Yksityistieavustukset, sivun otsikko

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustus myönnetään ilman erillistä hakemista tiekunnille, jotka ovat saaneet avustuksen edellisenä vuonna. Niiden tiekuntien, joille on tullut muutoksia edellisen vuoden avustuksen myöntämisperusteisiin tai ovat uusia hakijoita, tulee toimittaa hakemus viimeistään 31.3 mennessä.

Kunnossapidon ja perusparannuksen avustusperusteet

Yksityisteiden kunnossapitoavustus myönnetään ilman erillistä hakemista tiekunnille, jotka ovat saaneet avustuksen edellisenä vuonna. Niiden tiekuntien, joille on tullut muutoksia edellisen vuoden avustuksen myöntämisperusteisiin tai ovat uusia hakijoita, tulee toimittaa hakemus viimeistään 31.3 mennessä.

 

Kaupungin avustamia perusparannushankkeita ovat:

  • hankkeet, joihin tiekunta on saanut ELY-keskuksen myöntämää valtionavustusta ja
  • pienet kohdennetut korjaushankkeet, joissa ELY-keskus ei ole mukana.

 

ELY-keskuksen tukemissa hankkeissa kaupungin avustus on puolet jäljelle jäävästä osuudesta, kuitenkin enintään 20 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Kaupunkirakennelautakunta päättää avustuksen myöntämisestä.

Kaupunki voi myöntää avustusta pieniin, kohdennettuihin korjaushankkeisiin enintään 20 % kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 2 500 euroa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tien kuivatuksen parantaminen, tierumpujen korjaukset sekä yllättävät, heti toimenpiteitä vaativat korjaushankkeet. Tien varrella tulee olla pysyvää asutusta vähintään 0,5 kilometrin matkalla. Kaupungininsinööri päättää avustuksen myöntämisestä.

Avustusperusteet

Avustusperusteet

Avustusten hakeminen

Avustuksia voi hakea sähköisesti tai lomakkeella tieavustushakemus. Muistathan liittää perusparannuksen avustushakemukseen työsuunnitelman, kustannusarvion ja kartan.

Tieavustusta voi hakea sähköisesti tai lomakkeella tieavustushakemus

 

Kunnossapitoavustusten hakuaika päättyy vuosittain 31.3

 

Maksatushakemus

Edellytys myönnetyn avustuksen maksamiselle on, että hakija toimittaa kaupungille maksatushakemuksen liitteineen (kopiot laskuista, työtilitysluettelosta ja kuiteista), josta selviää toteutuneet kustannukset.

Avustuksen hakeminen ja maksatushakemuksen toimittaminen tulee tehdä hyvissä ajoin päätöksen ja sen lainvoimaisuuden takia, jotta avustus voidaan maksaa.

Maksatushakemus toimitetaan sähköisesti: maksatushakemus

 

Avustaminen tapahtuu kaikissa tapauksissa varattujen määrärahojen puitteissa.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute