Jätehuolto, jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljetustietojen raportointi

Huom! Jätelaki on muuttunut 19.7.2021 ja uusi jäteasetus on tullut voimaan 1.12.2021. Kts. finlex.fi. Jätteen kuljettajan on raportoitava tiedot asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöiltä tehtävistä jätteiden kuljetuksista. Raportointi tehdään kunnan jätehuoltoviranomaiselle helmikuun loppuun mennessä.

Jätteen kuljettajan on toimitettava vuosittain kunnan jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu. Tiedot on ilmoitettava kiinteistöittäin ja jätelajeittain eriteltynä. Tiedot ilmoitetaan muokattavissa olevassa taulukkomuodossa ja kiinteistöt sekä tyhjennyskerrat riittävän tarkasti yksilöityinä. Jätelaki on muuttunut 19.7.2021 ja uusi jäteasetus on tullut voimaan 1.12.2021.

Kiinteistökohtaisesti eriteltyjen kuljetustietojen lisäksi viranomaiselle on toimitettava tiivistelmä. Siinä ilmoitetaan kiinteistöiltä kerätyn jätteen yhteismäärä jätelajeittain sekä jätteen vastaanottajien nimet, yhteystiedot ja kuhunkin vastaanottopaikkaan toimitetun jätteen määrä jätelajeittain eriteltynä. Uusi jäteasetus on tullut voimaan 1.12.2021.

Lisätietoa tietojen toimitustavasta saa  jätelautakunnasta.

Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä ja merkitsee kuljetusyritysten ilmoittamat tiedot rekisteriin. Sekä jätteen kuljettajia että kuntaa koskevat velvoitteet perustuvat jätelakiin. Jätteenkuljetusrekisteriä käytetään jätehuollon seurantaan muun muassa sen osalta, että jätteiden keräysvälineet tyhjennetään säännöllisesti ja jätteet toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella (Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) jätteenkuljetuksen tiedot tulee raportoida

  • asumisessa syntyneiden lietteiden kuljetuksesta (sako- ja umpikaivolietteet)
  • pakkausjätteiden kuljetuksesta (kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset).

Kuljetustiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle kalenterivuosittain, seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  Vuotta 2021 koskevat tiedot tulee toimittaa 28.2.2022 mennessä. Jätelaki on muuttunut 19.7.2021 ja uusi jäteasetus on tullut voimaan 1.12.2021.

Toimintaohje 1.1.2022 alkaen. Toimitusohje- saostus- ja umpisäiliölietteiden kujletustiedot

Toimintaohje 1.1.2022 alkaen. Toimitusohje- pakkausjätteiden kuljetustiedot

YHTEYSTIEDOT

Anna Kettunen

jätehuoltosuunnittelija (virkavapaalla 30.6.2023 saakka)
 050 412 6945
anna.kettunen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute