Tukea nuorille

Nuorisotyöllä pyritään tukemaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistämään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantamaan kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotyö on nuoren omaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa kasvatustyötä ja Suomessa sitä ohjaa nuorisolaki.

Nuoruus ei ole yksinkertainen polku kulkea. Monimuotoisuudellaan nuorisotyö pystyy tukemaan ja auttamaan nuorta eri elämäntilanteissa.

Sivu arviointi ja palaute