Jätehuolto, jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljettajan on raportoitava tiedot asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöiltä tehtävistä jätteiden kuljetuksista. Raportointi tehdään kunnan jätehuoltoviranomaiselle helmikuun loppuun mennessä.

Jätteen kuljettajan tulee vuosittain toimittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu. Tiedot tulee ilmoittaa kiinteistöittäin ja jätelajeittain eriteltynä. Tiedot ilmoitetaan muokattavissa olevassa taulukkomuodossa ja kiinteistöt sekä tyhjennyskerrat riittävän tarkasti yksilöityinä. Lisätietoa tietojen toimitustavasta saa oheisista ohjeista sekä jätelautakunnasta.

Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä ja merkitsee kuljetusyritysten ilmoittamat tiedot rekisteriin. Sekä jätteen kuljettajia että kuntaa koskevat velvoitteet perustuvat jätelakiin. Jätteenkuljetusrekisteriä käytetään jätehuollon seurantaan muun muassa sen osalta, että jätteiden keräysvälineet tyhjennetään säännöllisesti ja jätteet toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella (Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) jätteenkuljetuksen tiedot tulee raportoida

  • asumisessa syntyneiden lietteiden kuljetuksesta (sako- ja umpikaivolietteet)
  • pakkausjätteiden kuljetuksesta (kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset).

Kuljetustiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle kalenterivuosittain, seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuotta 2018 koskevat tiedot tulee toimittaa 28.2.2019 mennessä.

Toimitusohje - sako- ja umpikaivolietteiden kuljetustiedot (pdf)

Toimitusohje - pakkausjätteiden kuljetustiedot (pdf)