Kulttuuriavustukset Kiihtelysvaaran kulttuurirahasto otsikko

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus 2023-2025

Kulttuuriavustukset Kiihtelysvaaran kulttuurirahasto

Perehdy ensin: Kulttuuriavustusten yleiset periaatteet

Yleistä

Avustuksen käyttötarkoitus on Kiihtelysvaaran kulttuuritoiminnan edistäminen.
Tarkoitus on kuvattu yksityiskohtaisesti Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston säännöissä
https://www.joensuu.fi/saannot-ohjeet-ja-yhteistoimintasopimukset
Myönnetty avustus on käytettävä saman kalenterivuoden aikana, kun se on myönnetty. Avustusta ei voi siirtää seuraavalle vuodelle.

Ketkä voivat hakea 

  • Joensuulaiset kulttuurialan yhdistykset sekä voittoa tavoittelemattomat osuuskunnat
  • Joensuulaiset ammattitaiteilijat ja ammattitaiteilijoista koostuvat työryhmät

Huomioitavaa: Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustusta ei myönnetä sellaiselle yhteisölle, joka saa jo jotain muuta avustusta Joensuun kaupunkikonsernilta. Esimerkiksi asukas- ja kyläyhdistykset hakevat tapahtumiin vuosisuunnitelmien pohjalta asukas- ja aluetoiminnan avustuksia https://www.joensuu.fi/asukas-ja-aluetoiminta 

Hakuajat

Vuodelle 2024: Hakuaika on päättynyt
Vuodelle 2025: 14.11.–16.12.2024 klo 15

Hakuajoista tiedotetaan kuulutuksella ja kaupungin tiedotusväylien kautta.  

Arviointiperusteet 

Yleisten kulttuuriavustusten arviointiperusteiden mukaisesti

Myönnetyn avustuksen maksaminen ja raportointi  

Myönnetty avustus maksetaan hakijan tilille sen jälkeen, kun päätös on lainvoimainen.
Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustuksen saajan on raportoitava avustuksen käytöstä saman kalenterivuoden aikana viimeistään 30.11. mennessä.  
Raportti voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää seuraavat tiedot: kuvaus työsuunnitelman toteutumisesta, hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutuminen ja arviointi vaikuttavuudesta.

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet

  • Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein: Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä 
  • Taiteilija tai työryhmän jäsenet: CV/CV:t
  • Työsuunnitelma
  • Tarkempi kustannusarvio (vapaaehtoinen)

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute