Nuoriso, nuoret, nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen kohderyhmänä ovat kaikki alle 30-vuotiaat kuntalaiset. Tavoitteena on kannustaa nuoria omaehtoiseen harrastustoimintaan ja vapaa-ajanviettoon sekä edistää nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja kansalaisaktiivisuutta.

Nuorisotyön toimintaympäristöt ovat muuttuneet vahvasti ja nuorisotyölle on tullut uusia haasteita, joiden sisällöissä korostuvat entistä enemmän yhteisöllisyys, kansalaisvaikuttaminen, nonformaalien oppimisympäristöjen kehittäminen ja nuorten liittäminen yhteiskunnan jäseniksi.

Nuorisotyö kohtaa nuoria hyvin monimuotoisissa ympäristöissä. Alueellisesti nuorisotiloissa on peruskäyttäjäkunta, joka käy tiloissa säännöllisesti (noin 2 500 nuorta), mutta nuorisotyö kohtaa nuoria myös monilla muilla foorumeilla, kuten kouluissa ja tapahtumissa. Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen on nuorten kohtaamisessa tärkeää. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohtaaminen tapahtuu kohdennetusti Etsivän nuorisotyön, Harrastepankkitoiminnan ja Poliisin Ankkuri-toiminnan kautta.

Nuorten aktiivisesta toiminnasta on hyvänä esimerkkinä nuorisovaltuusto, joka on toiminut Joensuussa jo vuodesta 1999.

Avustuksilla tuetaan järjestöjen ja vapaiden toimintaryhmien toimintaa.

Nuorisotyö toimii nuorten yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkkina ja vahvana yhteisöjen turvallisuuden elementtinä. Alueilla tehtävä nuorisotyö sitoutuu vahvasti nuorten sosiaalisiin yhteisöihin. Sillä on hyväksytty pääsy moniin nuorten omiin verkostoihin, joka mahdollistaa myös avoimen kanavan ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja yhteisöjen ulkopuolelle jäämistä

Nuoriso, haetuimmat sisällöt

YHTEYSTIEDOT

Annu Jantunen

nuorisotyön suunnittelija
 050 596 4560
annu.jantunen@joensuu.fi

Petri Happonen

erityisnuorisotyön koordinaattori
 050 349 4032
petri.happonen@joensuu.fi

Nuorisopalvelut

Länsikatu 15, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute