Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille tai aikuisille, jos he:

 • tarvitsevat luku- ja kirjoitustaidon opetusta
 • perusopetus on suorittamatta
 • haluavat korottaa arvosanoja tai täydentää peruskouluopintoja.

Aikuisten perusopetus sisältää luku- ja kirjoitustaidon koulutusta, valmistavaa opetusta ja kotoutumiskoulutusta. 

Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi opiskella koko perusopetuksen oppimäärän, yksittäisiä oppiaineita sekä korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään, millaisia opintoja opiskelija tarvitsee, jotta hän pääsee opiskelutavoitteeseensa.

Aikuisten perusopetuksen vaiheet

Maahanmuuttajille tarkoitettu aikuisten perusopetus koostuu kahdesta vaiheesta, jotka ovat alkuvaihe ja päättövaihe. Alkuvaihe kestää yleensä 1,5–2 vuotta ja päättövaihe 2 vuotta. Ennen alkuvaihetta on mahdollista saada luku- ja kirjoitustaidon opetusta (lukutaitovaihe).

 • Alkuvaihe on valmistavaa opetusta, jossa parannetaan suomen kielen taitotasoa. Alkuvaiheen opintoja varten kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Päättövaiheeseen voi siirtyä, jos opiskelu sujuu hyvin ja opiskelija läpäisee tasotestit.
   
 • Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen suorittamista varten suomen kielen taitotaso tulee olla vähintään A2.2. tai lähellä sitä. Lisäksi tarvitaan riittävät taidot matematiikassa ja englannin kielessä. Päättövaiheen laajuus on 46 kurssia. Opintojen päätteeksi opiskelija saa perusopetuksen päättötodistuksen.

Hakeminen ja opetusjärjestelyt

 • Joensuussa aikuisten perusopetusta järjestetään Joensuun aikuislukiossa.
 • Opetusta järjestetään päivällä.
 • Opintoihin sisältyy itsenäisesti tehtäviä kotitehtäviä.
 • Opintoihin haetaan sähköisesti Joensuun aikuislukion Wilma-palvelun kautta.
 • Kaikki hakijat osallistuvat tasotesteihin suomen kielessä, matematiikassa ja englannin kielessä.
 • Tasotestien jälkeen hakijat haastatellaan.
 • Valinnoista ilmoitetaan valintakokeita seuraavalla viikolla.
 • Opetus ja oppimateriaalit ovat ilmaisia. 
 • Koulupäivän aikana saa ilmaisen aterian.
 • Koulumatkat maksetaan itse.
 • Opintoihin voi saada KELA:n tukea.

 

Sivu arviointi ja palaute