Sisältöjulkaisija

Puronsuu ja Pataluodonpuisto
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Asemakaavamuutoksella tutkitaan Pielisjoen rannan virkistyskäytön ja uudisrakentamisen mahdollisuuksia ja rajauksia Rantakylän keskeisellä kohdalla Ranta-Mutalantien eteläpuolella likimain liikekeskuksen kohdalla

Kaavan projektisivu lisäinfoineen löytyy tästä: www.joensuu.fi/puronsuu

 

 

 

Yhdyshenkilö
Päivi Mujunen
maankäytön suunnittelija
050 448 1365
paivi.mujunen@joensuu.fi
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 11.2.-15.3.2021

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Sivu arviointi ja palaute