Tilattavat kartat

Valmistamme muunmuassa kanta-, asemakaava-, opas- ja kaapelikarttoja eri tarkoituksiin asemakaava-alueilta. Ilmaisia karttoja voi tulostaa karttapalvelustamme. Asemakaavan ulkopuolisia karttoja voit tiedustella Maanmittauslaitokselta.

Kartta-aineiston tilaaminen

Kartta-aineisto tilataan tilauslomakkeella, joka avautuu klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Linkin voi tallentaa itselle, vaikka sähköpostiin, josta se on helppo myöhemminkin löytää. Linkin voi myös lähettää edelleen sähköpostilla. Kun olet täyttänyt lomakkeen, painamalla ”lähetä” nappia, tilaus tulee meille automaattisesti osoitteeseen karttatilaukset@joensuu.fi. Käsittelemme tilauksen viikon sisällä.

Lomakkeeseen täytetään tilauksen kohteen rekisterinumero ja osoite, tarvittava aineisto, tiedoston formaatti, koordinaatisto, Acad tallennusversio ja tilaajan ja maksajan yhteystiedot. Lomakkeessa osa vaihtoehdoista on jo valmiiksi valittuina, mutta niitä voi tarpeen mukaan muuttaa. Tilaukseen voi liittää tarvittaessa esim. kartan ja sähköisenlaskutuksen tiedot.

Aineistojen toimitusmuoto ja käyttö

Karttatiedostoissa käytämme N2000-korkeusjärjestelmää ja ETRS-GK30 koordinaatistoa ilman kaistanumeroa, jos aineistoa ei ole tilattu muussa järjestelmässä.

Aineistoa saa käyttää vain tilattuun käyttötarkoitukseen. Tonttipalveluilla on tekijänoikeus luovuttamaansa aineistoon. Teethän mahdollisen reklamaation 14 päivän kuluessa aineiston toimittamisesta.

Luovutamme aineiston siinä muodossa kuin se tietokannassa on. Emme vastaa aineiston täydellisyydestä emmekä sen käytettävyydestä tilaajan järjestelmissä. Emme vastaa myöskään mahdollisen virheellisen tiedon aiheuttamista vahingoista.

Tilattavat aineistot ovat pääosin maksullisia. Taksat voit katsoa maaomaisuuden hinnastosta. Maksuttomia karttoja voit tulostaa karttapalvelusta, josta myös löytyy kaavojen merkinnät ja määräykset. Ohjeita karttapalveluun ja karttojen tulostamiseen on Karttapalvelu-sivulla. Katso myös pikaohje karttapalveluun.

Pohjakartat suunnittelijoille

Valmistamme suunnitteluun tarvittavan materiaalin aina tapauskohtaisesti. Aineistoa on saatavilla kaava-alueilla ja siihen kuuluu yleisimmin

 • kantakartta
 • mahdollinen korkeustieto
 • kaavakartta

Käyttämme ETRS-GK30 koordinaatistoa ilman kaistanumeroa, jos tiedostoa ei ole erikseen tilattu jossain muussa järjestelmässä. Korkeusjärjestelmänä on N2000.

Yleisimmät tiedostoformaatit ovat dwg ja pdf. Voimme räätälöidä kartan asiakkaan tarpeen mukaan.

Pohjakartta on maksullinen. Esimerkkejä tiedostojen hinnoista:

 • 1 omakotitalotontin sisältävät karttatiedostot, dwg 78,54 €
 • 1 muu kuin omakotitalotontin sisältävät karttatiedostot, dwg  100,55 €
 • DWG-tiedosto pinta-alan mukaan 9,59 €/ha + perusmaksu 64,50 €
 • Kanta- ja ajantasakaavaote, pdf 25,54 €

 

Katso esimerkki pohjakartasta

Viemäri- ja tontinrajakorkeusilmoitus

Vesi- ja viemäriliittymätiedot ja suunniteltu tontinrajakorkeus ilmoitetaan yhdyskuntatekniikan ja Joensuun Veden valmistamassa asiakirjassa.

Uusille, luovutukseen tuleville tonteille viemäri- ja tontinrajakorkeusilmoitus tehdään luovutuksen yhteydessä ja lähetetään asiakkaalle. Jos sitä ei ole tontin uusi ostaja tai vuokraaja saanut, sen voi tilata myös kartta-aineiston tilauslomakkeella. Muille tonteille korkoilmoitus tehdään tilauksesta. Toimitusaika on 1 – 2 viikkoa ja on maksuton.

Tonttikartta eli toimituskartta

Tonttikartta laaditaan lohkomistoimituksen yhteydessä. Saat sen joka paperisena tai pdf-tulosteena.

Tonttikartasta löytyy:

 • kiinteistöjaotus rajamittoineen ja -merkkeineen
 • mahdolliset rakennukset
 • pinta-ala.

Tonttikarttan hinta on 5,71 €.

Katso esimerkki tonttikartasta

Asemakaavaote

Jos karttapalvelusta ilmaiseksi tulostettava asemakaavakartta ei ole riittävä, sellaisen voi myös tilata meiltä. Kartan saa paperisena tai pdf-tulosteena.

Valmistamaamme karttaan kuuluu:

 • kantakartta-aineisto
 • voimassa olevan kaavan merkinnät

Tarvittaessa asemakaavaotteeseen liitämme asemakaavamerkinnät ja -määräykset, jotka voi myös tulostaa itse karttapalvelusta.

Valmistetun asemakaavaotteen hinta on 25,54 €.

Kaavan merkinnät 31,15 €

Katso esimerkki asemakaavaotteesta

Tutustu ohjeeseen kartan tulostamisesta kaupungin karttapalvelusta.

Opaskartta

Opaskartasta voi tilata otteita esimerkiksi eri tilaisuuksien käsiohjelmiin. Kartta sisältää pelkästään opaskarttaan kuuluvat elementit. Emme valmista valmiita painotuotteita. Opaskartta voidaan toimittaa mm. pdf, jpg ja dwg-formaateissa.

Otteiden julkiseen käyttöön myönnämme julkaisuluvan. Lupamerkintä on laitettava karttaan näkyville.

Opaskartta on maksullinen. Hinta muodostuu perusmaksusta, kartan pinta-alasta ja julkaisumäärästä.

Katso esimerkki opaskartasta

Kaapeli- ja johtokartat

Karttoja maanalaisista kaapeleista voi tiedustella maastomittauksesta Arto Pölläseltä. Tilaa kaapelinnäyttö osoitteesta https://www.kaivulupa.fi/.

Vesihuollon karttoja toimittaa Joensuun Vesi.

 

hyperlinkkitesti

-

Maaomaisuuden hinnasto 2024

Sivu arviointi ja palaute

YHTEYSTIEDOT

Pohjakartat suunnittelijoille

Marja Hurri

paikkatietokäsittelijä
 050 409 2154
marja.hurri@joensuu.fi

Kaapeli- ja johtokartat