Tukea nuorille

Nuorisotyöllä pyritään tukemaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistämään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantamaan kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotyö on nuoren omaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa kasvatustyötä ja Suomessa sitä ohjaa nuorisolaki.

Nuoruus ei ole yksinkertainen polku kulkea. Monimuotoisuudellaan nuorisotyö pystyy tukemaan ja auttamaan nuorta eri elämäntilanteissa.

YHTEYSTIEDOT

Jukka-Pekka Mattila

erityisnuorisotyön koordinaattori
 050 349 4032
jukka-pekka.mattila@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute