Joensuulaiset lukiot

Joensuussa on viisi päivälukiota ja aikuislukio. Lukiokoulutusta Joensuussa järjestävät:

  • Joensuun kaupunki: Lyseon lukio (yleislinja, IB-linja), Pyhäselän lukio (yleislinja), Yhteiskoulun lukio (yleislinja, musiikin ja ilmaisun linja, urheilulinja) ja Aikuislukio
  • Itä-Suomen yliopisto: Tulliportin normaalikoulun lukio (yleislinja, matemaattis-luonnontieteellinen linja)
  • Itä-Suomen koulun säätiö: Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio (venäjän kieleen painottunut lukio)

Jokaisella joensuulaisella lukiolla on oma opetussuunnitelmansa, jotka perustuvat valtakunnallisiin lukion opetussuunnitelman perusteisiin 2015 tai 2019 (Opetushallitus).

Aikuislukion opetussuunnitelma perustuu Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus). 

Lukioiden yhdysrehtorina 2021-2025 toimii lyseon lukion rehtori Jarkko Rieppo

 

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta Joensuussa

Joensuussa oppivelvollisuuden suorittamista ohjaa ja valvoo koordinoiva opinto-ohjaaja. Hänen tehtävänään on koordinoida ja kehittää oppivelvollisten ohjausta ja valvontaa sekä vastata oppivelvollisuuslain mukaisesta asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun toteutumisesta. Koordinoiva opinto-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin OPO-tiimin sekä Ohjaamon kanssa arvioitaessa oppilaan tai opiskelijan etenemistä opiskeluissa.

Koordinoivan opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluu myös esitysten tekeminen joensuulaisten nuorten oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisistä sekä myös nuorille osoitettavista opiskelupaikoista tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa.

Koordinoivan opinto-ohjaajan / VALPAS-kuntavalvojan yhteystiedot:

Mikko Varis 
puh. 050 465 1185
mikko.varis@edu.joensuu.fi

 

Ajankohtaista:

- Penkinpainajaiset torstaina 9.2.2023 ja vanhojen tanssit perjantaina 17.2.2023, ylioppilasjuhlat lauantaina 3. kesäkuuta 2023 ja tiistaina 5. joulukuuta 2023