Avustukset

Joensuun kaupungin avustustoiminnan tavoitteena on monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä toimintoja, mahdollistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta. Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, aktiivisen harrastustoiminnan, hyvinvoinnin ja kumppanuuden lisääminen.

Jaettavat avustukset

Avustuksia myönnetään pääosin järjestöille, yhdistyksille ja julkis- ja yksityisoikeudellisille yhteisöille. Lisäksi on muutamia avustusmuotoja, joita myös yksityishenkilöt voivat hakea.

Kaupungin avustustoiminnan taustalla on kuntalaki, jonka mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Avustusten myöntämistä ohjaavat kaupunkistrategian painopisteet, suuntaviivat ja linjaukset sekä vuosittain vahvistettava talousarvio.

Samaan tarkoitukseen voidaan avustusta myöntää vain yhdeltä kaupungin toimialalta tai palvelualueelta.

Avustukset, Asukasosallisuuden avustukset

Asukasosallisuuden avustukset

Avustukset, Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustukset

Avustukset, Nuorisoavustukset

Nuorisoavustukset

Avustukset, Urheilu- ja liikuntaseurat

Urheilu- ja liikuntaseurojen avustukset

Avustukset, Tapahtuma-avustukset

Tapahtuma-avustukset

Lahjoitusrahaston apurahat

Lahjoitusrahaston apurahat

Yleiset avustusohjeet ja sote-järjestöjen avustukset

Yleiset avustusohjeet

Avustuksen hakijan talous ja hallinto tulee olla voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. Hallinto on järjestettävä myös toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla. Avustuksen myöntäjän suorittaman valvonnan lisäksi on kaupungin sisäisellä tarkastuksella oikeus tarkastaa avustuksensaajan hallintoa ja tilejä. Avustuksen hakijan tulee suorittaa ne järjestelyt, joita avustuksen myöntäjä ja sisäinen tarkastus pitävät tarpeellisina.

Tutustu kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen kirjanpitoa ja avustuksen käytön valvontaa koskeviin yleisiin ohjeisiin tästä.

Käytä avustuksiin liittyvässä viestinnässä ja tapahtumissa Tukemassa Joensuu -logoa, jonka voit ladata täältä.

Tietoa ja tukea yhdistyksille

Joensuun kaupunki tukee yhdistyksiä usealla eri tavalla:

  • rekisteröidyille yhdistyksille myönnetään harkinnanvaraisia rahallisia avustuksia
  • yhdistykset voivat tietyin edellytyksin käyttää toimintaan kaupungin tiloja tai kaupunki voi laskea tilavuokraa
  • kaupunki voi tehdä yhdistysten kanssa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia

Lue lisää: joensuu.fi/yhdistyksille

Sote-järjestöjen avustukset jakaa hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue myöntää järjestöille toiminta-avutuksia sekä tukee järjestöjä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksien avulla. Hyvinvointialue voi myöntää avustuksia Pohjois-Karjalassa toimiville rekisteröidyille yleishyödyllisille järjestöille sekä maakuntarajat ylittäville järjestöille, joiden avustettava toiminta kohdistuu kokonaisuudessaan pohjoiskarjalaisiin.

Avustettavan toiminnan tulee sisällöltään kiinnittyä hyvinvointialueen tehtäviin eli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestämiseen.

Lue lisää: Järjestöavustukset (siunsote.fi)

Sivu arviointi ja palaute