Kulttuuriavustukset, Pienavustus kulttuuritapahtumiin, sivun otsikko

Pienavustus kulttuuritapahtumiin 2023-2025

Kulttuuriavustukset – Pienavustus kulttuuritapahtumiin

Perehdy ensin:  Kulttuuriavustusten yleiset periaatteet

Yleistä

Myönnetään kulttuurialan pientapahtumien tuottamiseen Joensuun kaupungin alueella ja erityisesti tapahtumiin, joilla on laaja vaikutus ja joihin yleisöllä on vapaa pääsy.

Avustus on harkinnanvarainen ja on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman kustannuksiin.

Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, kun se on myönnetty. Avustusta ei voi siirtää seuraavalle vuodelle.

Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 1 000 €.

Hakijalla on oltava tapahtumaan omaa tai muuta ulkopuolista rahoitusta, pienavustus kulttuuritapahtumiin ei voi olla 100% kuluista.

Huomioitavaa: Pienavustusta ei myönnetä sellaiselle yhteisölle, joka saa jo jotain muuta avustusta Joensuun kaupunkikonsernilta.
Esimerkiksi asukas- ja kyläyhdistykset hakevat tapahtumiin vuosisuunnitelmien pohjalta asukasosallisuuden avustuksia.

Ketkä voivat hakea

Joensuulaiset kulttuurialan yhdistykset tai voittoa tuottamattomat osuuskunnat.

Hakuajat

Vuodelle 2024: Hakuaika on päättynyt
Vuodelle 2025: 14.11.–16.12.2024 klo 15

Hakuajoista tiedotetaan kuulutuksella ja kaupungin tiedotusväylien kautta.  

Arviointikriteerit

Kulttuuriavustusten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti.

Myönnetyn avustuksen maksaminen, raportointi ja tilitys

Yli 500 € avustuksesta maksetaan hakijalle 50% sen jälkeen, kun päätös on lainvoimainen.

Loppuosa avustuksesta maksetaan sen jälkeen, kun tapahtuman kaikki tulot ja menot ovat selvillä, tilitys on toimitettu kulttuuripalveluihin ja se on hyväksytty.

Tilitys ja raportti on tehtävä avustuksen käytöstä saman kalenterivuoden aikana 30.11. mennessä.

Avustuksen käytön valvonta ja takaisinperintä sekä avustuksen käyttämättä jättäminen

Kulttuuriavustusten yleisten periaatteiden mukaisesti

Muuta

Hyväksyttäviä menoja ovat muun muassa:

  • Esiintyjien palkat ja palkkiot, joista on pidätetty vero ja sosiaaliturvamaksut
  • Markkinointikulut (esim. lehti-ilmoitus), painatuskulut (esim. käsiohjelmat ja julisteet)
  • Tilavuokra (kuten tapahtuman järjestämistä varten vuokratun tilan tilavuokra)
  • Tapahtumassa käytettävien laitteiden, kuten esim. äänentoistolaitteiden ja valokaluston vuokra
  • Tekijänoikeuskorvaukset
  • Viranomaisille tehtävät ilmoitukset, tapahtumanjärjestäjän vastuuvakuutus
  • Tapahtumassa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden kulut

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet

  • Selvitys järjestettävästä tapahtumasta
  • Tarkempi budjetti (vapaaehtoinen)
  • Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute