Nuorisotalot

Nuorisotilat ovat nuorten oman toiminnan tiloja. Joensuun nuorisopalvelulla on yhteensä 10 nuorisotilaa. Avoimen toiminnan lisäksi tiloissa järjestetään toimintaa nimenomaan nuorille, ikään (pääasiassa alle 18-vuotiaille), sukupuoleen tai kulttuuritaustaan katsomatta.

Chill out!

Nuorisotalo on  turvallinen ja päihteetön toimintaympäristö, jossa on tavattavissa vastuulliset aikuiset nuoriso-ohjaajat.

Taloille voi tulla kuka tahansa nuori. Toiminta on vapaaehtoista ja vapaamuotoista. Nuoria halutaan ottaa mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan taloilla tapahtuvaa toimintaa.

Taloilla on erilaista toimintaa mm. pelejä, cup-turnauksia, musiikkia eri muodoissaan, lehtiä luettavaksi, tapahtumia, tietokoneita peleineen, neuvontaa, elokuvia, kädentaitoja sekä leirejä. Jokaisella talolla on oma talotoimikuntansa, jota kautta nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa taloilla. Talotoimintaan osallistuminen ei maksa mitään.

Myös yhdistykset järjestävät tiloissa monipuolista toimintaa. Tiloihin pääset tutustumaan tarkemmin alla olevien linkkien kautta.

Nuorisotilojen käytöstä perittävät maksut sekä nuorisotiljen käyttösäännöt

YHTEYSTIEDOT

Annu Jantunen

nuorisotyön suunnittelija
 050 596 4560
annu.jantunen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute