"Kaavoitus"

"Laadinnassa olevat kaavat"

Laadinnassa olevat kaavat

Laadinnassa olevien kaavojen asiakirjat löytyvät vasemmalla olevan kaupunginosajaon alta.


Laadinnassa olevista kaavahankkeista tiedotetaan kuulutusten, yleisötilaisuuksien, lehdistön ja internetin kautta.

Kaavahankkeelle perustetaan verkkosivu kaavan tullessa vireille. Sivua päivitetään suunnittelun ja päätöksenteon etenemisen mukaan. Sivu poistetaan kaavan saatua lainvoiman. Kaavahankkeita koskevat mielipiteet voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi. Viestit käsitellään samoin kuin muilla tavoilla kaavoitukseen toimitetut mielipiteet. Nimettömiä mielipiteitä ei huomioida.

Kaavoja koskevat kuulutukset julkaistaan 18.10.2017 alkaen Karjalan Heilissä ja Joensuun kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksia ei enää siis julkaista Karjalaisessa eikä Viikko Pohjois-Karjalassa. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista.

Päivitetty 19.12.2017

Kuulutukset kaavahankkeista

Kaavoja koskevat palautteet:

Kaavahankkeita koskevat mielipiteet voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi. Viestit käsitellään samoin kuin muilla tavoilla kaavoitukseen toimitetut mielipiteet. Nimettömiä mielipiteitä ei huomioida.