Joensuun kaupungin viestintä

Viestintä on olennainen osa Joensuun kaupungin toimintaa. Kaupungin viestinnän kantavia arvoja ovat avoimuus, ennakoivuus, tasapuolisuus, saavutettavuus ja vuorovaikutteisuus.

Kaupungin viestintäkanavia ovat muun muassa

  • verkkosivut
  • Joensuun Uutiset -tiedotuslehti
  • Joensuun Uutiset -verkkolehti
  • sosiaalinen media
  • sekä tiedotteet.

Kaupungin viestintää johtavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus hyväksyy viestinnän, markkinoinnin ja ilmoittelun periaatteet.

Kaupungin viestintää tehdään hajautetusti. Se tiedottaa, joka tietää. Kunkin toimialan viestintä on toimialajohtajan vastuulla.

Kaupungin viestintää ohjaa, koordinoi ja kehittää markkinointijohtaja.