Sisältöjulkaisija

Kontiosuon jätekeskus ja ympäristö
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Asemakaavamuutoksella tarkistetaan aluerajauksia, käyttötarkoituksia ja rakentamisen laajuutta jätekeskuksen, teollisuusalueiden ja katuyhteyksien osalta.

Käsittelyvaiheet ja päätökset

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävilläolon jälkeen muutoksia. Muutokset eivät ole vaikutuksiltaan olennaisia, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on kaupunginvaltuuston päätöksen liitteenä. 

  • Kaupunkirakennelautakunta 31.1.2023 § 16, päätös , 9.5.2023 § 65, päätös
  • Kaupunginhallitus 22.5.2023 § 194, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 29.5.2023 § 57, päätös
  • Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
  • Kaupunginhallitus 25.9.2023 § 353 määräsi kaavan tulemaan voimaan lukuun ottamatta aluetta, johon valitus kohdistuu, päätös

Osittain voimaan tullut kaavakartta

Yhdyshenkilö
Sanna Seppänen
maankäytön suunnittelija
050 435 3541
sanna.seppanen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute