Sisältöjulkaisija

Teollisuuskatu ja hautausmaa-alueet
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
Vaikuta nyt! Kaava nähtävänä 20.6.-22.7.2024
1
2
3
Asemakaavan tarkoituksena on parantaa ortodoksisen ja evankelisluterilaisen hautausmaan pysäköinnin toimivuutta, liikenneyhteyksiä ja -turvallisuutta sekä tutkia hautausmaa-alueen laajentamisen mahdollisuuksia itäpuolella olevalle virkistys- ja puistoalueelle. Suunnittelu-alueeseen sisältyy hautausmaa-aluetta, Nurmeksentien katualuetta, Rauhanpuiston aluetta sekä Teollisuuskadun liike- ja toimistorakennusten aluetta. Alue tarkentuu kaavatyön edetessä. Kaavoitushanke on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta.

Kaupunkirakennelautakunta asetti asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville, päätös 11.6.2024 § 67

Kysy kaavasta 20.6.-22.7.2024

Olemme avanneet keskustelusivun, jossa voit kysyä nähtävillä olevista kaavoista. Pyrimme vastaamaan kysymyksiin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Nähtävillä pidon jälkeen keskustelu suljetaan.
Linkki keskustelusivulle

 

Yhdyshenkilö
Natalia Musikka
kaavoitusarkkitehti
puh. 050 471 5701
natalia.musikka@joensuu,fi
Ehdotusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 20.6.-22.7.2024
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 27.1.-21.2.2022

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Sivu arviointi ja palaute