Joensuun kaupungin viestintä

Viestintä on olennainen osa Joensuun kaupungin toimintaa. Viestintä on avointa ja selkeää, sekä ennakoivaa, tasapuolista ja vuorovaikutteista.

Kaupungin viestintäkanavia ovat muun muassa

  • verkkosivut
  • Joensuun Uutiset -tiedotuslehti
  • Joensuun Uutiset -verkkolehti
  • sosiaalinen media
  • sekä tiedotteet.

Kaupungin viestintää johtavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus hyväksyy viestinnän, markkinoinnin ja ilmoittelun periaatteet. Viestintää johtaa kaupunginjohtaja.

Kaupungin viestintää tehdään hajautetusti. Se tiedottaa, joka tietää. Kunkin toimialan viestintä on toimialajohtajan vastuulla.

Kaupungin viestintää ohjaa, koordinoi ja kehittää viestintäpäällikkö.