Kielivalinnat Joensuun kouluissa

Ensimmäinen vieras kieli (A1)

Joensuun kaupungissa ensimmäisen vieraan kielen eli englannin opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla 1.8.2019 alkaen.

Jos oppilas haluaa opiskella ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia, ovat vaihtoehdot seuraavat:

  • Normaalikoulussa aloitetaan oppilaan valinnan mukaan joko englannin, saksan tai venäjän opiskelu ensimmäisen luokan keväällä.
  • Steinerkoulussa englannin ja ruotsin kielten opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla.
  • Itä-Suomen koulussa venäjän opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla.

Tällöin oppilaan tulee hakea ensimmäisen luokan oppilaaksi Joensuun normaalikouluun, steinerkouluun tai Itä-Suomen kouluun.

Vapaaehtoinen kieli (A2)

Oppilailla on mahdollisuus aloittaa toisen vieraan kielen opiskelu neljännellä luokalla. Tämän toisen kielen valinta on vapaaehtoinen. Tällä valinnalla oppilas sitoutuu opiskelemaan A2-kieltä neljänneltä luokalta aina peruskoulun loppuun saakka.

Kaupungin ylläpitämissä kouluissa voi opiskella 4. luokalta saksaa, ranskaa ja venäjää. Opetusryhmä perustetaan, jos vähintään 12 oppilasta valitsee kyseisen kielen.

Jos oppilas haluaa opiskella vapaaehtoisena kielenä venäjää, niin hänellä on kolme vaihtoehtoa:

  • siirtyminen normaalikoulun oppilaaksi (ryhmän koko vähintään 10 oppilasta)
  • hakeminen Itä-Suomen kouluun, jossa hän voi suorittaa normaalia A2-kieltä laajemman erikoispitkän venäjän oppimäärän tai
  • aloittaa venäjän kielen opiskelu 4. luokalla kaupungin koulussa

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu vuosiluokilla 7.–9. sisältyy valinnaisaineille varattuun tuntikiintiöön. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaaehtoista A2-kieltä opiskelevilla oppilailla ei ole muita valinnaisaineita 7. vuosiluokalla. Vuosiluokilla 8. ja 9. vapaaehtoinen A2-kieli on automaattisesti oppilaan pitkä valinnainen (2 vuosiviikkotuntia / lukuvuosi). Oppilaalle jää muihin valinnaisaineisiin 8. vuosiluokalla 2 vuosiviikkotuntia lukuvuodessa ja 9. vuosiluokalla ei jää yhtään vuosiviikkotuntia lukuvuodessa. Vapaaehtoinen A2-kieli ei vaikuta taide- ja taitoaineiden valinnaisten määrään. A2-kieltä opiskelevalla oppilaalla on yläkoulussa 30 vuosiviikkotuntia.Muutos astuu voimaan vaiheittain niin, että syksyllä 2020 aloittavien 7. luokan oppilaiden A2-kieli sisältyy valinnaisaineisiin.

B1-kieli ruotsi

Kuudennella luokalla alkaa kaikille yhteinen ruotsi (B1-kieli), joka jatkuu peruskoulun loppuun saakka.

Yläkoulun B2-kieliopinnot

Kahdeksannelta luokalta alkaen oppilas voi opiskella valinnaista (B2) ranskan, saksan, espanjan tai venäjän kieltä. B2-kieli sisällytetään valinnaisuuteen.

Kanervalan koulun englanninkielinen luokka

Opetuksen tavoitteena on antaa lapsille vankempi englanninkielen taito kuin tavallisessa opetuksessa kielten opetukseen varatuilla tunneilla. Oppilaat suorittavat peruskoulun 1.–9. luokkien oppimäärän ja samalla voivat opiskella englantia jo 1. luokalta alkaen.

Sivu arviointi ja palaute