Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus

Opetusjärjestelyt Joensuussa

Yhä useampi kouluistamme on kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen. Koulujen oppilaat puhuvat monia eri kieliä äidinkielinään. Venäjää ja arabiaa äidinkielenään puhuvia on tällä hetkellä eniten suomea äidinkielenään puhuvien lisäksi. Kouluissamme työskentelee myös useita eri kieliä puhuvia opettajia ja koulunkäynninohjaajia. Kulttuurinen moninaisuus näkyy erilaisten identiteettien, uskontojen, katsomusten ja kielten vuorovaikutuksena. 

Järjestämme Joensuun koulutuspalveluissa kieli- ja kulttuuriryhmille omaa opetusta seuraavasti:

  • perusopetukseen valmistavaa opetusta
  • suomi toisena kielenä -opetusta
  • oman äidinkielen tai ylläpitokielen opetusta 
  • muun opetuksen tukea
  • aikuisten perusopetusta
  • perusopetuksen lisäopetusta ja lukiokoulutukseen valmistavaa opetusta

 

Valmistava opetus voi olla erillisessä valmistavan opetuksen (VALO) ryhmässä annettavaa opetusta tai omassa lähikoulussa inklusiivisena annettavaa opetusta. Inklusiivinen VALO-oppilas opiskelee oman ikäryhmän mukana perusopetuksen ryhmässä ja saa lisäksi erillistä suomen kielen opetusta.

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat siirtyvät perusopetukseen tai lukiokoulutukseen valmistavan opetuksen jälkeen. Tämän jälkeen oppilas saa osallistua oman äidinkielen opetukseen ja suomi toisena kielenä -opetukseen ja saa tarvittaessa tukea muuhun opetukseen. Oppivelvollisuusiän ylittäneet saavat opetusta aikuisten perusopetuksessa.

Yhteistyö huoltajien kanssa on keskeistä lapsen kotoutumisen ja hyvän oppimisen kannalta. Huoltajat tarvitsevat tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, jotta he pystyvät tukemaan lastaan koulunkäynnissä. Joensuun oma ja hyväksi havaittu yhteistyömalli on perhekoulu, joka helpottaa koko perheen kotoutumista ja koulujärjestelmään tutustumista.

Kouluissa täytyy tukea kaikkien oppilaiden yhteisöllisyyteen kasvamista ja eri ryhmien yhteisen kokemuksen löytämistä. Koulumme korostavat toiminnassaan kulttuurien moninaisuuden arvostamista ja kaikkien yhteistä koulua.

Kehitämme Joensuussa kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksessa erityisesti taidepainotteisia materiaaleja ja käytämme esimerkiksi draamakasvatusta osana opettajien koulutusta ja lasten opetusta.  Järjestämme yhteistyötahojemme kanssa lapsille taidepainotteista kesä- ja vapaa-ajan toimintaa.

YHTEYSTIEDOT

Maria Pikkarainen

kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattori
 050 356 5464
maria.pikkarainen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute