Sisältöjulkaisija

Kontiosuon jätekeskus ja ympäristö
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Asemakaavamuutoksella tarkistetaan aluerajauksia, käyttötarkoituksia ja rakentamisen laajuutta jätekeskuksen, teollisuusalueiden ja katuyhteyksien osalta.

Käsittelyvaiheet ja päätökset

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävilläolon jälkeen muutoksia. Muutokset eivät ole vaikutuksiltaan olennaisia, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on kaupunginvaltuuston päätöksen liitteenä. 

  • Kaupunkirakennelautakunta 31.1.2023 § 16, päätös , 9.5.2023 § 65, päätös
  • Kaupunginhallitus 22.5.2023 § 194, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 29.5.2023 § 57, päätös
  • Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
  • Kaupunginhallitus 25.9.2023 § 353 määräsi kaavan tulemaan voimaan lukuun ottamatta aluetta, johon valitus kohdistuu, päätös

Osittain voimaan tullut kaavakartta

  • Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kontiosuon jätekeskuksen ja ympäristön asemakaavan siltä osin mihin valitus kohdistuu
Yhdyshenkilö
Minna Tolvanen
maankäytön suunnittelija
050 315 6521
minna.tolvanen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Sivu arviointi ja palaute