Oppimisen tuki

Koululaisten terveydenhuoltopalvelut ovat osa kaupungin terveydenhuoltojärjestelmää. Perusopetuslain 34 §:n mukaisesti koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton.

Kouluterveydenhoitaja-, hammashuolto- ja lääkäripalvelut kuuluvat jokaiselle oppilaalle. Pienet tapaturmat voidaan useimmiten hoitaa koulussa, mutta muut hoitotoimenpiteet suoritettaan Joensuun kaupungin terveyskeskuksissa.

Oppilaan allergioista tai muista opiskeluun olennaisesti vaikuttavista asioista kannattaa keskustella opettajan ja terveydenhoitajan kanssa ennen koulun aloittamista.

Oppilashuoltopalveluilla pyritään edistämään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluu myös kuraattorin ja koulupsykologin asiantuntija-apu.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute