Jätehuolto

Asumisen jätehuollon järjestää Joensuussa pääosin jäteyhtiö Puhas Oy. Joensuun alueellinen jätelautakunta hoitaa jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät. Jätelautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja jätehuollon palvelutasosta. Molempien toimialueeseen kuuluvat Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat.

Ilmoitukset jätehuoltoon liittymisestä, tyhjennysvälin tai laskutusosoitteen muutoksesta tai tyhjennysten määräaikaisesta keskeyttämisestä tehdään Puhaksen asiakaspalveluun. Jäteyhtiö Puhaksen verkkosivuilta löydät tietoa ekopisteiden sijainnista, jäteasemien aukiolosta, jätteiden lajittelusta sekä vakinaisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestämisestä.

Yleisimmistä jätehuollon valvonta-asioista, kuten roskaamistapauksista, vastaa kunnan ympäristönsuojelu.

Luonnos jätetaksaksi 1.1.2024 alkaen

Joensuun alueellinen jätelautakunta on kokouksessaan 26.10.2023 § 22 päättänyt asettaa yleisesti nähtäville jätetaksaluonnoksen vuodelle 2024. Jätetaksaluonnos Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven alueelle on nähtävänä ajalla 27.10.–16.11.2023. Ehdotukseen voi tutustua Joensuun kaupungin internetsivulla.

Kuntalaisille sekä niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin taksamuutoksilla voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus tutustua luonnokseen ja lausua mielipiteensä asiasta. Mielipide tulee toimittaa 16.11.2023 klo 15.00 mennessä osoitteella Joensuun alueellinen jätelautakunta, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse jatelautakunta@joensuu.fi.

Kompostointi-ilmoitukset

Jätteen haltijalla on velvollisuus (Jäteasetus 978/2021) antaa tiedot pienimuotoisesta biojätteen käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi-ilmoitus on tehtävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta sekä myös lopettamisesta. Ilmoitus on päivitettävä vähintään viiden (5) vuoden välein. Lisätietoja kompostointi-ilmoituksesta löydät täältä.

Pientalojen kompostointi-ilmoitukset on mahdollista tehdä sähköisesti Puhas Oy:n sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.asiointipuhas.fi. Ilmoittaminen on mahdollista myös Puhas Oy:n lomakkeella, jonka voi joko tulostaa ja postittaa maksutta Puhas Oy:lle tai täyttää ja lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@puhas.fi.

Taloyhtiöt ilmoittavat kompostoinnista suoraan jätehuoltoviranomaiselle: Taloyhtiön kompostointi-ilmoitus

Uudistetut jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen

Joensuun alueellinen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2022 § 64 uudistetut jätehuoltomääräykset, jotka tulivat voimaan 1.1.2023 alkaen jätelautakunnan toimialueella eli Ilomantsissa, Joensuussa, Kontiolahdessa, Liperissä ja Polvijärvellä.

Jätehuoltomääräykset 1.1.2023
Jätehuoltomääräysten 1.1.2023 perustelumuistio
Jätehuoltomääräysten mukaiset taajamarajaukset @YKR/SYKE ja TK 2023

ASIOINTI


Puhelinpalvelu
013 337 7100

Puhelinpalveluajat
ma, ke–to 9–12
ti 12–15

Toimisto
Muuntamontie 5, Joensuu

jatelautakunta@joensuu.fi

Jätelautakunnan osoite ja kartta

Muuntamontie 5, Joensuu
Toimisto on toistaiseksi kiinni. Asiointi puhelimitse ja sähköpostitse.

Sivu arviointi ja palaute