Esiopetus

Esiopetuksen aloitus on kivaa ja hiukan jännittävääkin aikaa sekä lapselle että huoltajalle. Suunnittelemme esiopetuksen siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Meillä Joensuussa esiopetusta ohjaavat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Joensuun seudun esiopetussuunnitelma. Esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelma ja mahdolliset pedagogiset asiakirjat tehdään Wilmaan.

 

Esiopetus on velvoite

Esiopetus on 1.8.2015 alkaen ollut velvoittavaa perusopetuslain alaista toimintaa. Mikäli lapsi ei osallistu kaupungin järjestämään/valvomaan esiopetukseen, huoltajien tulee järjestää lapsen opetus itse. Tässä tapauksessa huoltajat vastaavat siitä, että esiopetukselle opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2010 ja 2014) asetetut tavoitteet täyttyvät ja että lapsi osallistuu esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus ei vaikuta lapsen oikeuteen päästä perusopetukseen.

 

Esiopetuspaikan määräytyminen

Joensuussa sijoitamme kaikki esioppilaat pääsääntöisesti omalle lähikoulualueelle ja alle kolmen kilometrin päähän kotoa.

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 2023-2024

 

Syyslukukausi 2023

Esiopetus alkaa keskiviikkona 9.8.

Syysloma vk 42, 16.–20.10.
Itsenäisyyspäivä 6.12.
Syyslukukausi päättyy 21.12.

Kevätlukukausi 2024

Esiopetus alkaa maanantaina 8.1.
Talviloma vk 10, 4.–8.3.
Pääsiäinen 29.3.–1.4.
Vappupäivä 1.5.
Helatorstai 9.5.
Esiopetus päättyy 31.5.2024

Kouluissa lukukausi voi esiopetuksen osalta päättyä myös lauantaina 1.6.2024, mikäli se on lukukauden päättäjäiset huomioiden tarpeellista

 

Toiminta-ajat

Esiopetuksen laajuus lukuvuonna 2023–2024 on 19 tuntia/viikko. Esiopetus toteutetaan päivittäin pääsääntöisesti 8.15—12.15 tai klo 8.30—12.30 välisenä aikana. Esiopetuksen kesto on päivittäin maksimissaan neljä tuntia ja yhtenä päivänä kolme tuntia.

Pelkkään esiopetukseen osallistuvasta on päiväkodilla vastuu vain varsinaisen esiopetuksen ajan. Pelkkänä esiopetuspäivänä tuonti- tai hakuviive voi olla enintään muutamia minuutteja. Vastuu kotimatkasta on vanhemmilla (ei koske kuljetusoppilaita).

 

Maksu

Esiopetus on maksutonta. Lapsella on oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi, ja siitä peritään osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Esikoululaisen täydentävän varhaiskasvatuksen maksu voi olla enintään 80 % kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta. Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisestä, voitte lukea tarkemmin joensuu.fi/asiakasmaksut .

Mikäli esiopetusikäinen tarvitsee kokopäiväistä varhaiskasvatusta kesäaikana, maksuna peritään kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mukainen maksu.

 

Ateriat

Esiopetukseen kuuluu lounas. Jos lapsi on myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa, näinä päivinä hänelle tarjotaan kaikki varhaiskasvatusajan mukaiset ateriat.

 

Kuljetukset

Jos esiopetukseen osallistuva oppilas ei tarvitse täydentävää varhaiskasvatusta, kaupunki järjestää oppilaan kuljetuksen, kun matkan pituus yhteen suuntaan ylittää 3 km tai matkan vaarallisuus, rasittavuus tai vaikeus niin edellyttää. Esioppilaalla on oikeus koulukuljetukseen, edellä mainituilla perusteilla, niinä päivinä, jolloin hän sovittujen hoitoaikojen mukaisesti ei osallistu täydentävään varhaiskasvatukseen. Mikäli esioppilaalle haetaan toissijaista esiopetuspaikkaa (eli jollakin muulla koulualueella olevaa), ei hän kuulu enää kuljetusoikeuden piiriin.

Varhaiskasvatusta tarvitsevat esioppilaat sijoitetaan pääsääntöisesti sellaiseen esiopetusyksikköön, jossa on tarjolla sekä esiopetusta että varhaiskasvatusta. Mikäli kunta on kuitenkin määrännyt esim. päiväkotipaikkojen puutteen vuoksi, että varhaiskasvatuspaikka ja esiopetuspaikka eivät ole samassa rakennuksessa tai muuten lähellä toisiaan, kuljetukset järjestetään varhaiskasvatuspaikan ja esiopetuspaikan välillä.

Kodin ja varhaiskasvatuksen sekä kodin ja iltapäivähoidon väliset matkat eivät kuulu koulukuljetuksen piiriin.

 

Poissaolot esiopetuksesta

Esiopetuksessa olevan lapsen tulee osallistua järjestettyyn opetukseen, mikäli hänelle ei ole erityisestä syystä myönnetty tilapäistä vapautusta. Sairauspoissaoloista riittää pelkkä ilmoitus esiopetuksen henkilökunnalle. Pidempiä poissaoloja haetaan Daisyn kautta. Pidemmillä poissaolojaksoilla vanhemmilla on velvollisuus huolehtia esiopetuksen tavoitteiden mukaisesta opetuksesta. Esiopetuspaikka antaa tiedot ja ohjeet poissaolon aikaisista esiopetustehtävistä.

Poissaoloa tulee hakea hyvissä ajoin. Koulujen esiopetusryhmissä noudatetaan koulujen ohjeistuksia poissaolohakemusten suhteen.