Asukasosallisuuden avustukset

Asukasosallisuuden avustukset on uusi avustuskokonaisuus, joka koostuu yleisavustuksesta, sekä pienavustuksesta uuden ja kokeilevan toiminnan kehittämiseen maaseudulla. Järjestö voi hakea yhdellä lomakkeella molempia avustusmuotoja. Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.joensuu.fi/sahkoinen-asiointi

Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus korvaa aikaisempina vuosina jaetut asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksen, sekä maaseudun kehittämisavustuksen. Avustuskriteerit noudattelevat pääpiirteissään aiempia toiminta- ja kehittämisavustuksia, mutta vuonna 2023 avustuksia ei ole kohdennettu pelkästään asukas- ja kyläyhdistyksille. Avustushakemuksia arvioidaan toiminnan mukaan ja asukasosallisuuden avustuksia voivat hakea kaikki osallisuutta edistävät yhdistykset asukas- ja kyläyhdistyksistä eläkeläisyhdistyksiin.

Aluekoordinaattori Anni Koskeli-Ratamaa neuvoo puhelimitse asukasosallisuuden avustuksiin liittyvissä asioissa. 

Hakuaika: 
1.-31.3.2023

Kuka voi hakea? 

Asukasosallisuuden avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten eläkeläisyhdistykset, asukas- ja kaupunginosayhdistykset, sekä muut yhdistykset ja osuuskunnat, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Joensuun kaupungin asukkaisiin.

Pienavustusta uuden ja kokeilevan toiminnan kehittämiseen voidaan myöntää myös yritykselle siinä tapauksessa, että hakemuksessa kuvattu hanke kohdistuu kokonaisuudessaan Enon, Pyhäselän, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran pitäjien alueille.

Vuonna 2023 myönnetyt asukasosallisuuden avustukset

Asukasosallisuuden avustusten hakuohjeet

Hakuohjeet

Asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksen avustusohjeet

Säännöt ja ehdot

Asukasosallisuuden avustusten rekisteriseloste

Asukasosallisuuden avustusten rekisteriseloste

Vuonna 2023 myönnetyt asukasosallisuuden avustukset

Vuonna 2023 myönnetyt asukasosallisuuden avustukset

Aiemmin myönnetyt asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustukset

Vuosina 2021-2022 myönnetyt asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustukset

Aikaisemmin myönnetyt maaseudun kehittämisavustukset

Vuosina 2021-2022 myönnetyt maaseudun kehittämisavustukset