Jätehuolto

Asumisen jätehuollon järjestää pääosin jäteyhtiö Puhas. Jätehuollon viranomaispalveluista vastaa Joensuun alueellinen jätelautakunta. Molempien toimialueeseen kuuluvat Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat.

Ilmoitukset jätehuoltoon liittymisestä, tyhjennysvälin tai laskutusosoitteen muutoksesta tai tyhjennysten määräaikaisesta keskeyttämisestä tehdään Puhaksen asiakaspalveluun. Jäteyhtiö Puhaksen verkkosivuilta löydät tietoa ekopisteiden sijainnista, jäteasemien aukiolosta, jätteiden lajittelusta sekä vakinaisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestämisestä.

Joensuun alueellinen jätelautakunta hoitaa jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät viiden kunnan (Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi) alueella. Jätelautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja jätehuollon palvelutasosta.

Yleisimmistä jätehuollon valvonta-asioista, kuten roskaamistapauksista, vastaa kunnan ympäristönsuojelu.

Kompostointi-ilmoitukset

Jätteen haltijalla on velvollisuus (Jäteasetus 978/2021) antaa tiedot pienimuotoisesta biojätteen käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi-ilmoitus on tehtävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta sekä myös lopettamisesta. Ilmoitus on päivitettävä vähintään viiden (5) vuoden välein. Lisätietoja kompostointi-ilmoituksesta löydät täältä.

Pientalojen kompostointi-ilmoitukset on mahdollista tehdä sähköisesti Puhas Oy:n sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.asiointipuhas.fi. Ilmoittaminen on mahdollista myös Puhas Oy:n lomakkeella, jonka voi joko tulostaa ja postittaa maksutta Puhas Oy:lle tai täyttää ja lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@puhas.fi.

Taloyhtiöt ilmoittavat kompostoinnista suoraan jätehuoltoviranomaiselle: Taloyhtiön kompostointi-ilmoitus

Jätetaksa ja uudistetut jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen

Vuoden 2023 jätetaksa ja uudistetut jätehuoltomääräykset on hyväksytty Joensuun alueellisen jätelautakunnan kokouksessa 15.12.2022 §:t 63 ja 64. Jätetaksa ja jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen jätelautakunnan toimialueella eli Ilomantsissa, Joensuussa, Kontiolahdessa, Liperissä ja Polvijärvellä.

Jätetaksa 1.1.2023 alkaen
Jätetaksan liite 1. Kunnan toissijaisen jätehuoltopalveluiden jätemaksut 1.1.2023 alkaen

Jätehuoltomääräykset 1.1.2023
Jätehuoltomääräysten 1.1.2023 perustelumuistio

YHTEYSTIEDOT

Puhelinpalvelu
013 337 7100

Puhelinpalveluajat
ma, ke–to 9–12
ti 12–15

Toimisto
Muuntamontie 5, Joensuu

jatelautakunta@joensuu.fi


Anna Kettunen

jätehuoltosuunnittelija (virkavapaalla 30.6.2023 saakka)
 050 412 6945
anna.kettunen@joensuu.fi

Jätelautakunnan osoite ja kartta

Muuntamontie 5, Joensuu
Toimisto on toistaiseksi kiinni. Asiointi puhelimitse ja sähköpostitse.

Sivu arviointi ja palaute