Pataluodon koulu - erikoisluokat

Draama- ja liikuntaluokat

Draamaluokka on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan,
ilmaisukykyään ja esiintymisvarmuuttaan sekä tutustua draaman lajeihin. Tavoitteena on
myös tarjota esiintymismahdollisuuksia koulussa ja koulun ulkopuolella.

Draamaluokka 2021 

Liikuntaluokalla on tavoitteena monipuolistaa ja syventää liikunnan oppimista. Samalla
edistetään kasvuiässä pitkäjänteistä sitoutumista liikunnan harrastamiseen. Tavoitteena on
syventää liikuntatietoja ja -taitoja, kokea iloa ja virkistystä sekä kehittää sosiaalisia taitoja.
Liikuntaluokalla tutustutaan uusiin lajeihin ja toteutetaan erilaisia projekteja ja retkiä. Valinnaisliikuntatunnilla on mahdollista harjoitella omaa harrastus- ja kilpailulajia.

Liikuntaluokalle 2021 

 

Erikoisluokkaopintoihin osallistuminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta valintakokeessa.

päivitetty 2.11.2021

Sivu arviointi ja palaute