Konsernipalvelut

Konsernipalveluissa johdamme, ohjaamme, yhteensovitamme ja valvomme kaupunkikonsernin toimintaa kaupunginjohtajan johdolla. Vastaamme kaupungin talouden johtamisesta, tarve- ja hankesuunnitelmien yhteensovittamisesta, henkilöstövoimavarojen johtamisesta, hallinnon kehittämisestä sekä johdon tuesta.

Konsernipalveluiden organisaatiokaavio

Konsernipalveluihin kuuluvat

Kehitysjohtaja

Konsernipalvelut, hallintopalvelut

Hallintopalvelut

Konsernipalvelut, henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut

Konsernipalvelut, talouspalvelut

Talouspalvelut

Konsernipalvelut, asiantuntijat

Asiantuntijat

Joensuun kaupungin yhteystiedot, konsernipalvelut, kaupungintalo

Torikatu 19, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute