Kielivalinnat Joensuun kouluissa

A2 -kielivalinnat alkavat 19.1.2024

 

A2 -kielivalinta infokirje

A2 -kielivalintalomake

 

 

Peruskoulujen kieliohjelma

Opetus alkaa:

luokka

Joensuun kaupungin koulut Muut koulut

1. lk

A1 pakollinen

englanti

Tulliportin normaalikoulu: englanti

Rantakylän normaalikoulu: englanti

Itä-Suomen koulu: venäjä

3. lk

A1 pakollinen

  Itä-Suomen koulu: englanti

4. lk

A2 vapaaehtoinen

saksa

ranska

venäjä

Tulliportin normaalikoulu: englanti, venäjä, espanja, saksa ja ranska

Rantakylän normaalikoulu: saksa, ranska

Itä-Suomen koulu: ei vapaaehtoista A2-kieltä

6. lk

B1 pakollinen, toinen kotimainen

ruotsi

Tulliportin ja Rantakylän normaalikoulu: ruotsi

Itä-Suomen koulu: 7. lk. alkaen valinnainen B1-ruotsi tai sen sijaan valinnaista suomea ja englantia

8. lk

B2 valinnainen

espanja

ranska

saksa

venäjä

Tulliportin normaalikoulu: ranska, saksa, venäjä, espanja

Rantakylän normaalikoulu: saksa, ranska

Itä-Suomen koulu: valinnainen B2-kieli yhteistyökoulujen valinnaisainetarjonnan mukaan

 

Edellisessä taulukossa kuvattujen lisäksi Joensuun kaupungissa on mahdollisuus pyrkiä koko perusasteen kestävään englannin kieltä painottavaan opetukseen. Opiskelu alkaa Kanervalan koulussa ja jatkuu Lyseon peruskoulussa. Tästä mahdollisuudesta tiedotetaan keskitetysti Esi- ja perusasteen oppilaaksioton perusteissa sekä vuosittain erikoisluokkahakujen yhteydessä. Myös kyseisiltä kouluilta saa lisätietoa.

Joensuun kaupungin peruskouluissa vapaaehtoisen (A2) ja valinnaisen (B2) kielten ryhmä perustetaan, jos 12 oppilasta valitsee kyseisen kielen. 

Vapaaehtoisen ja valinnaisen kielen ryhmiä voidaan perustaa myös koulujen yhteistyönä, jos se on lukujärjestysteknisesti mahdollista. Mahdollisia kuljetuskustannuksia ei korvata. Lakkautetun vapaaehtoisen kielen (A2) ryhmän jäljelle jääneille oppilaille voidaan tarjota mahdollisuutta jatkaa opiskelua toisen koulun ryhmän mukana. Yhteisen ryhmän opetus voidaan toteuttaa myös videoyhteydellä. Päätöksen yhteisestä ryhmästä tekee järjestävän koulun rehtori kuultuaan yhteistyökoulun rehtoria.

Neljänneltä luokalta alkavan A2-kielen valitessaan oppilas sitoutuu opiskelemaan kieltä peruskoulun loppuun saakka. Erittäin perustellusta syystä huoltaja voi anoa oppilaan A2-kielen opiskelun keskeyttämistä. Tällaiset perustellut syyt ovat: 1. Oppimisvaikeudet, joiden tulee olla asiantuntijan toteamat. 2. Terveydelliset syyt, joista lausunnon antaa lääkäri tai kouluterveydenhoitaja. 3. Oppilaan oman elämäntilanteen muuttuminen, esimerkiksi koulun vaihdon tai erikoisluokalle valinnan takia. Huoltaja voi A2-kielen opettajan kanssa keskusteltuaan hakea päätöksen tekevältä koulun rehtorilta vapautusta A2- kielen opiskelusta.

Yläkoulun erikoisluokalla opiskeleva ei voi samanaikaisesti opiskella A2-kieltä, koska hänen vuosiviikkotuntimääränsä olisi tällöin Joensuun tuntijakoa (30 vuosiviikkotuntia) suurempi. Poikkeuksena on yläkoulun englannin erikoisluokka, jossa kielen opiskelu tapahtuu eri oppiaineissa, eikä näin ollen vaadi valinnaisainetuntien käyttöä.

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Oppilas, joka opiskelee sekä pakollista että vapaaehtoista A-kieltä, voi vaihtaa nämä kielet keskenään vain erittäin perustelluista syistä. Vapaamuotoinen anomus perusteluineen osoitetaan koulun rehtorille, joka hyväksyy anomuksen kuultuaan oppilaan kieltenopettajia. Syyksi ei kelpaa oletus tai tieto, että päättötodistukseen on tulossa pakollisesta A-kielestä heikompi arvosana kuin valinnaisesta.

 

Lukioiden kieliohjelma

 

Joensuun kaupungin lukiot

Kursseja voidaan toteuttaa myös lukioiden yhteistyönä. Vapaaehtoisen ja valinnaisen kielen ryhmä perustetaan 10 opiskelijalla.

A-kieli: englanti, saksa ja ranska

B1-kieli: ruotsi B2-kielet: espanja, saksa, ranska ja venäjä

B3-kielet: espanja, saksa, ranska, venäjä, kiina ja japani

Lyseon lukiossa myös italia

 

Joensuun normaalikoulun lukio

A1-kieli: englanti, saksa, venäjä

B1-kieli: ruotsi

B2-kielet: ranska, saksa, venäjä ja espanja

B3-kielet: ranska, saksa, venäjä, espanja, kiina, italia, japani

 

Itä-Suomen koulun lukio

A1-kieli: englanti ja venäjä (pakolliset)

B1- tai B3-kieli: ruotsi B2- ja B3-kielet: yhteistyölukioiden tarjonnan mukaan

 

Sekä perusopetuksessa, että lukiossa on mahdollista integroida kieliohjelmaan kansainvälisyyskasvatusta opetussuunnitelman ohjaamana.

 

 

 

Sivu arviointi ja palaute