Sisältöjulkaisija

Kontiosuon energia- ja teollisuusalueet
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Kontiosuon jätekeskuksen ja ympäristön kaavasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Tällä asemakaavalla tarkennetaan valituksen alaisten osien kaavarajauksia ja käyttötarkoituksia yhteistyössä osallisten ja alueelle pyrkivien yritysten kanssa. Kaava laaditaan kaupungin aloitteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto olivat nähtävinä 19.10.–13.11.2023. Tässä ensimmäisessä vaiheessa voit vaikuttaa kaavaan osallistumalla työpajoihin. Työpajoja järjestetään tarvittava määrä.

Kaavahankkeesta on järjestetty kaksi työpajaa. Toinen työpaja oli keskiviikkona 8.11.2023 kello 17.00 kaupunkirakennepalveluissa.

 
Yhdyshenkilö
Minna Tolvanen
maankäytön suunnittelija
050 315 6521
minna.tolvanen@joensuu.fi
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 19.10.-13.11.2023

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Sivu arviointi ja palaute