JYK, Yleislinjalle hakeminen

Hakeminen Joensuun yhteiskoulun lukion yleislinjalle 2022

Joensuun yhteiskoulun lukio – Yleislinjalle hakeminen

Toisen asteen yhteishaku keväällä 2022 järjestetään helmi-maaliskuussa. Yleislinjalle valitaan 140 opiskelijaa.

Joensuun kaupunki antaa ilmaiset oppimateriaalit ja tietokoneen kaikille syksyllä 2022 lukio-opintonsa aloittaville, ei siis pelkästään oppivelvollisuusikäisille.

Opiskelijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantieteen arvosanojen keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Edellä mainitun keskiarvon tulee Joensuun kaupungin ylläpitämiin päivälukioihin (yleislinjat) olla vähintään 7,0.

Yhteishaussa voidaan hakea enintään viiteen hakukohteeseen. Hakutoiveet huomioidaan hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä, joka on sitova. Hakua voi vielä muuttaa hakuaikana. Valitettavasti emme voi auttaa, jos tulet haun jälkeen toisiin ajatuksiin.

Hakuohjeet

  1. Täytä yhteishaun sähköinen hakemus Opintopolku.fi portaalissa viimeistään hakuajan loppuun mennessä
  2. Täytä Joensuun yhteiskoulun lukion ainevalintakortti lukuvuodelle 2022-2023. Lähetä kortti Joensuun yhteiskoulun lukioon (myös sähköpostilla lähetetty käy, mutta yleensä yläkoulusi opo lähettää kortit keskitetysti yhteishaun päätyttyä.) Kortti ohessa pdf-tiedostona, kääntöpuolella opintojaksojen nimet ensimmäiselle vuodelle. Tarkemmat kuvaukset opintojaksoista saat opetussuunnitelmastamme. Tulosta ainevalintakortti mieluiten värillisenä. Joensuun kaupungin alueen peruskouluissa 9. luokkalaiset tekevät ainevalintansa suoraan Wilma-järjestelmän kautta, joten siinä tapauksessa paperista korttia ei tarvitse palauttaa. Ainevalintoihin saat vinkkejä hakuoppaastamme (julkaistaan marraskuun 2021 alkuun mennessä).

Hakeminen urheiluakatemiaan

Yleislinjalle hakeva voi hakea myös urheiluakatemian urheiluvalmennukseen. Tällöin hakijan tulee täyttää myös akatemian valintalomake (tai urheilulukioiden vastaava, jos sellainen valmistuu).

Lomake täytetään vain yhden kerran, vaikka hakisi useampaan paikkaan Joensuussa. Akatemiaan hakevalle haetaan myös lajiliittopisteet lajiliitolta (maks 5 p.) ja lisäksi valintaan vaikuttavat koulupisteet (maks. 5 p), jotka koostuvat haastattelusta (maks. 3 p.) sekä lajipisteistä (2 p.kärkilaji), valmennuslaji tai itse järjestetyt uskottavat lajiolosuhteet (1p) tai 0 pistettä.. Eli maksimissaan voi saada 10 pistettä. Pisteytys on sama kuin urheilulukioon haettaessa, mutta peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa ei akatemiaan haettaessa huomioida.