Liikennemerkit ja puomit yksityisteillä, sivun otsikko

Liikennemerkit ja puomit yksityisteillä

Liikennemerkit ja puomit yksityisteillä

Yksityisteillä liikenteen ohjauslaitteita ovat liikennemerkit ja sulkulaitteet eli puomit. Taajama-alueilla voi katumaisilla yksityisteillä käyttää myös liikennevaloja ja tiemerkintöjä.

Tienpitäjä saa kunnan suostumuksella asettaa liikenteen ohjauslaitteen yksityistielle. Tienpitäjä on tiekunta, jos sellainen on perustettu. Tiekunnan kokouksessa päätetään pysyvän liikennemerkin asettamisesta. Jos tiekuntaa ei ole, päättävät tieosakkaat asiasta yhteisesti. Hoitokunnan tai toimitsijamiehen toimivalta ei riitä päättämään pysyvistä liikennemerkeistä.

Luvan hakeminen kaupungilta

  • Tiekunnan kokouksessa tulee ensin hyväksyä liikennemerkin hankkiminen yksityistielle ennen kaupungin suostumuksen hakemista.
  • Tiekunnan päätöksen on saatava lainvoima, ennen hakemuksen jättämistä. Tiekunnan päätös on lainvoimanen 3kk:n jälkeen päätöksen tekopäivästä, mikäli päätöksestä ei ole valitettu.
  • Jos tiekuntaa ei ole perustettu, kaikkien tieosakkaiden tulee allekirjoittaa hakemus tai antaa siihen kirjallinen suostumus.
  • Kerro hakemuksessa, mitä liikennemerkkejä tiekunta haluaa asettaa yksityistielle.
  • Merkitse karttaliitteeseen liikennemerkin tai vastaavan suunniteltu sijoituspaikka.
  • Perustele hakemuksessa, miksi liikennemerkkejä haetaan yksityistielle. Tiekunta voi esimerkiksi perustella liikennemerkin asettamisen lisäävän turvallisuutta yksityistiellä.
  • Liitä vapaamuotoiseen hakemukseen kopio kokouspöytäkirjasta perusteluineen, josta ilmenee tiekunnan myönteinen kanta liikenteenohjauslaitteen asettamiseen

Hakemus toimitetaan sähköisesti:

Viranhaltija tekee liikennemerkin asettamisesta päätöksen, joka asetetaan yleisesti nähtäväksi. Kun päätös on lainvoimainen, on tiekunnalla lupa asettaa liikennemerkki yksityistielleen. Tiekunta hoitaa liikennemerkkien hankkimisen ja paikalleen asentamisen sekä niiden huoltamisen.

 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute