Yksityistiet, sivun otsikko

Yksityistiet

Yksityistiet

Kaupunki antaa neuvontaa ja avustaa yksityisteiden kunnossapidossa ja perusparannushankkeissa. Kaupunki voi olla myös osakkaana yksityistiessä.

Yksityisteiden kunnossapidossa ja perusparannushankkeissa kaupunki avustaa kaupunkirakennelautakunnassa vuosittain päätettyjen avustusperusteiden puitteissa.

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Uuden lain voimaantulon myötä tielautakuntien tehtävät siirtyvät vuoden 2019 lopussa maanmittauslaitokselle ja maaoikeudelle.

Joensuun kaupungin tiejaosto käsittelee vuonna 2019 ainoastaan keskeneräiset asiat.

Tiejaoston sivuille pääset tästä.

Pääsääntöisesti yksityisteiden käyttäjät kykenevät sopimaan asioista keskenään. Järjestäytyneen tien asiat päätetään kokouksissa äänestämällä ja järjestäytymättömän tien asioista käyttäjät voivat sopia keskenään suullisesti tai kirjallisesti.