Esiopetus

Kaikilla kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee myös seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. Mikäli esioppilas ei osallistu kaupungin järjestämään esiopetukseen, huoltajien tulee järjestää lapsen opetus itse.

Joensuussa suurin osa ikäluokasta on päivähoidon esiopetuksessa. Kouluissa järjestettävässä esiopetuksessa on vuosittain noin sata lasta.    

Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti. Viikoittainen esiopetusaika on keskimäärin 19 tuntia. Esiopetusaika on päivittäin pääsääntöisesti aamupäivisin. Esiopetusaika sisältää lounaan.

Leikki on esiopetuksen keskeinen toimintamuoto. Esiopetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden  ja Joensuun seuden opetussuunnitelman mukaisesti.

YHTEYSTIEDOT

Esiopetus päiväkodeissa

Esiopetus kouluissa

Sivu arviointi ja palaute