Tietosuoja ja tietosuojaseloste

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Kaupunkilaisten ja henkilöstön tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme lähtökohta.

Henkilötietojen käsittely

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Tietoja kerätään asiakkailta, sidosryhmiltä, palveluntoimittajilta, henkilöstöltä ja eri rekistereistä. Käsittelemme henkilötietoja kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lainsäädännön sallimissa rajoissa muun muassa lainsäädännön toteuttamiseksi ja elintärkeiden etujen turvaamiseksi.

Lisää tietoja järjestelmistämme, niihin kerättävistä henkilötiedoista sekä henkilötietojen keräämisperusteista saa tietosuojaselosteistamme.

Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja käyttäjiltä itseltään esimerkiksi käyttäjän käyttäessä palveluitamme ja asiakaspalvelutilanteiden aikana. Osan henkilötiedoista saamme rekistereistä. Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvoitteemme ja tarjota kaupunkilaisille mahdollisimman hyvää ja turvallista palvelua.

Henkilötietoja sisältävistä rekistereistä on luotu EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelytoimista. Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään sen ajan kuin asiakkuus vaatii. Henkilötietojen säilytysaika on mainittu tietosuojaselosteissa.  Asiakkuuden päättyessä henkilötiedot poistetaan rekisteristä. Hanketoimintaan liittyviä henkilötietoja säilytetään hanketoimintaa ohjaavan lainsäädännön mukaisesti ja työsuhteeseen liittyviä henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa omat henkilötietonsa
  • pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista
  • pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
  • pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle
  • peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen
  • tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Henkilötietojen tarkastus-, muutos- tai poistopyynnön tai ilmoituksen tietosuojapoikkeamasta voit tehdä sähköisesti: Tee ilmoitus

Tietojen luovutus

Tietojen luovutusperusteista on kerrottu tietosuojaselosteissamme.

Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 17.12.2018. Varaamme oikeuden muuttaa kuvattuja tietosuojakäytäntöjämme ja päivittää ehtoja.

Tietosuoja-asetukseen liittyvistä asioista ja tämän dokumentin päivittämisestä vastaa Joensuun kaupungin tietosuojaryhmä. Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteeseen, pyydämme ottamaan yhteyttä tietosuojavastaava@joensuu.fi.