Nuoriso_avustukset

Joensuussa toimii lukuisia järjestöjä, jotka tarjoavat monipuolisia harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Järjestötoiminta tarjoaa mielekkään ja tavoitteellisen harrastustoiminnan lisäksi myös mahdollisuuden oppia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja. Lisäksi järjestöillä on merkitys lasten ja nuorten kasvun tukijana on kodin ja koulun lisäksi.

Joensuun kaupungin Nuorisopalvelut tukee järjestötoimintaa

Merkittävä osa tuesta toteutetaan järjestöille maksettavien avustusten kautta. Vuoden 2024 talousarviossa on 122.050,00 € järjestöjen tukemiseen. Tukea voidaan myöntää nuorisojärjestöille, vapaille toimintaryhmille sekä myös muille yhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Lisäksi hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain nuorisopalkinnon.

 

Yleistä avustuksista

Nuorisolain 1285/2016 tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö.

Joensuun kaupungin Nuorisopalvelujen käytettävissä olevan avustusmäärärahan päättää vuosittain kaupunginvaltuusto.

Nuorisopalveluiden avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä Kasvatus- ja koulutuslautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin avustusohjeissa on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen tai vuosittaisiin painopistealueisiin.

Avustusmuodot

 • Päätoimisen nuorisotyöntekijän palkkausavustus, hakuaika 15.11.2024
 • Toiminta-avustukset, Hakuajat Kierros I 14.6.2024 / Kierros II 13.9.2024 / Kierros III 13.12.2024 
  • Leiri- ja retkiavustus
  • Koulutusavustus
  • Tapahtuma-avustus
  • Toimintaryhmäavustus
 • Nuorisovaltuustoavustus, hakuaika päättyy 15.12.2024

Tarkemmat tiedot avustusmuodoista

Avustuksia koskevat ohjeet

Avustusohjeista päättää vuosittain Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Vuoden 2024 avustuksia haetaan sähköisesti avustusohjesäännön mukaisesti. Avustusten hakeminen edellyttää järjestön kirjautumista palvelujen käyttäjäksi. Jokaisen avustusta hakevan yhdistyksen on ilmoitettava vuosittain yhteys- ja toimintatiedot.

Nuorisopalveluiden avustuksia haetaan sähköisesti.

Sivu arviointi ja palaute