Jätehuolto, jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljettajan on toimitettava neljännesvuosittain kunnan jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu. Tiedot on ilmoitettava kiinteistöittäin ja jätelajeittain eriteltynä. Tiedot ilmoitetaan muokattavissa olevassa taulukkomuodossa ja kiinteistöt sekä tyhjennyskerrat riittävän tarkasti yksilöityinä. Jätelaki on muuttunut 19.7.2021 ja uusi jäteasetus on tullut voimaan 1.12.2021.

Kiinteistökohtaisesti eriteltyjen kuljetustietojen lisäksi viranomaiselle on toimitettava vuosittain tiivistelmä. Siinä ilmoitetaan kiinteistöiltä kerätyn jätteen yhteismäärä jätelajeittain sekä jätteen vastaanottajien nimet, yhteystiedot ja kuhunkin vastaanottopaikkaan toimitetun jätteen määrä jätelajeittain eriteltynä.

Lisätietoa tietojen toimitustavasta saa jätelautakunnasta ja jätehuoltomääräyksistä.

Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä ja merkitsee kuljetusyritysten ilmoittamat tiedot rekisteriin. Sekä jätteen kuljettajia että kuntaa koskevat velvoitteet perustuvat jätelakiin. Jätteenkuljetusrekisteriä käytetään jätehuollon seurantaan muun muassa sen osalta, että jätteiden keräysvälineet tyhjennetään säännöllisesti ja jätteet toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella (Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) jätteenkuljetuksen tiedot tulee raportoida

  • asumisessa syntyneiden lietteiden kuljetuksesta (sako- ja umpikaivolietteet)
  • pakkausjätteiden kuljetuksesta (kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset).

Kuljetustiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • 1–31.3. tiedot toimitetaan 30.4. mennessä 
  • 1.4.–30.6. tiedot toimitetaan 31.7. mennessä
  • 1.7.–30.9. tiedot toimitetaan 31.10. mennessä  
  • 1.10.–31.12. tiedot toimitetaan 31.1. mennessä

Vuoden 2023 alusta lähtien jätelainsäädäntö mahdollistaa, että vaihtoehtoisesti saostus- ja umpisäiliölietteen kuljettaja voi korvata kuljetustietojen toimittamisen SIIRTO-rekisteriin toimitetuilla tiedoilla. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi vaatia erillistä raportointia, jos SIIRTO-rekisterin tiedot ovat puutteelliset.

Toimintaohje 1.1.2022 alkaen. Toimitusohje- saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetustiedot

Toimintaohje 1.1.2022 alkaen. Toimitusohje- pakkausjätteiden kuljetustiedot

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute