JYK, Yleislinjalle hakeminen

Hakeminen Joensuun yhteiskoulun lukion yleislinjalle 2024

Joensuun yhteiskoulun lukio – Yleislinjalle hakeminen

 

144 opiskelijaa valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantieteen arvosanojen keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Edellä mainitun keskiarvon tulee olla vähintään 7,0.

Yhteishaussa voidaan hakea enintään seitsemään hakukohteeseen. Hakutoiveet huomioidaan hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä, joka on sitova. Hakua voi vielä muuttaa hakuaikana. Valitettavasti emme voi auttaa, jos tulet haun jälkeen toisiin ajatuksiin.

Hakuohjeet

  1. Täytä yhteishaun sähköinen hakemus Opintopolku.fi portaalissa viimeistään hakuajan loppuun mennessä.
  2. Täytä Joensuun yhteiskoulun lukion ainevalintakortti lukuvuodelle 2024-2025.  Lähetä kortti Joensuun yhteiskoulun lukioon (myös sähköpostilla lähetetty käy, mutta yleensä yläkoulusi opo lähettää kortit keskitetysti yhteishaun päätyttyä.) Kortti ohessa pdf-tiedostona, kääntöpuolella opintojaksojen nimet ensimmäiselle vuodelle. Tarkemmat kuvaukset opintojaksoista saat opetussuunnitelmastamme ja hakuoppaastamme.  Tulosta ainevalintakortti mieluiten värillisenä. Joensuun kaupungin alueen peruskouluissa 9. luokkalaiset sekä tuvalaiset tekevät ainevalintansa suoraan Wilma-järjestelmän kautta, joten siinä tapauksessa paperista korttia ei tarvitse palauttaa. Ainevalintoihin saat vinkkejä hakuoppaastamme.

 

Hakeminen urheiluakatemiaan

Yleislinjalle hakeva voi hakea myös urheiluakatemian urheiluvalmennukseen. Tällöin hakijan tulee täyttää myös akatemian lisätietolomake. Jos olet hakemassa Joensuun yhteiskoulun lukioon ja jokin hakukohteesi on ollut Joensuun yhteiskoulun lukion urheilulinja ja olet vastannut yhteishakulomakkeen urheilijakysymyksiin, erillistä akatemialomaketta ei siinä tapauksessa tarvitse täyttää.

Lomake täytetään vain yhden kerran, vaikka hakisi useampaan paikkaan Joensuussa. Akatemiaan hakevalle haetaan myös lajiliittopisteet lajiliitolta (maks 5 p.) ja lisäksi valintaan vaikuttavat koulupisteet (maks. 5 p), jotka koostuvat haastattelusta (maks. 3 p.) sekä lajipisteistä, valmennuslaji tai itse järjestetyt uskottavat lajiolosuhteet (2p) tai 0 pistettä.. Eli maksimissaan voi saada 10 pistettä. Pisteytys on sama kuin urheilulukioon haettaessa, mutta peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa ei akatemiaan haettaessa huomioida.

Lisätietoja esittelyistämme antavat lukiomme opinto-ohjaajat:
  • Anne Lukkarinen, anne.lukkarinen@edu.joensuu.fi, 040 530 5095
  • Katri Kuosmanen, katri.kuosmanen@edu.joensuu.fi, 050 374 6315
  • Sini Kastinen, sini.kastinen@edu.joensuu.fi 050 476 6080