Liikuntapalveluiden vammaiskortti

Vammaiskortti

Liikuntapalveluiden vammaiskortti

Vammaisliikunta- ja vammaisavustajakortit on tarkoitettu vammaisille ja pitkäaikaissairaille joensuulaisille henkilöille. Niiden tarkoituksena on kannustaa omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Kortti on voimassa joko toistaiseksi tai voimassaoloajan, tämän näkee myönnetyn kortin takapuolelta. Se on maksuton, henkilökohtainen ja kuvallinen. Kortteja myönnetään vain henkilöille, joiden kotikunta on Joensuu. Kortit käyvät vain Joensuun kaupungin liikuntapalveluihin.

Vammaisliikuntakortin myöntämisperusteet

Kortin myöntämiskriteerit ovat samat kuin vammaisen pysäköintiluvan. Pysäköintiluvan myöntää poliisi. Vammaisliikuntakortti voidaan myöntää joensuulaisille, kun yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

  • Vamma estää itsenäisen kävelemisen ja haittaluokka on kokonaisuutena tarkastellen vähintään 11
  • Näöntarkkuus on enintään 0,1
  • Henkilöllä on vähintään haittaluokan 17 suuruinen näkövamma

Vammaisliikuntakortti oikeuttaa kortinhaltijan sekä yhden avustajan ilmaiseen uintiin ja kuntosalikäyntiin Vesikossa ja Rantakylän uimahallissa. Maaseutualueilla vammaisliikuntakortilla pääsee maksutta liikuntapalveluiden kuntosaleille yleisövuoroilla, korttia vastaan voi hakea kulkutunnisteen paikalliselta palvelupisteeltä.

Vammaisliikuntakortin saaneen henkilön ei tarvitse hakea erikseen vammaisavustajakorttia, sillä vammaisliikuntakortilla myös avustaja pääsee maksutta.

Yksityisten hoitolaitosten fysioterapeuttien ym. ohjaamiin yksilöterapioihin, jotka tapahtuvat kaupungin uimahalleissa tai kuntosaleilla vammaisliikuntakortti ei käy, vaan kuntoutettavan on maksettava normaali sisäänpääsymaksu (Kulttuuri, -liikunta- ja nuorisolautakunta 25.1.2005 § 20).

Vammaisavustajakortin myöntämisperusteet

Kortti myönnetään henkilölle, jonka kohdalla vammaisliikuntakortin kriteerit eivät täyty. Vammastaan tai sairaudestaan johtuen hän ei kuitenkaan pysty omin avuin selviytymään uimahallissa tai kuntosalilla vaan tarvitsee mukaansa avustajan.

Vammaisavustajakortti käy Vesikossa, Rantakylän uimahallissa ja maaseutualueiden kuntosalien yleisövuoroilla. Avustajalta ei peritä maksua mutta kortinhaltija maksaa sisäänpääsymaksun. Kortti oikeuttaa yhden avustajan mukanaoloon.

Avustaja

Avustaja voi olla eri kerroilla eri ihminen, hänen ei tarvitse olla virallinen avustaja vaan avustajana voi toimia esimerkiksi läheinen. Avustajan on oltava 18 vuotta täyttänyt henkilö. Molemmat kortit oikeuttavat yhden avustajan mukana oloon. Jos kortinhaltija tarvitsee useamman avustajan, on toisen avustajan maksettava normaali sisäänpääsymaksu.

Huomioithan, että pukuhuone- ja saunatiloissa avustajan tulee olla samaa sukupuolta.

Muut edut

Kortti oikeuttaa käyntiin kaupungin järjestämällä erityisryhmien uintivuorolla, joka on Vesikossa sunnuntaisin kello 9–11 (talvi) ja 9–10 (kesä), tällöin normaali hinnasto on käytössä. Vuoro on muulta yleisöltä suljettu ja sen tarkoitus on mahdollistaa rauhallinen uintikokemus. Talvikaudella se on samanaikaisesti vauvauinnin kanssa.

Kansalaisopisto sekä liikuntapalvelut järjestävät yhteistyössä ohjattuja liikuntakursseja, myös soveltavan liikunnankursseja. Kaikkiin kansalaisopiston kursseihin on avustajan mahdollisuus osallistua maksutta.

Lisäksi vammaisliikuntakortinhaltija on oikeutettu saamaan yhdestä syksyn ja yhdestä kevään kansalaisopiston liikunnankurssimaksusta 10 euron alennuksen. Alennuksen saa ottamalla yhteyttä Joensuun seudun kansalaisopiston toimistoon ennen kurssin alkua, puh. 013 337 5929. Lisätietoja tarjolla olevista kursseista löydät www.opistopalvelut.fi/joensuu -sivustolta.

Hakeminen

Hakua varten tarvitaan:

  • Vammaisliikunta- ja avustajakorttihakemus (sivun alalaidassa)
  • Hakijan (kortinhaltijan) valokuva
  • Vammaisliikuntakorttia varten päätös pysäköintiluvasta (kopio) tai jos lupaa ei ole, niin lääkärintodistus jossa selviää haittaluokka
  • Vammaisavustajakorttia varten lääkärin, kuntoutuslaitoksen tms. lausunto tai hoitokertomus josta selviää hakijan avun tarve.
Korttien käsittelyssä on viivettä vallitsevan koronatilanteen ja henkilöstömuutosten vuoksi. (3.9.2020)

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Joensuun kaupungin liikuntapalvelut
Mehtimäenaukio 2
80110 Joensuu

Hakemuksen voi tulostaa alla olevasta kuvakkeesta. Hakemuksia saa myös uimahalleilta, liikuntapalveluista ja Joensuun palvelupisteistä. Kortti lähetetään hakijalle postitse. Olemme aina yhteydessä hakijaan, jos hakemus ei täytä kriteerejä.

Vammaisliikunta- ja vammaisavustajakortti -hakemuslomake

YHTEYSTIEDOT

Liikunta vammaiskortti google kartta

Mehtimäenaukio 2, 80110 Joensuu
Joensuu Areena (katutaso)

Sivu arviointi ja palaute