JYK, Yleislinjalle hakeminen

Hakeminen yleislinjalle

Joensuun yhteiskoulun lukio – Yleislinjalle hakeminen

Kevään 2020 yhteishaku järjestetään 18. helmikuuta - 10. maaliskuuta 2020 välisenä aikana. Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan 11. kesäkuuta 2020

Opiskelijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantieteen arvosanojen keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Edellä mainitun keskiarvon tulee Joensuun kaupungin ylläpitämiin päivälukioihin olla vähintään 7,0. Yhteishaussa voidaan hakea enintään viiteen hakukohteeseen. Hakutoiveet huomioidaan hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä, joka on sitova.

Hakuohjeet

  1. Täytä yhteishaun sähköinen hakemus. Lisätietoa hakemisesta Opintopolku.fi.
  2. Täytä Joensuun yhteiskoulun lukion ainevalintakortti lukuvuodelle 2020-2021. Lähetä kortti Joensuun yhteiskoulun lukioon (myös sähköpostilla lähetetty käy, mutta yleensä yläkoulusi opo lähettää kortit keskitetysti yhteishaun päätyttyä.) Kortti ohessa pdf-tiedostona, kuten myös kurssisisällöt ensimmäiselle vuodelle. Tulosta ainevalintakortti mieluiten värillisenä. Joensuun kaupungin alueen peruskouluissa 9. luokkalaiset tekevät ainevalintansa suoraan Wilma-järjestelmän kautta, joten siinä tapauksessa paperista korttia ei tarvitse palauttaa.

Hakeminen urheiluakatemiaan

Yleislinjalle hakeva voi hakea myös urheiluakatemian urheiluvalmennukseen. Tällöin hakijan tulee täyttää myös urheiluakatemian/urheilulinjan hakulomake (kts. kohta urheilulinjalle hakeminen).

Lomake täytetään vain yhden kerran, vaikka hakisi useampaan paikkaan Joensuussa. Akatemiaan hakevalle haetaan myös lajiliittopisteet lajiliitolta (maks 5 p.) ja lisäksi valintaan vaikuttavat koulupisteet (maks. 5 p), jotka koostuvat haastattelusta (maks. 3 p.) sekä lajipisteistä (2 p.kärkilaji), valmennuslaji tai itse järjestetyt uskottavat lajiolosuhteet (1p) tai 0 pistettä.. Eli maksimissaan voi saada 10 pistettä. Pisteytys on sama kuin urheilulukioon haettaessa, mutta peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa ei akatemiaan haettaessa huomioida.