JYK, Yleislinjalle hakeminen

Hakeminen Joensuun yhteiskoulun lukion yleislinjalle

Joensuun yhteiskoulun lukio – Yleislinjalle hakeminen

Toisen asteen yhteishaku keväältä 2021 on päättynyt 7. huhtikuuta. Joensuun yhteiskoulun lukioon haluavien määrä pysyi viime vuoteen verrattuna suunnilleen samana, sinne hakemuksia saapui yhteensä 228 kappaletta (v. 2020 227), joista yleislinjalle 131, urheilulinjalle 67 ja musiikin ja ilmaisun linjalle 30. 

Yhteishakuun 2021 osallistuvat olivat pääosin 9. luokkalaisia, joiden oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka. He ovat oikeutettu ilmaiseen oppimateriaaliin ja mm. lukio-opinnoissa tarvittavaan tietokoneeseen. Koulumatkat ovat ilmaisia 7 kilometristä alkaen.

Joensuun kaupunki antaa ilmaiset oppimateriaalit ja tietokoneen kaikille syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittaville, ei siis pelkästään oppivelvollisuusikäisille. Näin ollen mm. kymppiluokalta hakevat saavat ilmaiset materiaalit, vaikka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin.

Opiskelijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantieteen arvosanojen keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Edellä mainitun keskiarvon tulee Joensuun kaupungin ylläpitämiin päivälukioihin (yleislinjat) olla vähintään 7,0.

Yhteishaussa voidaan hakea enintään viiteen hakukohteeseen. Hakutoiveet huomioidaan hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä, joka on sitova. Hakua voi vielä muuttaa hakuaikana. Valitettavasti emme voi auttaa, jos tulet haun jälkeen toisiin ajatuksiin.

Hakuohjeet

  1. Täytä yhteishaun sähköinen hakemus Opintopolku.fi portaalissa viimeistään 7.4.2021 klo 15.00 (hakuaikaa jatkettu).
  2. Täytä Joensuun yhteiskoulun lukion ainevalintakortti lukuvuodelle 2021-2022. Lähetä kortti Joensuun yhteiskoulun lukioon (myös sähköpostilla lähetetty käy, mutta yleensä yläkoulusi opo lähettää kortit keskitetysti yhteishaun päätyttyä.) Kortti ohessa pdf-tiedostona, kääntöpuolella opintojaksojen nimet ensimmäiselle vuodelle. Tarkemmat kuvaukset opintojaksoista saat opetussuunnitelmastamme. Tulosta ainevalintakortti mieluiten värillisenä. Joensuun kaupungin alueen peruskouluissa 9. luokkalaiset tekevät ainevalintansa suoraan Wilma-järjestelmän kautta, joten siinä tapauksessa paperista korttia ei tarvitse palauttaa. Ainevalintoihin voit saada vinkkejä hakuoppaastamme.

Hakeminen urheiluakatemiaan

Yleislinjalle hakeva voi hakea myös urheiluakatemian urheiluvalmennukseen. Tällöin hakijan tulee täyttää myös urheiluakatemian/urheilulinjan hakulomake.

Lomake täytetään vain yhden kerran, vaikka hakisi useampaan paikkaan Joensuussa. Akatemiaan hakevalle haetaan myös lajiliittopisteet lajiliitolta (maks 5 p.) ja lisäksi valintaan vaikuttavat koulupisteet (maks. 5 p), jotka koostuvat haastattelusta (maks. 3 p.) sekä lajipisteistä (2 p.kärkilaji), valmennuslaji tai itse järjestetyt uskottavat lajiolosuhteet (1p) tai 0 pistettä.. Eli maksimissaan voi saada 10 pistettä. Pisteytys on sama kuin urheilulukioon haettaessa, mutta peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa ei akatemiaan haettaessa huomioida.