Sisältöjulkaisija

Multimäki III
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Multimäen pientaloalueen kaavoitusta jatketaan itään päin. Uuden kaavan pääasiallisena ta-voitteena on turvata omakotitalotonttien tarjonta. Kaavassa tutkitaan myös julkisten palve-luiden sijoittamista alueelle. Kaavamuutos on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta ja noudattaa konsernistrategiaa pientalotonttien kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Kaava-muutoksessa huomioidaan myös ilmasto-ohjelman tavoitteet.

Katso yleisötilaisuuden tallenne

Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pidettiin 20.5.2021. Yleisötilaisuuden tallenne on katsottavissa YouTubessa. Linkki yleisötilaisuuden tallenteeseen.

Yhdyshenkilö
Minna Tolvanen
maankäytön suunnittelija
050 315 6521
minna.tolvanen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute