Kulttuuriavustukset Kiihtelysvaaran kulttuurirahasto otsikko

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus 2022

Kulttuuriavustukset Kiihtelysvaaran kulttuurirahasto

Perustiedot avustuksesta

 • Avustusta voi hakea
  • Yksityishenkilö jonka koti- ja verotuskunta on Joensuu 
  • Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein, jonka kotikunta on Joensuu ja joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden.
 • Avustuksen käyttötarkoitus on Kiihtelysvaaran kulttuuritoiminnan edistäminen.

Hakeminen

 • Yli 1 000 € hakemukset: 16.11.–16.12.2021 klo 15.00
 • 1 000 euroa tai alle hakemukset:     
  • 18.1.–17.2.2022 klo 15.00
  • 1.9.-30.9.2022 klo 15.00

Raportointi

 • Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustuksen saajan on raportoitava avustuksen käytöstä 
  • 2022: 30.11.2022 mennessä
 • Raportti voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää seuraavat tiedot: kuvaus työsuunnitelman toteutumisesta, hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutuminen ja arviointi vaikuttavuudesta.
 • Raportti toimitetaan sähköisesti https://www.joensuu.fi/sahkoinen-asiointi -> Kulttuuri ja vapaa-aika  -> Kulttuuriavustushakemusten liitteiden toimitus (jotka eivät hakemusvaiheessa valmiita)

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustusta ei myönnetä:

 • jälkikäteen tapahtumiin tai muihin haettaviin kohteisiin
 • mikäli hakija on jo saanut avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta (esim. rahoitusta, tilankäyttöä tai kalustoa veloituksetta tai alennettuun hintaan, työpanosta jne.)
 • tallenteisiin tai painotuotteisiin (esim. äänitteet tai julkaisut jne.)
 • peruskoulutukseen eikä ammatilliseen koulutukseen tai opinnäytetöihin (esim. opintomatkat, opinnäytteisiin liittyvät hankinnat tai tuotannot)
 • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai muu liiketaloudellinen toiminta
 • kaluston hankintaan (esim. tietokoneet, äänitekniikka, soittimet tai suuret kertahankinnat pientarvikkeita, tilojen kalustaminen jne.)
 • Joensuun kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille
 • ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • talkootyön laskennallisiin kustannuksiin
 • harrastus- ja virkistysmatkoihin
 • toimi-, työ- tai harrastustilan vuokrakustannuksiin

Liitteet

(Päivitetty kaupunginhallituksen 20.12.2021 §512 päätöksen mukaiseksi)

Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein.

Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä

Yksityishenkilö

 • Ansioluettelo (CV)
 • Työsuunnitelma

 

 

 

 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute