Kulttuuriavustukset Kiihtelysvaaran kulttuurirahasto otsikko

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus 2021

Kulttuuriavustukset Kiihtelysvaaran kulttuurirahasto

Perustiedot avustuksesta

 • Avustusta voi hakea
  • Yksityishenkilö jonka koti- ja verotuskunta on Joensuu 
  • Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein, jonka kotikunta on Joensuu ja joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden.
 • Avustuksen käyttötarkoitus on Kiihtelysvaaran kulttuuritoiminnan edistäminen.

Hakeminen

 • 2021
  • Yli 1 000 € hakemukset: 16.11.–16.12.2020 klo 15.00
  • 1 000 euroa tai alle hakemukset:     
   • 18.1.–19.2.2021 klo 15.00
   • 1.9.-30.9.2021 klo 15.00
  • Varahaku 16.11.-16.12.2021 klo 15
 • Varahaun avustuksia myönnetään, mikäli avustusrahaa on vapautunut jo myönnetyistä avustuksista
 • Yli 1 000 € avustuksista päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta ja 1 000 € tai alle avustuksista kulttuurisihteeri viranhaltijapäätöksellä.
 • Hakemukset tehdään sähköisesti https://www.joensuu.fi/sahkoinen-asiointi  
 • Viestintäohje avustusta saaneille https://www.joensuu.fi/viestintaohjeistus

Raportointi

 • Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustuksen saajan on raportoitava avustuksen käytöstä 
  • 2021: 30.11.2021 mennessä
 • Raportti voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää seuraavat tiedot: kuvaus työsuunnitelman toteutumisesta, hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutuminen ja arviointi vaikuttavuudesta.
 • Raportti toimitetaan sähköpostilla kulttuuripalveluihin kulttuuriavustukset@joensuu.fi

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustusta ei myönnetä:

 • jälkikäteen tapahtumiin tai muihin haettaviin kohteisiin
 • mikäli hakija on jo saanut avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta (esim. rahoitusta, tilankäyttöä tai kalustoa veloituksetta tai alennettuun hintaan, työpanosta jne.)
 • tallenteisiin tai painotuotteisiin (esim. äänitteet tai julkaisut jne.)
 • peruskoulutukseen eikä ammatilliseen koulutukseen tai opinnäytetöihin (esim. opintomatkat, opinnäytteisiin liittyvät hankinnat tai tuotannot)
 • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai muu liiketaloudellinen toiminta
 • kaluston hankintaan (esim. tietokoneet, äänitekniikka, soittimet tai suuret kertahankinnat pientarvikkeita, tilojen kalustaminen jne.)
 • Joensuun kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille
 • ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • talkootyön laskennallisiin kustannuksiin
 • harrastus- ja virkistysmatkoihin
 • toimi-, työ- tai harrastustilan vuokrakustannuksiin

Liitteet

Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein

Hakemuksen täytön yhteydessä

 • Selvitys sääntöjen mukaisista nimenkirjoittajista
 • Säännöt (ensimmäisellä hakukerralla tai jos sääntöihin on tullut muutoksia).

Tilityksen yhteydessä:

 • Edellisen kauden toimintakertomus
 • Edellisen kauden tilinpäätös
 • Edellisen kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Heti asiakirjojen valmistuttua:

 • Kuluvan kauden toimintakertomus
 • Kuluvan kauden tilinpäätös
 • Kuluvan kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Yksityishenkilö

 • Ansioluettelo (CV)
 • Työsuunnitelma