Kulttuuriavustukset, Kulttuurin projektiavustus, sivun otsikko

Kulttuurin projektiavustus 2023-2025

Kulttuuriavustukset – Kulttuurin projektiavustus

Perehdy ensin:  Kulttuuriavustusten yleiset periaatteet

Yleistä

Kulttuurin projektiavustus on harkinnanvarainen avustus, jota voidaan myöntää sellaisten taide- ja kulttuuriprojektien toteuttamiseen, joita voidaan pitää kertaluonteisina ja jotka toteutetaan Joensuussa.

Myönnetty avustus tulee käyttää saman kalenterivuoden aikana, kun se on myönnetty. Avustusta ei voi siirtää seuraavalle vuodelle.

Avustus jakaantuu kahteen osioon:

 1. Yleinen kulttuurialan projektiavustus
 2. Ammattitaiteilijan työskentelyavustus

Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on:

 1. Yleinen kulttuurialan projektiavustus 2 000 €
 2. Ammattitaiteilijan työskentelyavustus 10 000 €

Avustus on tarkoitettu uusien kulttuurialan projektien toteuttamiseen.

Avustus on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen, ei muihin kiinteisiin kuluihin, kuten vuokrakuluihin tai laitehankintoihin. Avustusta voidaan myöntää projektien tuotantokuluihin, materiaaleihin sekä työskentelyyn.

Projektin tulee tuottaa taiteellinen tulos Joensuun kaupunkiin tai sen tulee luoda uusia malleja kulttuuripalveluiden tuottamiseen.

Projektiavustusta ei ole tarkoitettu toimijan, esim. yhdistyksen, yleisen toiminnan rahoittamiseen.

Hakijalla on oltava omarahoitusta tai muuta ulkopuolista rahoitusta, projektiavustus ei voi olla 100% kuluista.

Huomioitavaa: Projektiavustusta ei myönnetä sellaiselle hakijalle, joka saa jo jotain muuta avustusta Joensuun kaupunkikonsernilta. Esimerkiksi asukas- ja kyläyhdistykset hakevat tapahtumiin vuosisuunnitelmien pohjalta asukasosallisuuden avustuksia.

Ketkä voivat hakea

1. Yleinen kulttuurialan projektiavustus

 • Joensuulaiset kulttuurialan yhdistykset sekä voittoa tavoittelemattomat osuuskunnat
 • Joensuulaiset ammattitaiteilijat ja ammattitaiteilijoista koostuvat työryhmät
 • Työryhmänä haettaessa hakemusasiaa hoitavaksi yhteyshenkilöksi (hakijaksi) voidaan merkitä yksi henkilö ja hänen osoitteensa.
 • Työryhmän jäsenten tulee olla joensuulaisia (koti- ja verotuskunta).
 • Haettavan avustuksen tulee kohdentua Joensuuhun.

2. Ammattitaiteilijan työskentelyavustus

 • Ammattitaiteilijaksi voidaan katsoa henkilö, joka luo, esittää tai tulkitsee taidetta joko päätyönään tai sivutyönään.
 • Työskentelyavustuksen saaminen edellyttää olemassa olevaa näyttöä ammattitaiteilijana toimimisesta.

Hakuajat

Vuodelle 2024: Hakuaika on päättynyt
Vuodelle 2025: 14.11.–16.12.2024 klo 15

Hakuajoista tiedotetaan kuulutuksella ja kaupungin tiedotusväylien kautta.  

Arviointikriteerit

1. Yleinen kulttuurialan projektiavustus

 • Arvioinnin perusteena ovat yleiset kulttuuriavustusten arviointiperusteet
 • Lisäksi taiteellinen laatu, innovatiivisuus, monipuolisuus ja yhteistyö.

2. Ammattitaiteilijan työskentelyavustus

Ammattitaiteilijan taiteellisen toiminnan ammattimaisuutta arvioidaan avustuspäätöksen valmistelussa kiinnittämällä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Hakijan suorittama taidealan tutkinto
 • Hakijan aikaisempi näyttö taiteellisesta työskentelystä eli työkokemus taiteilijana (esim. konserttikiertueet, taidenäyttelyt museoissa ja gallerioissa, kustantajan julkaisema kirja tai levy)
 • Hakijan muut taiteelliset ansiot (esim. taiteellisesta työstä saadut palkinnot)
 • Jäsenyys tai koejäsenyys jossakin ammattitaiteilijoiden liitossa (esim. Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Taidegraafikot tms.).
 • Kaikkien kohtien ei tarvitse täyttyä, mutta taiteellisen toiminnan ammattimaisuutta arvioidaan näiden kriteerien kautta.
 • Lisäksi hakemuksia arvioidaan kulttuuriavustusten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti

Myönnetyn avustuksen maksaminen, raportointi ja tilitys

1. Yleinen kulttuurialan projektiavustus

Vähintään 500 € myönnetystä avustuksesta maksetaan hakijalle 50% sen jälkeen, kun päätös on lainvoimainen.

Loppuosa avustuksesta maksetaan sen jälkeen, kun tapahtuman kaikki tulot ja menot ovat selvillä, tilitys on toimitettu kulttuuripalveluihin ja se on hyväksytty.

Hakijan on tehtävä tilitys ja raportoitava avustuksen käytöstä saman kalenterivuoden aikana viimeistään 30.11. mennessä.

2. Taiteilijan työskentelyavustus

Myönnetty avustus maksetaan hakijalle sen jälkeen, kun päätös on lainvoimainen.

Avustuksesta on raportoitava vapaamuotoisella raportilla saman kalenterivuoden aikana viimeistään 30.11. mennessä ja raportin tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Kuvaus työsuunnitelman toteutumisesta

 • Hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutuminen

 • Arviointi vaikuttavuudesta

Avustuksen käytön valvonta ja takaisinperintä sekä avustuksen käyttämättä jättäminen

Kulttuuriavustusten yleisten periaatteiden mukaisesti

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet

1. Yleinen kulttuurialan projektiavustus

 • Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein: Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä
 • Taiteilija tai työryhmän jäsenet: CV/CV:t
 • Työsuunnitelma
 • Tarkempi kustannusarvio (vapaaehtoinen)

2. Ammattitaiteilijan työskentelyavustus

 • CV
 • Työsuunnitelma

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute