Kulttuuriavustukset

Kunnan kulttuuritoiminta määritellään uudessa kunnan kulttuuritoiminnasta säädetyssä laissa seuraavasti: “Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.” (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019)

Monipuolinen kulttuuritarjonta on kaupungille tärkeää.

Avustustoiminnan tavoitteena on:

 • monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä toimintoja
 • mahdollistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
 • korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta

Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat:

 • yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen
 • aktiivisen harrastustoiminnan, hyvinvoinnin ja kumppanuuden lisääminen

(Hyvinvoinnin toimialan yleiset periaatteet yhdistysten avustamisesta).

Avustusjärjestelmän kautta voidaan myös kannustaa hakijoita kehittämään omia toimintamallejaan. Kulttuuripalvelujen avustustoiminta on aina kohdennettua ja pääosin harkinnanvaraista.

Avustuksia myönnettäessä kulttuuri- ja liikuntalautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen..

Ajankohtaista

Joensuun kaupungin kulttuuripalveluilla haettavana

Vuodelle 2019 alle 2 000 € kohdeavustusten varahaku
Hakuaika: 15.11.-16.12.2019 kello 15.00 mennessä

 • Varahaun avustuksia myönnetään, mikäli avustusrahaa on vapautunut jo myönnetyistä avustuksista. Avustuksista päättää kulttuurisihteeri.
 • Haettavan avustuksen käytön tulee kohdentua vuodelle 2019.

Kohdeavustus 2 000 euroa tai alle

Vuodelle 2020 on haettavana useita avustusmuotoja
Hakuaika: 15.11.–16.12.2019 klo 15.00

 • Haettavan avustuksen käytön tulee kohdentua vuodelle 2020.

Kohdeavustus yli 2 000 euroa

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Taiteilijan työskentelyavustus

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus yli 1 000 €

Taiteen perusopetuksen avustus

Vuosien 2019 ja 2020 avustusmäärärahat

Hyvinvointilautakunta päätti Kulttuuripalvelujen avustusohjeet vuodelle 2019 31.10.2018 § 97.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti Kulttuuripalvelujen avustusohjeet vuodelle 2020  23.10.2019 § 20

Kulttuuriavustuksia voivat hakea joensuulaiset (koti- ja verotuskunta)

 • rekisteröidyt yhdistykset
 • rekisteröidyt ei liiketaloudellisin perustein toimivat osuuskunnat
 • yksityishenkilöt
 • poikkeuksena ovat Vuosiavustus kulttuurikeskuksille ja Taiteen perusopetuksen avustus.

Jokaisen avustusmuodon kohdalla on tieto hakuoikeudesta

 

 

Kulttuuriavustukset, Kohdeavustukset yli 2 000 euroa

Kohdeavustukset yli 2 000 euroa

Kulttuuriavustukset, Kohdeavustukset alle 2 000 euroa

Kohdeavustukset alle 2 000 euroa

Kulttuuriavustukset, Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Kulttuuriavustukset, Taiteilijan työskentelyavustus

Taiteilijan työskentelyavustus

Kulttuuriavustukset, Taiteilijan työtila-avustus

Taiteilijan työtila-avustus

Kulttuuriavustukset, Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustus

Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustus

Kulttuuriavustukset, Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus

Kulttuuriavustukset, Taiteen perusopetuksen avustus

Taiteen perusopetuksen avustus