Jätehuolto, jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljettajan on raportoitava tiedot asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöiltä tehtävistä jätteiden kuljetuksista. Raportointi tehdään kunnan jätehuoltoviranomaiselle helmikuun loppuun mennessä.

Jätteen kuljettajan on toimitettava vuosittain kunnan jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu. Tiedot on ilmoitettava kiinteistöittäin ja jätelajeittain eriteltynä. Tiedot ilmoitetaan muokattavissa olevassa taulukkomuodossa ja kiinteistöt sekä tyhjennyskerrat riittävän tarkasti yksilöityinä.

Kiinteistökohtaisesti eriteltyjen kuljetustietojen lisäksi viranomaiselle on toimitettava tiivistelmä. Siinä ilmoitetaan kiinteistöiltä kerätyn jätteen yhteismäärä jätelajeittain sekä jätteen vastaanottajien nimet, yhteystiedot ja kuhunkin vastaanottopaikkaan toimitetun jätteen määrä jätelajeittain eriteltynä.

Lisätietoa tietojen toimitustavasta saa oheisista ohjeista sekä jätelautakunnasta.

Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä ja merkitsee kuljetusyritysten ilmoittamat tiedot rekisteriin. Sekä jätteen kuljettajia että kuntaa koskevat velvoitteet perustuvat jätelakiin. Jätteenkuljetusrekisteriä käytetään jätehuollon seurantaan muun muassa sen osalta, että jätteiden keräysvälineet tyhjennetään säännöllisesti ja jätteet toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella (Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) jätteenkuljetuksen tiedot tulee raportoida

  • asumisessa syntyneiden lietteiden kuljetuksesta (sako- ja umpikaivolietteet)
  • pakkausjätteiden kuljetuksesta (kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset).

Kuljetustiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle kalenterivuosittain, seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vuotta 2020 koskevat tiedot tulee toimittaa 28.2.2021 mennessä.

Toimitusohje - sako- ja umpikaivolietteiden kuljetustiedot (pdf)

Toimitusohje - pakkausjätteiden kuljetustiedot (pdf)

YHTEYSTIEDOT

Tiina Salminen

pöytäkirjanpitäjä, jätehuoltoneuvoja
 050 408 6936
tiina.salminen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute