Pataluodon koulu - erikoisluokat

Draama- ja liikuntaluokat

 

Lukuvuosi 2021 - 2022: Pataluodon koulun draama- ja liikuntaluokalle ei ollut riittävää hakijamäärää. llmoittautuneita oli molempiin luokkiin alle 20. Näin ollen luokkia ei muodostu ja valintakokeita ei myöskään järjestetä. (Kasvatus- ja koulutuslautakunnan pöytäkirja 28.5.2020 § 43.)

 

Draamaluokka on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan,
ilmaisukykyään ja esiintymisvarmuuttaan sekä tutustua draaman lajeihin. Tavoitteena on
myös tarjota esiintymismahdollisuuksia koulussa ja koulun ulkopuolella.

Draamaluokka 2020 (linkki)

 

Liikuntaluokalla on tavoitteena monipuolistaa ja syventää liikunnan oppimista. Samalla
edistetään kasvuiässä pitkäjänteistä sitoutumista liikunnan harrastamiseen. Tavoitteena on
syventää liikuntatietoja ja -taitoja, kokea iloa ja virkistystä sekä kehittää sosiaalisia taitoja.
Liikuntaluokalla tutustutaan uusiin lajeihin ja toteutetaan erilaisia projekteja ja retkiä. Valinnaisliikuntatunnilla on mahdollista harjoitella omaa harrastus- ja kilpailulajia.

Liikuntaluokalle 2020 (linkki)

 

Erikoisluokkaopintoihin osallistuminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta valintakokeessa.
 

 

päivitetty 2.12.2020
 

Sivu arviointi ja palaute