventää liikunnan oppimista. Samalla
edistetään kasvuiässä pitkäjänteistä sitoutumista liikunnan harrastamiseen. Tavoitteena on
syventää liikuntatietoja ja -taitoja, kokea iloa ja virkistystä sekä kehittää sosiaalisia taitoja.
Liikuntaluokalla tutustutaan uusiin lajeihin ja toteutetaan erilaisia projekteja ja retkiä. Valinnaisliikuntatunnilla on mahdollista harjoitella omaa harrastus- ja kilpailulajia.

Lisätietoja liikuntaluokasta (linkki)

Erikoisluokkaopintoihin osallistuminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta valintakokeessa.
Syksyllä 2020 alkavia opintoja varten oppilasvalinnat on tehty.

 

päivitetty 28.2.2020
 

Sivu arviointi ja palaute