Biojäte, sivun otsikko

Kompostointi-ilmoitus ja biojäte

Biojäte

Mikä on kompostointi-ilmoitus?

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää rekisteriä varten Puhas Oy:lle. Taloyhtiöt tekevät kompostointi-ilmoituksen suoraan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin ja se koskee vakituisten asuntojen ohella myös mökkejä. Pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymäläjätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta.

Miksi ilmoitus pitää tehdä?

Ilmoituksen tekeminen perustuu vuonna 2021 muuttuneeseen jätelakiin. Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Miten teen ilmoituksen?

Helpoiten teet ilmoituksen Puhas Oy:n sähköisessä palvelussa osoitteessa www.asiointipuhas.fi. Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://www.puhas.fi/media/liitetiedostot/puhas/lomakkeet/kompostointi-ilmoitus/kompostointi-ilmoitus_vastauslahetyksella.pdf. Lomakkeen voi lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@puhas.fi tai voit tulostaa sen ja lähettää vastauslähetyksellä maksutta postitse Puhas Oy:lle.

Taloyhtiöiden tulee tehdä kompostointi-ilmoitus suoraan jätehuoltoviranomaiselle. Taloyhtiön kompostointi-ilmoituksen löydät osoitteesta www.joensuu.fi/jatehuolto-asiointi-ja-lomakkeet. Kompostointi sallitaan enintään 5 asuinhuoneiston asunto-osakeyhtiölle.

Milloin kompostointi-ilmoitus pitää tehdä?

Jos kompostoit jo nyt, tee ilmoitus viimeistään 30.4.2024. Jos aloitat kompostoinnin myöhemmin, tee ilmoitus viimeistään 2 kuukauden kuluttua kompostoinnin aloittamisesta.

Kauanko ilmoitus on voimassa?

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Jos kompostointi kiinteistöllä lopetetaan, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Puhas Oy:lle kahden kuukauden kuluessa lopettamisesta.

Mitä tapahtuu ilmoituksen jättämisen jälkeen?

Ilmoitusten tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen jätelain 143 §:n mukaiseen jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriin. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkastaa kompostorin asianmukaisuuden ja toimivuuden.

Jos kompostoinnin perusteella halutaan pidentää poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväliä 8 viikkoon, on siitä ilmoitettava erikseen Puhas Oy:lle.

Milloin ilmoitusta ei tarvita?

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli kiinteistölle on järjestetty biojätteen erilliskeräys poltettavan keräyksen ohella.

Ilmoitusta ei myöskään tarvita, jos kompostoit vain puutarhajätettä ja/tai kuivakäymäläjätettä.

Jätehuoltomääräysten mukainen kompostori

Biojätteen saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Kimppakompostointi

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostori voi olla 2–5:n samalla tai naapurikiinteistöillä sijaitsevan omakoti- tai paritaloasunnon yhteinen (kimppakompostori). Kompostorissa on oltava riittävästi tilavuutta.

Biojätteiden erilliskeräys laajenee heinäkuussa 2024

Biojätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee 19.7.2024 koskemaan kaikkia kiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamassa. Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella erilliskeräysvelvoite koskee Joensuun keskustaajamaa, johon kuuluu muun muassa Ylämylly, Jyrinkylä, Onttola, Noljakka, Joensuun keskusta, Lehmo, Kulho, Reijola sekä Niittylahti. Taajamarajaus on nähtävissä Jätehuoltomääräysten liitteessä 1. Joensuun keskustaajama-alueen löydät myös MML:n paikkatietoikkunasta @YKR/SYKE ja TK 2023

Biojätteen erilliskeräyksessä biojäte kerätään tyhjennettävään keräysastiaan poltettavan jätteen tapaan. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kompostoimalla jätehuoltomääräysten mukaisesti (§ 18).

Sivu arviointi ja palaute