Sisältöjulkaisija

Teollisuuskatu ja hautausmaa-alueet
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Asemakaavan tarkoituksena on parantaa ortodoksisen ja evankelisluterilaisen hautausmaan pysäköinnin toimivuutta, liikenneyhteyksiä ja -turvallisuutta sekä tutkia hautausmaa-alueen laajentamisen mahdollisuuksia itäpuolella olevalle virkistys- ja puistoalueelle. Suunnittelu-alueeseen sisältyy hautausmaa-aluetta, Nurmeksentien katualuetta, Rauhanpuiston aluetta sekä Teollisuuskadun liike- ja toimistorakennusten aluetta. Alue tarkentuu kaavatyön edetessä. Kaavoitushanke on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta.
Yhdyshenkilö
Altti Lukkari
puh. 050 315 6521
altti.lukkari@joensuu.fi
Aloitusvaiheen asiakirjat

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute