Tiejaosto, sivun otsikko

Tiejaosto

Tiejaosto

Tiejaosto vastaa Joensuun kaupungin alueella yksityistielain mukaisista tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä.

Yksityistielain mukaan päätettäväksi kuuluvat tielautakunnan asiat käsitellään ja ratkaistaan toimituksessa (alin oikeusistuin). Toimituksen päätöksestä on mahdollisuus valittaa maaoikeuteen.

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Uuden lain voimaantulon myötä tielautakuntien tehtävät siirtyvät vuoden 2019 lopussa maanmittauslaitokselle ja maaoikeudelle.

Joensuun kaupungin tiejaosto käsittelee vuonna 2019 ainoastaan keskeneräiset asiat. Tiejaostossa on kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Uudet toimitushakemukset osoitetaan maanmittauslaitokselle:

  • sähköpostitse: toimitushakemukset@maanmittauslaitos.fi
  • Turvaposti-palvelu, isot liitetiedostot ja salattu sähköposti (liitetiedoston maksimikoko 50 Mt)
  • postitse: Maanmittauslaitos / Toimitushakemukset, PL 1005, 33101 Tampere.

Muutoshakemukset osoitetaan lähimpään maaoikeuteen:

  • postitse: Pohjois-Savon Käräjäoikeus
  • PL 44, 70101 Kuopio
  • sähköpostitse: pohjois-savo.ko@oikeus.fi

 

Yksityistien hallinnollisia neuvoja voitte vielä vuonna 2019 saada Joensuun kaupungin tiejaoston sihteeriltä. Neuvontapalveluiden tarjoajat vuonna 2020 alkaen päivittyvät tähän osioon myöhemmin.

Tiekuntien hallinnollinen neuvonta


Joensuun kaupunki
Lupa- ja viranomaistoiminnot
Tiejaosto
Muuntamontie 6 (PL 148)
80100 Joensuu

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Kaupunkirakennelautakunnan tiejaosto

Kaupunkirakennelautakunnan tiejaoston jäsenet 2017-2021

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Kaupunkirakennelautakunnan tiejaosto

Tiejaoston toimituskustannukset

Sivu arviointi ja palaute