Yksityistieavustukset, sivun otsikko

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustukset

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli vuoden 2021 kunnossapidon ja perusparannuksen avustusperusteet 19.1.2021 pidetyssä kokouksessa. Avustusten myöntämisehdot ovat samat kuin viime vuonna.

Kunnossapidon ja perusparannuksen avustusperusteet

Kunnossapidon ja peruskorjauksen avustusperusteet käsiteltiin 19.1.2021 pidetyssä kokouksessa. Alla on tiedot hakemisen aikataulusta ja keskeisimmistä avustusperusteista.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Vuodelle 2021 yksityisteiden kunnossapitoavustus myönnetään ilman erillistä hakemista tiekunnille, jotka ovat saaneet avustuksen vuonna 2020. Niiden tiekuntien, joille on tullut muutoksia vuoden 2020 avustuksen myöntämisperusteisiin tai ovat uusia hakijoita, tulee toimittaa hakemus viimeistään 31.3.2021 mennessä.

Vuodesta 2019 alkaen järjestäytymättömien tiekuntien ja teiden, joilla on mahdollista järjestäytyä tiekunnaksi, tulee perustaa tiekunta, jotta avustusta voi saada. Hakuajan jälkeen järjestäytyneet tiet voivat hakea avustusta hakulomakkeella, kun tiekunta on perustettu. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset ratkaistaan kaupungininsinöörin päätöksellä.

Avustuksen saannin muut edellytykset on määritelty kaupunkirakennelautakunnan 19.1.2021 § 8 tekemässä päätöksessä.

Keskeisenä avustusperusteena on, että tiellä on oltava vakituista asutusta vähintään 0,5 km matkalla. Jos yksityistien varrella on merkittävää teollisuutta, on tiekunnan mahdollista saada lisäksi avustusta teollisuuden perusteella.

Virallisesti järjestäytyneiden tiekuntien, tiekunta on perustettu joko Maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa tai tiekunnan omalla päätöksellä, tulee avustuksen saamiseksi ilmoittaa viimeisimmän pitämänsä vuosikokouksen päivämäärä sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteystiedot löydät sivun oikeasta laidasta.

Tieavustusta voi hakea sähköisesti tai lomakkeella

Avaa tästä Tieavustushakemus 2021, Word-lomake

Kunnossapitoavustusten hakuaika on päättyy 31.3.2021.

Yksityisteiden perusparannusavustukset

Perusparannuksen avustusperusteet käsiteltiin 19.1.2021 pidetyssä kokouksessa. Kaupungin avustamia perusparannushankkeita ovat

  • hankkeet, joihin tiekunta on saanut ELY-keskuksen myöntämää valtionavustusta ja
  • pienet kohdennetut korjaushankkeet, joissa ELY-keskus ei ole mukana.

Perusparannusavustuksen haku hankkeissa, joissa ELY-keskus on mukana

Perusparannussavustusta haetaan kaupunkirakennelautakunnalle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella tarvittavine liitteineen (työsuunnitelma, kustannusarvio, kartta).

ELY-keskuksen tukemissa hankkeissa kaupungin avustus on puolet jäljelle jäävästä osuudesta, kuitenkin enintään 20 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Kaupunkirakennelautakunta päättää avustuksen myöntämisestä.

Perusparannusavustuksen haku pienissä kohdennetuissa korjaushankkeissa

Kohdennettua korjausavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella tarvittavine liitteineen (työsuunnitelma, kustannusarvio, kartta).

Kaupunki voi myöntää avustusta pieniin, kohdennettuihin korjaushankkeisiin enintään 20 % kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 2 500 euroa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tien kuivatuksen parantaminen, tierumpujen korjaukset sekä yllättävät, heti toimenpiteitä vaativat korjaushankkeet. Tien varrella tulee olla pysyvää asutusta vähintään 0,5 kilometrin matkalla.

Kaupungininsinööri päättää avustuksen myöntämisestä.

 

Lue tästä vuoden 2021 avustusperusteet:

Avustusperusteet 2021

Maksatushakemus

Edellytys myönnetyn avustuksen maksamiselle on, että hakija toimittaa kaupungille maksatushakemuksen liitteineen (kopiot laskuista, työtilitysluettelosta ja kuiteista), josta selviää toteutuneet kustannukset.

Avustuksen hakeminen ja maksatushakemuksen toimittaminen tulee tehdä hyvissä ajoin päätöksen ja sen lainvoimaisuuden takia, jotta avustus voidaan maksaa.

Avustusten hakeminen

Avustuksia voi hakea sähköisesti: tieavustushakemus 2021 tai lomakkeella tieavustushakemus 2021.

Avustaminen tapahtuu kaikissa tapauksissa varattujen määrärahojen puitteissa.

 

 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute