Erikoisluokat Joensuun kouluissa

HAKU ERIKOISLUOKILLE

Haku yläkoulun erikoisluokille alkaa 1.11.2023.  Luokille voivat hakea kaikki joensuulaiset ja ulkopaikkakuntalaiset kuudesluokkalaiset.

Valintaperusteet täyttävistä lapsista erikoisluokalle otetaan ensin Joensuussa asuvat oppilaat (Koulk 17.11.2005, §183). Ulkopaikkakuntalainen valintakriteerit täyttävä oppilas voidaan hyväksyä erikoisluokkaopintoihin vain, jos ryhmä ei täyty valintakriteerit täyttävistä joensuulaisista oppilaista. Erikoisluokalle pyrkivän oppilaan tulee olla joensuulainen viimeistään 31.12. pääsykokeita edeltävänä vuonna. Mikäli oppilas muuttaa kuntaan edellisen vuoden lopulla on muuttoilmoituksesta toimitettava kopio siihen kouluun, josta paikkaa on hakenut (väestörekisterissä oleva viive).

 

1. luokan aloittaville

  • Kanervalan koulun englanninkielinen erikoisluokka
  • Joensuun normaalikoulu
  • Joensuun steinerkoulu
  • Itä-Suomen koulu

Lisätietoja tästä

7. luokan aloittaville

  • Lyseon peruskoulun liikuntaluokka
  • Lyseon peruskoulun musiikkiluokka
  • Lyseon peruskoulun englannin kielipainotteinen luokka
  • Pataluodon koulun liikuntaluokka
  • Pataluodon koulun draamaluokka
  • Pielisjoen koulun LUMA-luokka (painotuksina luonnontiede ja matematiikka)

Lisätietoja erikoisluokista kyseisten koulujen omilta Peda.Net- tai verkkosivuilta.