Turvallisuussuunnittelu, sivun otsikko

Riskienhallinta, valmius- ja turvallisuus

Riskienhallinta, valmius- ja turvallisuus Joensuussa

Kaupungin turvallisuus- ja valmiussuunnittelu on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään kaupungin arjen turvallisuutta käsittelevän turvallisuussuunnitelman, valmiussuunnitelman yleisen osan, toimialojen valmiussuunnitelmat, kiinteistöjen pelastussuunnitelmat sekä työpaikkoja koskevat vaarojen arvioinnit ja työpaikkaselvitykset.

Näillä turvallisuutta koskevilla sivuilla kerrotaan kaupungin arkiturvallisuudesta.

Idän houkuttelevimmassa kasvukaupungissa edistämme turvallisuutta ja hallitsemme riskejä laaja-alaisella yhteistyöllä.

Tavoitteenamme on hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat – yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi.

Joensuun paikallinen turvallisuussuunnitelma laadittiin yhteistyössä

Kaupungin arkiturvallisuutta käsittelevä tärkein suunnitelma on kaupungin turvallisuussuunnitelma, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 21.10.2019. Suunnitelma sisältää mm. kaupungin toimintaympäristön turvallisuusanalyysin sekä tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet kaupungin turvallisuuden parantamiseksi.

Turvallisuussuunnitelman lisäksi näillä sivuilla on linkki, jolla voit ilmoittaa turvallisuutta koskevista havainnoista.

Kaupunginjohtaja on nimennyt turvallisuussuunnitelman laatimista ja seurantaa varten turvallisuussuunnittelun seuranta- ja ohjausryhmän, jossa on kaupungin konsernijohdon ja toimialojen lisäksi Siun soten, pelastuslaitoksen, poliisin, yliopiston, ammattikorkeakoulun, koulutuskuntayhtymän, järjestöjen ja yrittäjien edustus. Turvallisuusasioissa ensiarvoisen tärkeää onkin eri viranomaisten välinen hyvä yhteistyö.

Seuranta- ja ohjausryhmä on kokoontunut

  • 16.11.2021
  • 24.2.2021
  • 26.2.2020
Turvallisuutta koskevien asioiden hoito ei ole erillistä toimintaa, vaan se on mukana kaikessa toiminnassa joka päivä. Tärkeää on myös kaupunkilaisten kuuleminen turvallisuusasioissa, toimintaympäristön muutosten ja niiden tuomien turvallisuusriskien havainnointi ja ennakointi sekä turvallisuusriskien toteutuessa nopea reagointi.

Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelma

Paikallisen turvallisuussuunnitelman toimenpidekokonaisuudet

Lasten ja nuorten arjen turvallisuuden sekä osallisuuden edistäminen

Lasten ja nuorten arjen turvallisuuden sekä osallisuuden edistäminen

Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen

Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen

Ikäihmisten asumisen turvallisuuden kehittäminen

Ikäihmisten asumisen turvallisuuden kehittäminen

Ikäihmisten arjen turvallisuuden edistäminen

Ikäihmisten arjen turvallisuuden edistäminen

Julkisten tilojen turvallisuus

Julkisten tilojen turvallisuus

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus

Tapahtumaturvallisuus

Tapahtumaturvallisuus

Asumisen ja elinympäristön turvallisuus

Asumisen ja elinympäristön turvallisuus

Sosiaalisesti kestävä Joensuu

Sosiaalisesti kestävä Joensuu

Päihteistä aiheutuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy

Päihteistä aiheutuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy

Yhteistyöllä kohti turvallisempaa arkea

Yhteistyöllä kohti turvallisempaa arkea