Pientapahtumatuet

Pientapahtumatuet vuonna 2024

Joensuun kaupunki avustaa harkinnanvaraisesti talousarvion määrärahojen puitteissa alueen pientapahtumia, joilla edistetään kävijöiden sekä kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Pientapahtumatukien avulla myös lisätään alueen vetovoimaa esimerkiksi Joensuuhun suuntautuvien tapahtumatuotantojen tai kertaluontoisten valtakunnallisten tapahtumien tukemisen avulla. Pientapahtumat mahdollistavat myös Joensuun kaupungin arvojen ja imagon mukaisen markkinoinnin, jolloin kaupungilla avautuu mahdollisuus näkyä tapahtumien kautta yhteistyökumppanina.

Tapahtumajärjestäjä voi hakea Joensuun kaupungilta pientapahtumatukea. Tapahtuma voi olla vaikkapa yhteisöllinen tempaus tai valtakunnallinen jonkun lajin Suomen mestaruuskisa. Myös valtakunnallisia tai kansainvälisiä konferensseja tai erilaisille kohderyhmille suunnattuja matalan kynnyksen liikuntatapahtumia voidaan avustaa pientapahtumatuella.

Pientapahtumatuki myönnetään kertaluontoiselle tapahtumalle ja tuki on käytettävä kuluvan kalenterivuoden aikana.

Pientapahtumatukea voi hakea pääsääntöisesti riippumatta tapahtuman tyylilajista, luonteesta tai ajankohdasta. Poikkeuksena ovat kulttuuri- ja taidetapahtumat, joiden avustukset haetaan kulttuuriavustuksista. Kylä- ja asukasyhdistyksien toimintaa tuetaan puolestaan asukasosallisuuden tukien avulla.

Pientapahtumatuen hakijana voi olla yhdistys, osuuskunta, säätiö tai yritys.

Pientapahtumatukea haetaan kolme kertaa vuodessa sähköisellä hakemuksella.

Hakuajat vuodelle 2024 ovat:

  • 1.12.–31.12.2023
  • 1.4.–30.4.2024
  • 1.8.–31.8.2024.

Tarvittaessa kaupunki voi järjestää lisähakuja. Päätökset pientapahtumatuista tehdään viranhaltijapäätöksenä mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen. Tuensaajat julkaistaan tällä verkkosivulla.

Pientapahtumatuen saaja sitoutuu siihen, että lasten ja nuorten toiminnassa noudatetaan YK:n lasten oikeuksien sopimuksen periaatteita. Lisäksi toiminnan lapsille ja nuorille tulee olla nikotiinitonta ja päihteetöntä. 

Pientapahtumatuet, vinkkejä hakemuksen jättämiseen

Vinkkejä hakemuksen jättämiseen

  • Tutustu Joensuun strategiaan ja arvoihin sekä brändiin.
  • Liitä hakemukseesi viimeisin asiakastutkimus ja/tai kumppanuusesite.
  • Voit liittää hakemukseesi myös muita liitteitä.

Ohjeita

Varaa meiltä palaveriaika!

Haluamme auttaa sinua tekemään tapahtumastasi laadukkaan. Voimme sopia yhteisen tapaamisen ennen hakemuksesi jättämistä, näin pystymme myös eliminoimaan päällekkäisyyksiä sekä löytämään mahdollisia synergioita. Ota tapaamisasiassa yhteyttä tuottaja Teemu Laasoseen, teemu.laasonen@joensuu.fi

Myönnetyt avustukset

Myönnetyt avustukset

YHTEYSTIEDOT

Pientapahtumatuet, Tutustu tapahtumakaupunki Joensuuhun

Sivu arviointi ja palaute