Avustukset järjestöille, yhdistyksille ja julkis- ja yksityisoikeudellisille yhteisöille

Kaupunki myöntää avustuksia järjestöille, yhdistyksille ja julkis- ja yksityisoikeudellisille yhteisöille. Avustusten lisäksi kaupunki tukee järjestöjä muun muassa osallistumalla tilavuokriin, yhteistyösopimuksiin ja hanketoimintaan.

Kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen kirjanpitoa ja avustuksen käytön valvontaa koskevat yleiset ohjeet. Voit tutustua niihin alla olevasta dokumentista.

Yhteisöjen kirjanpito-ohjeet

Hyvinvoinnin toimialan avustukset

Hyvinvoinnin toimiala on laatinut yleiset periaatteet yhdistysten avustamisesta. Näiden periaatteiden lisäksi tulee noudattaa avustuksiin liittyviä erillisohjeita.

Hyvinvoinnin toimialaan myöntämiä avustuksia ovat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustukset sekä sote-järjestöavustukset.

Hyvinvoinnin toimialan yleiset periaatteet yhdistysten avustamisesta

Sivu arviointi ja palaute