Kulttuuriavustukset

Monipuolinen kulttuuritarjonta on kaupungille tärkeää.

Avustustoiminnan tavoitteena on monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä toimintoja, mahdollistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta.

Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, aktiivisen harrastustoiminnan, hyvinvoinnin ja kumppanuuden lisääminen. Avustusjärjestelmän kautta voidaan myös kannustaa hakijoita kehittämään omia toimintamallejaan.

Kulttuuripalvelujen avustustoiminta on aina kohdennettua ja pääosin harkinnanvaraista.

Avustuksia myönnettäessä sivistys- ja vapaa-aikajaosto voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen.

Vuoden 2019 avustukset

Hyvinvointilautakunta päätti Kulttuuripalvelujen avustusohjeet vuodelle 2019 31.10.2018 § 97.

Huom. Hakuaikoihin on tehty muutoksia ja lisätietoa löytyy alta hakuaikojen taulukosta tai jokaisen avustusmuodon kohdalta.

Kulttuuriavustuksia voivat hakea joensuulaiset (koti- ja verotuskunta)

  • rekisteröidyt yhdistykset
  • rekisteröidyt ei liiketaloudellisin perustein toimivat osuuskunnat
  • yksityishenkilöt
  • poikkeuksena ovat Vuosiavustus kulttuurikeskuksille ja Taiteen perusopetuksen avustus.

Jokaisen avustusmuodon kohdalla on tieto hakuoikeudesta.

Ajankohtaista

Joensuun kaupungin kulttuuripalveluilla on haettavana:

Joensuun lahjoitusrahaston avustus

2 000 euroa tai alle kohdeavustus

Hakuaika on 2.9.–30.9.2019 kello 15.00 mennessä.

Lisätiedot:
kulttuurisihteeri Sari Suvanto p. 050 543 1906 sari.suvanto@joensuu.fi

 

Kulttuuriavustukset, Kohdeavustukset yli 2 000 euroa ja teemakokonaisuudet

Kohdeavustukset yli 2 000 euroa ja teemakokonaisuudet

Kulttuuriavustukset, Kohdeavustukset alle 2 000 euroa

Kohdeavustukset alle 2 000 euroa

Kulttuuriavustukset, Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Kulttuuriavustukset, Taiteilijan työskentelyavustus

Taiteilijan työskentelyavustus

Kulttuuriavustukset, Taiteilijan työtila-avustus

Taiteilijan työtila-avustus

Kulttuuriavustukset, Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustus

Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustus

Kulttuuriavustukset, Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus

Kulttuuriavustukset, Taiteen perusopetuksen avustus

Taiteen perusopetuksen avustus

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute