Kulttuuriavustukset

Kunnan kulttuuritoiminta määritellään kunnan kulttuuritoiminnasta säädetyssä laissa seuraavasti: “Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.” (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019)

Tule kuulolle kulttuuriavustuksista!

Joensuun kaupungin kulttuuriavustuksista järjestetään 24.5 Teamsilla kaksi infotilaisuutta klo 10 ja 18.
Infojen kesto on noin tunti ja molemmissa tilaisuuksissa on sama sisältö.

Kulttuuriavustusten infoissa kerrotaan yleisesti vuoden 2022 avustuksista sekä alustetaan tulevaa hakuohjeiden uudistamista vuotta 2023 varten.

Hakuohjeiden uudistamiseen halutaan mukaan avuksi kulttuurin ja taiteen toimijoita. Molemmissa tilaisuuksissa kartoitetaan halukkaita tiimiin, jonka ensimmäinen kokoontuminen on 30.5. klo 14.

Avaamme lisäksi kaikille avoimen kyselyn, jossa kartoitetaan uudistamisen tueksi kulttuuriavustuksiin liittyviä asioita.

Ilmoittaudu mukaan 20.5. mennessä oheisesta linkistä ja merkitse osallistutko klo 10 vai klo 18 infoon.

https://link.webropol.com/s/kulttuuriavustus-info2022

Teams-linkki lähetetään ilmoittautujille maanantaina 23.5.

Tilaisuudet järjestää Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut.
Lisätietoja kulttuurisihteeri Sari Suvanto sari.suvanto@joensuu.fi 050 543 1906

Tervetuloa mukaan!

 

 

Vuoden 2022 avustusohjeet on päivitetty vastaamaan kaupunginhallituksen päätöstä 20.12.2021 § 512.

Yleistä

Monipuolinen kulttuuritarjonta on kaupungille tärkeää.

Avustustoiminnan tavoitteena on:

  • monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä toimintoja
  • mahdollistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
  • korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta

Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat:

  • yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen
  • aktiivisen harrastustoiminnan, hyvinvoinnin ja kumppanuuden lisääminen

(Hyvinvoinnin toimialan yleiset periaatteet yhdistysten avustamisesta).

Avustusjärjestelmän kautta voidaan myös kannustaa hakijoita kehittämään omia toimintamallejaan. Kulttuuripalvelujen avustustoiminta on aina kohdennettua ja pääosin harkinnanvaraista.

Avustuksia myönnettäessä kulttuuri- ja liikuntalautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen..

 

 

Kulttuuriavustukset, Kohdeavustukset yli 2 000 euroa

Kohdeavustukset yli 2 000 euroa

Kulttuuriavustukset, Kohdeavustukset alle 2 000 euroa

Kohdeavustukset alle 2 000 euroa

Kulttuuriavustukset, Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Kulttuuriavustukset, Taiteilijan työskentelyavustus

Taiteilijan työskentelyavustus

Kulttuuriavustukset, Taiteilijan työtila-avustus

Taiteilijan työtila-avustus

Kulttuuriavustukset, Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustus

Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustus

Kulttuuriavustukset, Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus

Kulttuuriavustukset, Taiteen perusopetuksen avustus

Taiteen perusopetuksen avustus

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute