Pataluodon koulu - oppilashuolto

KORONA: kouluruokajakelu

https://www.joensuu.fi/korona/kouluruokajakelu

 

 

Terveydenhoitaja Leena Naumanen

 • vastaanotto ma, ti, ke ja pe yläkoululla
 • parillisen viikon to alakoululla
 • terveydenhoitajan ruokatauko on klo 11.30 – 12.00
 • ilman ajanvarausta ma–ke klo 12.15 – 13.15, pe klo 12.15 – 13.00

 

 

Koululääkäri Johanna Mikkonen

 • 1 lk. ja 8 lk. lääkärintarkastukset ti klo 8.00 – 11.30
 
 

Koululaisten terveystarkastukset järjestetään seuraavasti:

1. lk. terveydenhoitaja + koululääkäri + opettajan palaute kesä ja elokuu 2019 – kevät 2020

2. lk. terveydenhoitaja syksy 2019 – kevät 2020

4. lk. terveydenhoitaja syksy 2019 – kevät 2020

6. lk. terveydenhoitaja +HPV rokotus (tytöt) syksy 2019

7. lk.    terveydenhoitaja kesä 2019

8. lk.    th + lääkäri + dtap rokotus + luokanohjaajan palaute syksy 2019 – kevät 2020 (laaja terveystarkastus*)(dtap-rokotus = kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä)

9. lk. terveydenhoitaja + rokotustodistus syksy 2019 – kevät 2020

 

 

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata jokaiselle oppilaalle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys sekä juurruttaa oppilaisiin terveyttä edistävät elämäntavat yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. *Vanhemmat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen ja on hyvin tärkeää, että ainakin toinen vanhempi osallistuu 7. tai 8. luokalla terveydenhoitajan tai lääkärin tarkastukseen.

Lääkärin tarkastuksessa (8 lk.) arvioidaan nuoren ajokykyä ja pohditaan nuoren ammatinvalintaan liittyviä asioita terveysnäkökulmasta. On tärkeää keskustella lääkärin kanssa jatko-opinnoista ja ammatinvalintaan liittyvistä asioista, jos oppilaan terveydentila tai toimintakyky on sairauden tai muun syyn vuoksi heikentynyt.

Turvallisuussyistä opettajalle tulisi toimittaa lääkärin tai terveydenhoitajan antamat ohjeet oppilaan terveyteen liittyvistä seikoista, jotka tulee huomioida opetuksessa. Huoltajan on ilmoitettava kirjallisesti liikunnanopettajalle syistä (sairaus, vamma tai muu syy), jotka vaikuttavat oppilaan osallistumiseen liikunnanopetukseen. Liikuntatunnilla oppilaan tulee olla asianmukaisesti pukeutunut.

Syksyn influenssarokotukset ovat marras- joulukuussa. Jos lapsellanne on diabetes, astma tms. sairaus, hänellä on oikeus ilmaiseen influenssarokotukseen. Rokotus on mahdollista saada kouluterveydenhoitajalta varaamalla rokotusaika lokakuussa.

Koulutapaturmien varalta oppilailla on kaupungin tapaturmavakuutus.  Koulussa ja koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta. Tapaturmasta tulee ilmoittaa saman päivän aikana kouluun: opettajalle, terveydenhoitajalle tai kansliaan, jossa tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiötä varten. Tapaturmasta johtuvaa oppilaan koulukuljetusta varten tarvitaan aina lääkärintodistus. Kuljetusjärjestelyistä tulee ottaa yhteyttä koulun kansliaan.

 

 

Koulukuraattori

 

Pataluodon koulun kuraattorina toimii Elina Pölönen.

 • kaikenlaiset koulun käyntiin ja oppimiseen liittyvät pulmat ja huolet
 • jännittäminen, ahdistuneisuus tai masentuneisuus
 • tunne-elämä/mieliala
 • käyttäytyminen
 • jokin muu huoli, joka painaa mieltäsi ja haluat puhua jonkun kanssa

Yhteydenotot ja ajanvaraukset voi tehdä puhelimitse, sähköpostilla, Wilma-viestillä tai kasvotusten.
Puh. 013 330  5955 / 050 321 8725 (molempiin numeroihin voi lähettää tekstiviestejä)
Sähköposti: elina.polonen@siunsote.fi

Oppilas-ja opiskelijahuoltolain (1287/2013, 15§) mukaan "opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilastyöpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä". Pyynnön esittäjänä voi olla myös lapsen/nuoren vanhempi, opettaja tai muu henkilö.

 

Koulupsykologi

Mervi Silvennoinen 013 330 5984

 

Sairaanhoito

Rantakylän hyvinvointi- ja terveysasema

 

Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat huoltajien vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon vaan omalle terveysasemalle.
Ajanvaraus ja neuvonta 013 330 2212, ma - pe klo 8-16

Sähköinen ajanvaraus 

Päivystysasioissa klo 16.00 jälkeen yhteispäivystyksen puhelinneuvonta 013 330 2121

 

 

Suun terveydenhuolto

Rantakylän hammashoitola 2019 - 2020

 

Kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvat kaikki Joensuun peruskouluissa opiskelevat oppilaat. Alle 18-vuotiaille hoito on maksuton ja oppilaat kutsutaan hoitoon. Tarkastusväli määräytyy yksilöllisen tarpeen mukaan. Perumattomasta poisjäännistä peritään 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €.

Särky- ja tapaturmatapauksissa on aika tilattava ensisijaisesti omalle hammaslääkärille. Mikäli oma hammaslääkäri ei ole paikalla on mahdollisuus päästä ensiapuun päivystävälle terveyskeskushammaslääkärille puh. 013 330 2411:

 • ajanvaraus ma-to klo 8:00 – 15:00 ja pe 8-14:00
 • arkisin virka-ajan jälkeen klo 20:30 saakka hoidon tarpeen arvio ja hoitoon ohjaus   
 • keskussairaalan yhteispäivystyksen puhelinneuvonnan kautta puh: 013 330 2121.

Rantakylän hammashoitolan hammaslääkärit

          AJANVARAUS PUH 013 3302411
          Lisätietoja mm. tekstiviestiperuutuksesta

 

YHTEYSTIEDOT

Leena Naumanen
terveydenhoitaja
013 330 5810
leena.naumanen@siunsote.fi

Sivu arviointi ja palaute