Omakoti- ja paritalotontit

Joensuun uusimmat asuntoalueet sijaitsevat Karhunmäessä, Marjalassa, Multimäessä ja Niittylahdessa. Tonttien erillishaut keskittyvät vuosittain pääasiassa syksylle ja keväälle. Muita vapaaksi ilmoitettuja tontteja voit hakea ympäri vuoden. Tarkista ajantasaisin tilanne karttapalvelusta. Tontteja markkinoidaan hakujen käynnistyessä kaupungin verkkosivuilla ja paikallisissa lehdissä.

Vapaat tontit

Tonttikohtaisilla sivuilla on karttoja, kaava- ja maaperätietoja, suunnitelmia sekä muita mahdollisia rakentamiseen vaikuttavia asiakirjoja. Viemäri- ja tontinrajakorkoilmoituksen saa tontin luovutusvaiheessa.

karttapalvelussa on ajantasaisin tieto vapaista tonteista ja sitä kautta myös tonttia haetaan. Sivuilla olevat katusuunnitelmat eivät välttämättä ole ajan tasalla, joten tarvittaessa varmista suunnitelmien ajantasaisuus www.joensuu.fi/katusuunnitelmat tai kaupunkirakenne@joensuu.fi.

Tontinluovutuksessa ensisijaisia ovat yksityishenkilöt ja perheet omatoimista omakotirakentamista varten eli tontin saaja/saajat rakentavat tai rakennuttavat talon itselleen. Osalla tonteista kunnallistekniikka on jo valmiina, joten rakentamaan pääsee heti.

Haku alkaa 21.8. ja päättyy 4.9. klo 12.00

Katso tonttien tarkemmat tiedot karttapalvelusta  ja alla olevista linkeistä. Hakuohjeet alempana tällä sivulla.

Karhunmäen tontit

Multimäen tontit

Muut vapaat tontit

Enon, Uimaharjun ja Ukkolan tontit

Hammaslahden tontit

Heinävaaran tontit

Kiihtelysvaaran tontit

Niittylahden tontit

Tuupovaaran ja Koveron tontit

Ohjeet tonttien hakemiseen

 • Mene karttapalveluun.
 • Klikkaa tontin tiedoista Hae tonttia.
 • Useampaa tonttia hakiessa järjestä valitsemasi tontit haluamaasi tärkeysjärjestykseen.
 • Lisää kaikki hakijat toiminnolla Lisää uusi hakija.
 • Tee tunnistautuminen esimerkiksi pankkitunnuksilla ennen hakemuksen lähettämistä.
 • Lähetä hakemus.

Saat sähköpostiisi varmistuksen hakemuksen saapumisesta.

Voit selata lähettämiäsi hakemuksia ja seurata hakemusten tilaa kirjautumalla hakupalveluun sähköpostiin tulleesta linkistä. Jos haluat muuttaa hakemusta, jonka olet jo lähettänyt, ota yhteyttä Marita Viljakaiseen. Saat hakemuksen takaisin korjattavaksi.

Varausmaksu on 500 euroa kantakaupungissa ja muualla 250 euroa.

Mahdollisista maaperätutkimuksista ja perustamistavasta vastaa rakentaja. Maaperätutkimukset on suositeltavaa tehdä varausaikana ennen kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Hakuehdot

Hakuehdot vaihtelevat hakuerittäin.

 • Tontinluovutuksessa ensisijaisia ovat yksityishenkilöt ja perheet omatoimista omakotirakentamista varten. Tontin saaja/saajat rakentavat tai rakennuttavat talon itselleen.
 • Samassa kotitaloudessa asuvat voivat saada vain yhden tontin.
 • Tontit luovutetaan ja arvotaan haussa mukana olevien valintaryhmien mukaisesti.
 • Yhdestä kotitaloudesta voi jättää vain yhden hakemuksen. Tontteja voi hakemukseen laittaa useampia.

Haettaviksi ilmoitetut tontit varataan arpomalla valintaryhmittäin:

 1. Lapsiperheet*), jotka eivät ole saaneet koskaan kaupungin luovuttamaa omakotitonttia
 2. Perheet, jotka eivät ole saaneet koskaan kaupungin luovuttamaa omakotitonttia. Perheeksi tässä ryhmässä katsotaan 2 aikuista.
 3. Lapsiperheet*), jotka eivät ole saaneet kaupungilta omakotitonttia hakuvuotta edeltävän 5 vuoden aikana, eli 1.1.2014 jälkeen.
 4. Perheet, jotka eivät ole saaneet kaupungilta omakotitonttia hakuvuotta edeltävän 5 vuoden aikana, eli 1.1.2014 jälkeen. Perheeksi tässä ryhmässä katsotaan 2 aikuista.
 5. Avoin ryhmä, johon tulevat ne henkilöt, joilla ei ole kaupungin luovuttamaa rakentamatonta erillispientalotonttia. Rakentamattomaksi katsotaan tässä kohtaa tontti, jolle ei ole rakennettu asuinrakennusta siihen valmiusasteeseen että sille on tehty käyttöönottotarkastus.
 6. Ne rakennusliikkeet, joilla tai sen omistajatahoilla ei ole rakentamatonta kaupungin luovuttamaa erillispientalotonttia. Rakentamattomaksi katsotaan tässä kohtaa tontti, jonka perustustöitä ei ole tehty. Mikäli tontti luovutetaan rakennusliikkeelle, rakentamisvelvollisuusaika on 2 vuotta ja rakentaminen täytyy aloittaa 1 vuodessa.

*)Lapsiperheeksi katsotaan:
2 aikuista ja vähintään yksi lapsi tai huollettava tai
1 aikuinen ja vähintään yksi lapsi tai huollettava

Kun edellä olevissa ryhmissä on hakijana kaksi aikuista, on molempien hallinta- ja omistusosuus oltava vähintään 20 %.

Hakijana tulee olla henkilöt, joiden nimiin vuokrasopimus tai kauppakirja myöhemmin tehdään. Tonttivarauksia ei myöskään vaihdeta.

Varauslasku 500 euroa lähetetään arvonnan jälkeen. Tonttivaraus vahvistuu kun varausmaksu on maksettu viimeistään eräpäivänä, muutoin tehty varauspäätös raukeaa välittömästi. Varausmaksua ei palauteta, vaikka kauppaa tai vuokrasopimusta ei tehtäisi varaajasta johtuvasta syystä.

Varausaikaa tonteilla on noin 3 kuukautta, jota ennen tehdään vuokrasopimukset/kauppakirjat. Tieto vuokraus-/myyntipäätöksistä postitetaan varaajille ja ilmoitetaan milloin sopimustaan voi tulla allekirjoittamaan. Jos varaaja tarvitsee sopimusta jo aikaisemmin, kannattaa olla yhteydessä Marita Viljakaiseen.

Rakentamistyöt tonteilla voi aloittaa keväisin toukokuun puolessa välissä.

Jos vuokralainen luovuttaa rakentamattoman vuokra-alueen vuokraoikeuden tai muutoin rikkoo tämän vuokrasopimuksen ehtoja, on hän velvollinen maksamaan sopimussakkona 20-kertainen vuotuinen vuokra, ellei kaupunki myönnä vapautusta tai huojennusta sopimussakon suoritusvelvollisuudesta ja kaupungilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, ellei tämän sopimuksen ehdoista muuta seuraa. Vuokra-alue katsotaan rakentamattomaksi, kunnes sille rakennettavan asuinrakennuksen osittainen loppukatselmus on hyväksytty.

Tietoja suunnittelijoille info

Vapaana olevien ja jo luovutettujen tonttien tiedot ovat Tietoa suunnittelijoille -sivulla. Emme voi taata katusuunnitelmien ajantasaisuutta. Tarvittaessa tarkista suunnitelmien oikeellisuus täältä.

Rakentamisen neuvonnan yhteystietoja

Kaupunkirakennepalvelut

 • Tonttien varaus, vuokraus, myynti: Marita Viljakainen, 050 3611905, Koskikatu 7 A, 3. krs sekä Matti Toivanen, 050 5530406, Muuntamontie 5
 • Rakentamistapa ja mahdollisuudet, asemakaavojen tulkinta: Antti Rissanen, 050 4481365, Muuntamontie 5
 • Suunnittelupaketit, rakennuslupa-asiakirjat, tonttikartat: Aura Räty, (013) 2673443, Muuntamontie 5
 • DWG-tiedostot: Marja Hurri, 0504092154, Muuntamontie 5
 • Rakennusten paalutus: Mittausryhmä, 050 5913391, Salpakatu 1
 • Tonttipuiden poisto: Juha Kauppila, 050 596 6585, Salpakatu 1
 • Kaivuutyöt katualueilla, tonttiliittymät: Martti Halimaa, 0500 572764, Muuntamontie 5

Joensuun Vesi

 • Viemäri- ja vesijohtoliittymät: Sanna Sorjonen, 050 3105056 tai Emmi Mäki-Petäjä, 050 5125392, Muuntamontie 5

Lupa- ja viranomaisyksikkö

 • Rakennusluvan hakeminen, Muuntamontie 5:
 • Kyösti Vatanen, 050 5615684 (Marjala, Utra)
 • Petri Enqvist, 040 5892048 (Karhunmäki, Multimäki)
 • Risto Herranen, 0500 278332 (Hammaslahti, Niittylahti)

Fortum

 • Sähköliittymät, kaukolämpöasiat: Arkisin klo 9-17, 0200 19000 tai www.fortum.fi

Pohjois-Karjalan Sähkö

 • Sähköliittymät, 0800 98094 tai sahkoistys@pks.fi

Puhas Oy

 • Ylijäämämaat ja rakennusjätteet: Jari Pajarinen, 050 3133974 tai Kontiosuon jäteasema, 050 3263528

 

Pientalorakentajan maksut

Katso tästä pientalon rakentajan hinnasto 2019

ASIOI VERKOSSA

Omakoti- ja paritalotontit, kartta Marita Viljakaisen toimistoon

Koskikatu 7 A, Joensuu
Marita Viljakainen
Koskikatu 7 A, 3. krs, 80100 Joensuu
Paikalla varmimmin:
ma – ti klo 9.00 – 11.30 ja 13.00 – 15.00
ke klo 9.00 – 12.00
to – pe klo 9.00 – 11.30 ja 13.00 – 15.00

Tontit Muuntamontie 5 kartta

Muuntamontie 5
Kaupunkirakennepalvelut

Sivu arviointi ja palaute