Kulttuuriavustukset

Kunnan kulttuuritoiminta määritellään kunnan kulttuuritoiminnasta säädetyssä laissa seuraavasti: “Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.” (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019)

Syyskuussa avautuu kaksi avustushakua

Kohdeavustukset 2 000 euroa tai alle

1.9.2022 lähtien jatkuva haku 30.11.2022 klo 15 saakka

  • Pääosa tämän avustuksen määrärahasta on myönnetty jo alkuvuoden haussa.
  • Loppuvuoden jatkuvan haun aikana tehdään jo avustuspäätöksiä.
  • Mikäli avustusrahaa vapautuu jo aiemmin myönnetyistä avustuksista, sitä myönnetään uusille hakijoille jatkuvan haun yhteydessä.

https://www.joensuu.fi/kohdeavustukset

Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustus

1.9. – 30.9.2022 klo 15.00

https://www.joensuu.fi/joensuun-kaupungin-lahjoitusrahaston-avustus

Kulttuuriavustusten hakuohjeiden uudistaminen on käynnissä!

Tämän vuoden aikana uudistetaan kulttuuriavustusten hakuohjeita vuodelle 2023.
Tähän kootaan tietoa ja materiaalia siitä, miten uudistaminen etenee.

Lisätietoja kulttuurisihteeri Sari Suvanto sari.suvanto@joensuu.fi 050 543 1906

Avustusinfot 24.5.

Lataa esitysmateriaali tästä


Vuoden 2022 avustusohjeet on päivitetty vastaamaan kaupunginhallituksen päätöstä 20.12.2021 § 512.

Yleistä

Monipuolinen kulttuuritarjonta on kaupungille tärkeää.

Avustustoiminnan tavoitteena on:

  • monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä toimintoja
  • mahdollistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
  • korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta

Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat:

  • yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen
  • aktiivisen harrastustoiminnan, hyvinvoinnin ja kumppanuuden lisääminen

(Hyvinvoinnin toimialan yleiset periaatteet yhdistysten avustamisesta).

Avustusjärjestelmän kautta voidaan myös kannustaa hakijoita kehittämään omia toimintamallejaan. Kulttuuripalvelujen avustustoiminta on aina kohdennettua ja pääosin harkinnanvaraista.

Avustuksia myönnettäessä kulttuuri- ja liikuntalautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen..

 

 

Kulttuuriavustukset, Kohdeavustukset yli 2 000 euroa

Kohdeavustukset yli 2 000 euroa

Kulttuuriavustukset, Kohdeavustukset alle 2 000 euroa

Kohdeavustukset alle 2 000 euroa

Kulttuuriavustukset, Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Kulttuuriavustukset, Taiteilijan työskentelyavustus

Taiteilijan työskentelyavustus

Kulttuuriavustukset, Taiteilijan työtila-avustus

Taiteilijan työtila-avustus

Kulttuuriavustukset, Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustus

Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustus

Kulttuuriavustukset, Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus

Kulttuuriavustukset, Taiteen perusopetuksen avustus

Taiteen perusopetuksen avustus

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute