Sisältöjulkaisija

Repokalliontien liiketontit
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Repokalliontien liiketonttien kaavahankkeen suunnittelu on ollut osana Repokallion asemakaavahanketta. Repokalliontien liiketonttien kaava on irrotettu omaksi kaavaprosessikseen kiireellisyyden takia. Varsinaisen Repokallion alueen kaavoittaminen virkistyskäyttöön jatkuu.

Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa Repokalliontien alkupäähän liikerakennusten korttelialue. Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt kaupunki.

Kaavaprosessi

Repokalliontien liiketonttien kaavaprosessi on ollut yhteneväinen Repokallion asemakaavahankkeen kanssa joulukuuhun 2023 saakka. Repokallion kaavahankkeen valmistelu käynnistyi vuonna 2013.

  • Vireilletulo 28.11.2013
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.11.20.12.2013
  • Ensimmäinen kaavaluonnos nähtävillä 14.6.6.7.2018
  • Toinen kaavaluonnos nähtävillä 21.9.–16.10.2023

Löydät näiden vaiheiden kaava-aineistot Repokallion verkkosivulta.

Käsittelyvaiheet ja päätökset

  • kaupunkirakennelautakunta 12.12.2023 § 154, päätös: Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävilläolon jälkeen muutoksia. Muutokset eivät ole vaikutuksiltaan olennaisia, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on kaupunginvaltuuston päätöksen liitteenä.

  • Kaupunkirakennelautakunta 27.2.2024 § 16, päätös
  • Kaupunginhallitus 11.3.2024 § 81, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 25.3.2024 § 16, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 14.5.2024
Yhdyshenkilö
Sanna Seppänen
toimitusinsinööri
050 566 4202
sanna.seppanen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Sivu arviointi ja palaute