Kulttuuriavustukset

Kunnan kulttuuritoiminta määritellään kunnan kulttuuritoiminnasta säädetyssä laissa seuraavasti: “Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.” (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019)

Ajankohtaista:

Kulttuuriavustusten sähköinen hakeminen tulee vaihtumaan uudelle alustalle.
Jatkossa hakeminen tehdään Joensuun kaupungin nettisivujen kautta osoitteesta
https://www.joensuu.fi/sahkoinen-asiointi

Elokuun aikana tänne päivittyy tietoa syyskuun avustushaun tarkemmista yksityiskohdista.

Vuoden 2021 myönnettyjen kohdeavustusten tilitykset

 • Tällä hetkellä kohdeavustusten tilityslomake on jo olemassa uudessa järjestelmässä ja osoitteessa
  https://www.joensuu.fi/sahkoinen-asiointi
 • Kohdeavustusten tilityksillä on käsittelyssä katko 2.7.-2.8. välisenä aikana, mutta niitä voi ilman muuta jo laittaa tulemaan järjestelmään.

Miunpalveluissa olevat hakemukset ja tilitykset, materiaalit talteen

 • Nykyinen järjestelmä eli Miunpalvelut poistuu käytöstä 1.7.2021
 • Mikäli hakijat haluavat ottaa omia hakumateriaaleja talteen, toiveena on että se on tehtävä mahdollisimman pikaisesti kirjautumalla Miunpalveluihin https://miunpalvelut.fi/ .
  • Yhdistykset kirjautuvat yhdistystunnuksilla Miunpalveluihin
  • Yhdistystilit ovat tämän hetkisen tiedon mukaan käytössä jatkossakin eli pääsy jo tehtyihin hakemuksiin ja tilityksiin on mahdollista toistaiseksi.
  • Yksityishenkilöt tunnistautuvat Miunpalveluihin pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella
  • Yksityishenkilöillä on kaikkein tiukin aikataulu eli omat materiaalit on otttava talteen ennen 1.7.

Lautakunnan päätös avustuohjeista

2021 Kulttuuripalvelujen avustusohjeet (Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 21.10.2020 § 84)

Yleistä

Monipuolinen kulttuuritarjonta on kaupungille tärkeää.

Avustustoiminnan tavoitteena on:

 • monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä toimintoja
 • mahdollistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
 • korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta

Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat:

 • yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen
 • aktiivisen harrastustoiminnan, hyvinvoinnin ja kumppanuuden lisääminen

(Hyvinvoinnin toimialan yleiset periaatteet yhdistysten avustamisesta).

Avustusjärjestelmän kautta voidaan myös kannustaa hakijoita kehittämään omia toimintamallejaan. Kulttuuripalvelujen avustustoiminta on aina kohdennettua ja pääosin harkinnanvaraista.

Avustuksia myönnettäessä kulttuuri- ja liikuntalautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen..

 

 

Kulttuuriavustukset, Kohdeavustukset yli 2 000 euroa

Kohdeavustukset yli 2 000 euroa

Kulttuuriavustukset, Kohdeavustukset alle 2 000 euroa

Kohdeavustukset alle 2 000 euroa

Kulttuuriavustukset, Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Kulttuuriavustukset, Taiteilijan työskentelyavustus

Taiteilijan työskentelyavustus

Kulttuuriavustukset, Taiteilijan työtila-avustus

Taiteilijan työtila-avustus

Kulttuuriavustukset, Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustus

Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustus

Kulttuuriavustukset, Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus

Kulttuuriavustukset, Taiteen perusopetuksen avustus

Taiteen perusopetuksen avustus

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute