Tilattavat kartat

Valmistamme muunmuassa kanta-, asemakaava-, opas- ja kaapelikarttoja eri tarkoituksiin asemakaava-alueilta. Ilmaisia karttoja voi tulostaa karttapalvelustamme. Asemakaavan ulkopuolisia karttoja voit tiedustella Maanmittauslaitokselta.

Aineistojen toimitusmuoto ja käyttö

Karttatiedostoissa käytämme N2000-korkeusjärjestelmää ja ETRS-GK30 koordinaatistoa, jos aineistoa ei ole tilattu muussa järjestelmässä.

Aineistoa saa käyttää vain tilattuun käyttötarkoitukseen. Tonttipalveluilla on tekijänoikeus luovuttamaansa aineistoon. Tee mahdollinen reklamaatio 14 päivän kuluessa aineiston toimittamisesta.

Luovutamme aineiston siinä muodossa kuin se tietokannassa on. Emme vastaa aineiston täydellisyydestä emmekä sen käytettävyydestä tilaajan järjestelmissä. Emme vastaa myöskään mahdollisen virheellisen tiedon aiheuttamista vahingoista.

Pohjakartat suunnittelijoille

Valmistamme suunnitteluun tarvittavan materiaalin aina tapauskohtaisesti. Aineistoa on saatavilla kaava-alueilla ja siihen kuuluu yleisimmin

  • kantakartta
  • mahdollinen korkeustieto
  • kaavakartta

Käyttämme ETRS-GK30 koordinaatistoa, jos tiedostoa ei ole erikseen tilattu jossain muussa järjestelmässä. Korkeusjärjestelmänä on N2000.

Yleisimmät tiedostoformaatit ovat dwg, pdf, dxf ja mif. Voimme räätälöidä kartan asiakkaan tarpeen mukaan.

Pohjakartta on maksullinen. Hinta määräytyy pinta-alan mukaan.

Katso esimerkki pohjakartasta

Tonttikartta eli toimituskartta

Tonttikartta laaditaan lohkomistoimituksen yhteydessä. Saat sen joka paperisena tai pdf-tulosteena.

Tonttikartasta löytyy:

  • kiinteistöjaotus rajamittoineen ja -merkkeineen
  • mahdolliset rakennukset
  • pinta-ala.

Tonttikartta on maksullinen.

Katso esimerkki tonttikartasta

Asemakaavaote

Jos karttapalvelusta ilmaiseksi tulostettava asemakaavakartta ei ole riittävä, sellaisen voi myös tilata meiltä.Kartan saa paperisena tai pdf-tulosteena.

Valmistamaamme karttaan kuuluu:

  • kantakartta-aineisto
  • voimassa olevan kaavan merkinnät

Tarvittaessa asemakaavaotteeseen liitämme asemakaavamerkinnät ja -määräykset, jotka voi myös tulostaa itse karttapalvelusta.

Asemakaavaote on maksullinen.

Katso esimerkki asemakaavaotteesta

Tutustu ohjeeseen kartan tulostamisesta kaupungin karttapalvelusta.

Opaskartta

Opaskartasta voi tilata otteita esimerkiksi eri tilaisuuksien käsiohjelmiin. Kartta sisältää pelkästään opaskarttaan kuuluvat elementit. Emme valmista valmiita painotuotteita. Opaskartta voidaan toimittaa mm. pdf, jpg ja dwg-formaateissa.

Otteiden julkiseen käyttöön myönnämme julkaisuluvan. Lupamerkintä on laitettava karttaan näkyville.

Opaskartta on maksullinen. Hinta muodostuu perusmaksusta, kartan pinta-alasta ja julkaisumäärästä.

Katso esimerkki opaskartasta

Kaapeli- ja johtokartat

Karttoja ja näyttöjä maanalaisista kaapeleista voi tiedustella maastomittauksesta Arto Pölläseltä.

Vesihuollon karttoja toimittaa Joensuun Vesi.

 

YHTEYSTIEDOT

Pohjakartat suunnittelijoille

Asemakaavaote

Opaskartta

Kaapeli- ja johtokartat

Sivu arviointi ja palaute