JYK Musiikin- ja ilmaisun linjalle hakeminen

Kevään 2019 yhteishaku on päättynyt 12.3.2019. Linjalle hakeneille tulee kutsu soveltuvuuskokeeseen. Haun tulokset julkistetaan aikaisintaan torstaina 13.6.2019.

Joensuun yhteiskoulun lukion musiikin- ja ilmaisun linjalle hakeva:

1) täyttää yhteishaun sähköisen hakemuksen. Lisätietoa hakemisesta Opintopolku.fi.

2) täyttää Joensuun yhteiskoulun lukion ainevalintakortin lukuvuodelle 2019-2020. Lähetä kortti Joensuun yhteiskoulun lukioon (myös sähköpostilla käy, mutta yleensä yläkoulusi opo lähettää kortit keskitetysti) yhteishaun päätyttyä. Tulosta se mieluiten värillisenä. Joensuun kaupungin alueella sijaitsevien peruskoulujen 9. luokkalaiset täyttävät ainevalintansa Wilma-järjestelmän kautta.

3) täyttää musiikin ja ilmaisun linjan sähköisen lisätietolomakkeen hakusijasta riippumatta. Hakulomakkeen lähettäneet kutsutaan toukokuussa soveltuvuuskokeeseen. (Jos olet täyttänyt sen jo opintopolun linkin kautta, älä täytä enää toista kertaa!)
 

Valintaperusteet musiikin ja ilmaisun linjalle:

- yhteishaussa määritelty peruskoulun päättöluokan lukuaineiden keskiarvo, jossa äidinkielen arvosanan painokerroin on 1,2.
- keskiarvoa laskettaessa huomioidaan lisäksi musiikin, kuvataiteen, käsityön sekä liikunnan arvosanat
- hakijoille järjestettävä soveltuvuuskoe (0-5 pistettä)
- vähimmäiskeskiarvoraja musiikin ja ilmaisun linjalle on 7,40

Opiskelija valitsee hakiessaan musiikin ja ilmaisun linjalle pääaineekseen joko musiikin tai ilmaisun. Linjalle hakeneille, hakusijasta riippumatta, lähetetään henkilökohtainen kutsu soveltuvuuskokeeseen.   

Soveltuvuuskokeen voi ottaa vain yhdessä taiteenlajissa (musiikki, kuvataide, draama). Linjan soveltuvuuskokeet  keväällä 2019 järjestetään seuraavasti ja niihin tulee ohjeet ja kutsu postitse.

- Draama: perjantai 10.5.2019 klo 9-14

- Kuvataide: tiistaina  9.4. ja  keskiviikkona 10.4. 2019

- Musiikki: tiistaina 2.4. ja perjantaina 12.4.2019

Musiikin soveltuvuuskokeessa tulee antaa sekä laulu- että soittonäyte.

Draamassa soveltuvuuskoe sisältää toiminnallisia liike- ja kontaktiharjoituksia (myös tanssijat huom.!).

Kuvataiteessa soveltuvuuskokeeseen kutsuttu rakentaa näytesalkun aikaisemmista töistään. Salkku koostuu kuudesta kandidaatin aikaisemmasta työstä (kuvataiteen opettajan oikeaksi todistamia) ja ne voivat olla maalauksia, valokuvia, keramiikkaa, veistoksia yms. Oikeaksi todistus on kirjallinen (Todistan, että tämä teos on X.X:n itsensä tekemä..., päiväys, allekirjoitus, asema). Todistus voi olla taideteoksessa kääntöpuolella tai erillisellä paperilla. Kuvataiteen soveltuvuuskokeeseen sisältyy myös kirjoitelma. Syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen musiikin ja ilmaisun linjalle otetaan 30 opiskelijaa soveltuvuuskokeiden kautta.

Musiikin- ja ilmaisun linjalle hakeva voi hakea myös urheiluakatemian urheiluvalmennukseen.Tällöin hakijan tulee täyttää myös urheilulinjan/urheiluakatemian sähköinen hakulomake (kts. lisätietoja sivulta hakeminen urheilulukioon.) Urheiluakatemiaan hakevalle haetaan myös lajiliittopisteet akatemialta (maks. 5p). Lisäksi 5 pistettä voi saada maksimissaan haastattelusta (maks 3p) ja lajista (akatemian kärkilaji 2p, muu laji tai itse uskottavasti järjestettävät valmennusolosuhteet 1p). Jos valmennusta ei voida täällä paikan päällä järjestää, 0p). Eli akatemiaan haettaessa voi saada maksimissaan 10 pistettä. Pisteytys on sama kuin urheilulukioon haettaessa, mutta keskiarvoja ei huomioida.