Jätehuolto, jätemaksut

Jätehuollon maksut

Jätehuollon maksut

Kunnallisista jätepalveluista laskutettavat maksut ja maksujen perusteet määritetään jätetaksassa.

Jätehuollon järjestämisestä kunnalle aiheutuvat kustannukset katetaan kuntalaisilta perittävillä jätemaksuilla. Jätteiden keräyksen ja kuljetuksen lisäksi maksuilla rahoitetaan muun muassa jätteiden hyötykäyttö, jäteneuvonta ja jätehuollon kehittäminen. Jätemaksujen tulee vastata alueella tarjottavaa palvelutasoa.

Jätetaksan on hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta. Taksaa noudatetaan Joensuun lisäksi Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa. Maksujen laskutuksen hoitaa kunnallinen jätehuoltoyhtiö Puhas.

Jätemaksua laskutetaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön osalta. Taksa koskee myös julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuoltoa.

Jätehuollon maksut - kotitalouksien ja julkisten palveluiden jätemaksut

Kotitalouksien ja julkisten palveluiden jätemaksut

Jätehuollon maksut - Kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun maksut (TSV)

Kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun maksut (TSV)

Jätehuollon palvelutaso

Jätehuollon palvelutaso

Sivu arviointi ja palaute