Sisältöjulkaisija

vireilletulovaihe
Kotilahti
1
2
3

Kaavatyö on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta. Alueen maankäyttöä kehitetään suunnittelemalla alueelle uutta asuntorakentamista yhteisöllisen omakotitaloasumisen muodossa. Lisäksi tutkitaan uusia käyttötarkoituksia ja etsitään uusi omistaja alueella oleville käytöstä poistetulle sairaalarakennukselle ja suojeltaville arvorakennuksille. Vuonna 1928 rakennettu entinen mielisairaala ja Pielisensuun kunnalliskoti suojellaan kaavassa.
 
Kaavassa osoitetaan tarpeellisen meluvallin sijainti Helsinkiin menevän rautatien varteen.
 
Kaavaratkaisussa huomioidaan alueella tiedossa olevat luontoarvot. Tehtyjen luontoselvitysten perusteella alueella on erityisesti suojeltavien lajien elinympäristöjä.

Yhdyshenkilö

Pauli Sonninen
Kaavoituspäällikkö
050 538 0708
pauli.sonninen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Sivu arviointi ja palaute